CupDien.com >> Quảng Bình >> 1. Thành phố Đồng Hới: tại Quảng Bình

1. Thành phố Đồng Hới: tại Quảng Bình

1. Thành phố Đồng Hới:

– Các thôn Thuận Phước, Thuận Ninh xã Thuận Đức từ 07h30 đến 17h00 ngày 15/11.

– Tổ dân phố 9, 10,  phường Nam Lý từ 07h30 đến 17h ngày 18/11.

– Tổ dân phố 10 phường Đồng Phú; tổ dân phố 5, phường Hải Thành; thôn 1, 2, 4, 5 xã Lộc Ninh từ 07h30 đến 17h00 ngày 18/11.

2. Huyện Lệ Thủy:

– Lâm trường Kiến Giang; các bản Chuôn, Khe Khế, Bắc Khe Bang xã Kim Thủy từ 07h00 đến 10h00 ngày 13/11.

– Xã Thanh Thủy; Hợp tác xã Đại Phong xã Phong Thủy; Hợp tác xã Tuy Lộc xã Lộc Thủy từ 07h00 đến 17h30 ngày 19/11.

3. Huyện Quảng Ninh:

– Xã Trường Sơn từ 07h00 đến 09h30 ngày 14/11.

4. Huyện Bố Trạch:

– Các tiểu khu 8, 9, Thống Nhất, Xung Kích, Truyền Thống, Hữu Nghị, Dũng Cảm, Sao Vàng, bản Khe Nát thuộc thị trấn Nông trường Việt Trung từ 07h00 đến 09h30 ngày 14/11.

5. Huyện Quảng Trạch:

– Xã Quảng Đông từ 06h30 đến 16h00 ngày 13/11.

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số 2460012 hoặc 1080 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

 

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...