Monthly Archives: Tháng Hai 2014

Lịch cắt điện công tác từ ngày 05/03/2014 đến ngày 11/03/2014 tại Quảng Trị

Lịch cúp điện từ ngày 02/03/2014 đến ngày 08/03/2014 tại Đắc Lắc

phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng. Cụ thể như sau: Ngày Thời gian mất điện Khu

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 52 Từ ngày 23 tháng 12 năm 2013 đến ngày 29 tháng 12 năm 2013 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 52 Từ ngày 23 tháng 12 năm 2013 đến ngày 29 tháng 12 năm 2013 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 08/2014 (từ ngày 19-25/02/2014) tại Gia Lai

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 05/03/2014 ĐẾN 11/03/2014 tại Khánh Hoà

Ngày Khu vỰc cẮt ĐIỆn ThỜi gian Lý do cẮt điỆn 05 / 03 /1 4 Cắt điện: T.17C , T.43B (Nguyễn thiện Thuật) , T.43A (Trần Quang Khải) , T.43C (Tuệ Tĩnh) , T.422 (Thư viện tỉnh). Từ 07h00

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 05/03/2014 đến ngày 11/03/2014 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 01.3 đến ngày 07.3) tại Quảng Ngãi

Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 31-7-2013 đến 06-8-2013 tại Quảng Ninh

Lịch cắt điện công tác từ ngày 05/03/2014 đến ngày 11/03/2014 tại Quảng Trị

Lịch cúp điện từ ngày 02/03/2014 đến ngày 08/03/2014 tại Đắc Lắc

phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng. Cụ thể như sau: Ngày Thời gian mất điện Khu

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 52 Từ ngày 23 tháng 12 năm 2013 đến ngày 29 tháng 12 năm 2013 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 52 Từ ngày 23 tháng 12 năm 2013 đến ngày 29 tháng 12 năm 2013 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 26/02/2014 ĐẾN 04/03/2014. tại Khánh Hoà

Ngày Khu vỰc cẮt ĐIỆn ThỜi gian Lý do cẮt điỆn 26 / 02 /1 4 Cắt điện: T. 38, T.60A(Sinh Trung), T.67A(Hà Thanh), T.82A(Dạ Lê). Từ 07h00 đến 11h30 (Mỗi trạm mất điện 01 giờ) – Th í nghiệm

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 05/03/2014 đến ngày 11/03/2014 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 01.3 đến ngày 07.3) tại Quảng Ngãi

Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 31-7-2013 đến 06-8-2013 tại Quảng Ninh

Lịch cắt điện công tác từ ngày 05/03/2014 đến ngày 11/03/2014 tại Quảng Trị

Lịch cúp điện từ ngày 02/03/2014 đến ngày 08/03/2014 tại Đắc Lắc

phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng. Cụ thể như sau: Ngày Thời gian mất điện Khu

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 52 Từ ngày 23 tháng 12 năm 2013 đến ngày 29 tháng 12 năm 2013 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 52 Từ ngày 23 tháng 12 năm 2013 đến ngày 29 tháng 12 năm 2013 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang