Yearly Archives: 2013

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 52/2013 (từ ngày 25/12-31/12/2013) tại Gia Lai

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 01/01/2014 ĐẾN 07/01/2014 tại Khánh Hoà

NGÀY KHU VỰC CẮT ĐIỆN THỜI GIAN LÝ DO CẮT ĐIỆN 02/01/14 Cắt điện: T.46A (Vĩnh Thạnh). Từ 06h00 đến 16h30 – Thay dây dẫn trung áp. Cắt điện: T.41A(Chợ Mới), T.41B(Kim Bồng-Ngọc Hiệp), T.41C(Lư Cấm), T.41D(Ngọc Hiệp), T.391, T.392,

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 01/01/2014 đến ngày 07/01/2014 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 04.01 đến ngày 08.01) tại Quảng Ngãi

Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 31-7-2013 đến 06-8-2013 tại Quảng Ninh

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 01/01/2014 đến ngày 07/01/2014 tại Quảng Trị

Lịch cúp điện từ ngày 28/12/2013 đến ngày 03/01/2014 tại Đắc Lắc

phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng. Cụ thể như sau: Ngày Thời gian mất điện Khu

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 52 Từ ngày 23 tháng 12 năm 2013 đến ngày 29 tháng 12 năm 2013 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 52 Từ ngày 23 tháng 12 năm 2013 đến ngày 29 tháng 12 năm 2013 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 52/2013 (từ ngày 25/12-31/12/2013) tại Gia Lai

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 01/01/2014 ĐẾN 07/01/2014 tại Khánh Hoà

NGÀY KHU VỰC CẮT ĐIỆN THỜI GIAN LÝ DO CẮT ĐIỆN 02/01/14 Cắt điện: T.46A (Vĩnh Thạnh). Từ 06h00 đến 16h30 – Thay dây dẫn trung áp. Cắt điện: T.41A(Chợ Mới), T.41B(Kim Bồng-Ngọc Hiệp), T.41C(Lư Cấm), T.41D(Ngọc Hiệp), T.391, T.392,

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 01/01/2014 đến ngày 07/01/2014 tại Phú Yên

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 02/01 ĐẾN 07/01 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 02/01 ĐẾN 07/01 (Website Quảng Bình) – Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để cộng tác sửa chữa, khắc phục bão lụt, bảo dưỡng thiết bị theo kế

Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 04.01 đến ngày 08.01) tại Quảng Ngãi

Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 31-7-2013 đến 06-8-2013 tại Quảng Ninh

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 01/01/2014 đến ngày 07/01/2014 tại Quảng Trị

Lịch cúp điện từ ngày 28/12/2013 đến ngày 03/01/2014 tại Đắc Lắc

phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng. Cụ thể như sau: Ngày Thời gian mất điện Khu

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 52 Từ ngày 23 tháng 12 năm 2013 đến ngày 29 tháng 12 năm 2013 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 52 Từ ngày 23 tháng 12 năm 2013 đến ngày 29 tháng 12 năm 2013 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang