Monthly Archives: Tháng Mười Một 2013

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 49/2013 từ ngày 04-10/11/2013 tại Gia Lai

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 04/12/2013 ĐẾN 10/12/2013 tại Khánh Hoà

Ngày Khu vỰc cẮt ĐIỆn ThỜi gian Lý do cẮt điỆn 04 /1 2 /13 Cắt điện: T.443(Bia Tuấn Sang), T.94,T.94B(Vĩnh Trung), T.52A,T.52E,T.52C,T.52D,T.53(Vĩnh Thái). Từ 0 6h 0 0 đến 08 h00 – Th ay MBA T.94A . Cắt điện:

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 04/12/2013 đến ngày 10/12/2013 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 30.11 đến ngày 04.12) tại Quảng Ngãi

Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 31-7-2013 đến 06-8-2013 tại Quảng Ninh

Lịch cắt điện công tác từ ngày 04/12/2013 đến ngày 10/12/2013 tại Quảng Trị

Lịch cúp điện từ ngày 30/11/2013 đến ngày 06/12/2013 tại Đắc Lắc

Phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng. Cụ thể như sau: Ngày Thời gian mất điện Khu

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 46 Từ ngày 11 tháng 11 năm 2013 đến ngày 16 tháng 11 năm 2013 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 46 Từ ngày 11 tháng 11 năm 2013 đến ngày 16 tháng 11 năm 2013 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 04/12/2013 đến ngày 10/12/2013 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 30.11 đến ngày 04.12) tại Quảng Ngãi

Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 31-7-2013 đến 06-8-2013 tại Quảng Ninh

Lịch cắt điện công tác từ ngày 04/12/2013 đến ngày 10/12/2013 tại Quảng Trị

Lịch cúp điện từ ngày 30/11/2013 đến ngày 06/12/2013 tại Đắc Lắc

Phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng. Cụ thể như sau: Ngày Thời gian mất điện Khu

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 46 Từ ngày 11 tháng 11 năm 2013 đến ngày 16 tháng 11 năm 2013 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 46 Từ ngày 11 tháng 11 năm 2013 đến ngày 16 tháng 11 năm 2013 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện

Lịch cắt điện công tác từ ngày 04/12/2013 đến ngày 10/12/2013 tại Quảng Trị

Lịch cúp điện từ ngày 30/11/2013 đến ngày 06/12/2013 tại Đắc Lắc

Phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng. Cụ thể như sau: Ngày Thời gian mất điện Khu

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 46 Từ ngày 11 tháng 11 năm 2013 đến ngày 16 tháng 11 năm 2013 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 46 Từ ngày 11 tháng 11 năm 2013 đến ngày 16 tháng 11 năm 2013 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện

Lịch cúp điện từ ngày 30/11/2013 đến ngày 06/12/2013 tại Đắc Lắc

Phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng. Cụ thể như sau: Ngày Thời gian mất điện Khu

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 46 Từ ngày 11 tháng 11 năm 2013 đến ngày 16 tháng 11 năm 2013 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 46 Từ ngày 11 tháng 11 năm 2013 đến ngày 16 tháng 11 năm 2013 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện