Monthly Archives: Tháng Một 2014

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 04/2014 (từ ngày 22-28/01/2014) tại Gia Lai

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 22/01/2014 ĐẾN 28/01/2014 tại Khánh Hoà

Ngày Khu vỰc cẮt ĐIỆn ThỜi gian Lý do cẮt điỆn 22 / 0 1/1 4 Cắt điện: T.52G(Vĩnh Thái), T.2 3 6( Khu Đô Thị Mỹ Gia ),  T.351(Cty Hà Phương), T.54C(Thuỷ Tú-Vĩnh Thái), T.54E, T.54A, T.54D, T.54B(Đất Lành),

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 22/01/2014 đến ngày 28/01/2014 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện (ngày 25.01) tại Quảng Ngãi

Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 31-7-2013 đến 06-8-2013 tại Quảng Ninh

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 22/01/2014 đến ngày 28/01/2014 tại Quảng Trị

Lịch cúp điện từ ngày 02/02/2014 đến ngày 22/02/2014 tại Đắc Lắc

phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng. Cụ thể như sau: Ngày Thời gian mất điện Khu

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 52 Từ ngày 23 tháng 12 năm 2013 đến ngày 29 tháng 12 năm 2013 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 52 Từ ngày 23 tháng 12 năm 2013 đến ngày 29 tháng 12 năm 2013 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 04/2014 (từ ngày 22-28/01/2014) tại Gia Lai

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 22/01/2014 đến ngày 28/01/2014 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện (ngày 25.01) tại Quảng Ngãi

Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 31-7-2013 đến 06-8-2013 tại Quảng Ninh

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 22/01/2014 đến ngày 28/01/2014 tại Quảng Trị

Lịch cúp điện từ ngày 02/02/2014 đến ngày 22/02/2014 tại Đắc Lắc

phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng. Cụ thể như sau: Ngày Thời gian mất điện Khu

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 52 Từ ngày 23 tháng 12 năm 2013 đến ngày 29 tháng 12 năm 2013 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 52 Từ ngày 23 tháng 12 năm 2013 đến ngày 29 tháng 12 năm 2013 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 04/2014 (từ ngày 22-28/01/2014) tại Gia Lai

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 22/01/2014 ĐẾN 28/01/2014 tại Khánh Hoà

Ngày Khu vỰc cẮt ĐIỆn ThỜi gian Lý do cẮt điỆn 22 / 0 1/1 4 Cắt điện: T.52G(Vĩnh Thái), T.2 3 6( Khu Đô Thị Mỹ Gia ),  T.351(Cty Hà Phương), T.54C(Thuỷ Tú-Vĩnh Thái), T.54E, T.54A, T.54D, T.54B(Đất Lành),