Monthly Archives: Tháng Tám 2013

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 04/09/2013 đến ngày 10/09/2013 tại Quảng Trị

Lịch cúp điện từ ngày 07/9/2013 đến ngày 13/9/2013 tại Đắc Lắc

Ngày Thời gian mất điện Khu vực mất điện I/ Khu vực Thành phố Buôn Ma Thuột 07/9/2013 11g30-13g30 Dọc QL26 từ bưu điện Tân Hòa đến km 12, khu vực Công ty cà phê Dak Man, chợ Tân Hòa.

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 36 Từ ngày 02 tháng 09 năm 2013 đến ngày 08 tháng 09 năm 2013 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 36 Từ ngày 02 tháng 09 năm 2013 đến ngày 08 tháng 09 năm 2013 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện

Lịch cắt điện từ ngày 02/09/2013 đến 08/09/2013new!hot! tại Đồng Tháp

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 04/09/2013 đến ngày 10/09/2013 tại Quảng Trị

Lịch cúp điện từ ngày 07/9/2013 đến ngày 13/9/2013 tại Đắc Lắc

Ngày Thời gian mất điện Khu vực mất điện I/ Khu vực Thành phố Buôn Ma Thuột 07/9/2013 11g30-13g30 Dọc QL26 từ bưu điện Tân Hòa đến km 12, khu vực Công ty cà phê Dak Man, chợ Tân Hòa.

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 36 Từ ngày 02 tháng 09 năm 2013 đến ngày 08 tháng 09 năm 2013 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 36 Từ ngày 02 tháng 09 năm 2013 đến ngày 08 tháng 09 năm 2013 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện

Lịch cắt điện từ ngày 02/09/2013 đến 08/09/2013new!hot! tại Đồng Tháp

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 04/09/2013 đến ngày 10/09/2013 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện (ngày 30,31.8 và ngày 06.9) tại Quảng Ngãi

Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 31-7-2013 đến 06-8-2013 tại Quảng Ninh

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 04/09/2013 đến ngày 10/09/2013 tại Quảng Trị

Lịch cúp điện từ ngày 07/9/2013 đến ngày 13/9/2013 tại Đắc Lắc

Ngày Thời gian mất điện Khu vực mất điện I/ Khu vực Thành phố Buôn Ma Thuột 07/9/2013 11g30-13g30 Dọc QL26 từ bưu điện Tân Hòa đến km 12, khu vực Công ty cà phê Dak Man, chợ Tân Hòa.

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 36 Từ ngày 02 tháng 09 năm 2013 đến ngày 08 tháng 09 năm 2013 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 36 Từ ngày 02 tháng 09 năm 2013 đến ngày 08 tháng 09 năm 2013 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện

Lịch cắt điện từ ngày 02/09/2013 đến 08/09/2013new!hot! tại Đồng Tháp

Thông báo ngừng cấp điện (ngày 30,31.8 và ngày 06.9) tại Quảng Ngãi

Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 31-7-2013 đến 06-8-2013 tại Quảng Ninh

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 04/09/2013 đến ngày 10/09/2013 tại Quảng Trị

Lịch cúp điện từ ngày 07/9/2013 đến ngày 13/9/2013 tại Đắc Lắc

Ngày Thời gian mất điện Khu vực mất điện I/ Khu vực Thành phố Buôn Ma Thuột 07/9/2013 11g30-13g30 Dọc QL26 từ bưu điện Tân Hòa đến km 12, khu vực Công ty cà phê Dak Man, chợ Tân Hòa.

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 36 Từ ngày 02 tháng 09 năm 2013 đến ngày 08 tháng 09 năm 2013 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 36 Từ ngày 02 tháng 09 năm 2013 đến ngày 08 tháng 09 năm 2013 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện