Monthly Archives: Tháng Tư 2014

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 19/2014 (từ ngày 07-13/5/2014) tại Gia Lai

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 30/04/2014 ĐẾN 06/05/2014. tại Khánh Hoà

Ngày Khu vỰc cẮt ĐIỆn ThỜi gian Lý do cẮt điỆn 05 / 05 /1 4 Cắt điện: Hạ áp lộ A trạm T.41C(Lư Cấm), Hạ áp lộ A trạm T.42(Vĩnh Điềm). Từ 0 7 h00 đến 1 5 h

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 07/05/2014 đến ngày 13/05/2014 tại Phú Yên

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 30/4 ĐẾN 06/5/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 30/4 ĐẾN 06/5/2014 Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 30/4/2014 đến ngày 06/5/2014 bao

Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 18.4 đến ngày 25.4) tại Quảng Ngãi

Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 31-7-2013 đến 06-8-2013 tại Quảng Ninh

Lịch cắt điện công tác từ ngày 30/04/2014 đến ngày 13/05/2014 tại Quảng Trị

Lịch cúp điện từ ngày 04/05/2014 đến ngày 17/05/2014 tại Đắc Lắc

phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng. Cụ thể như sau: Ngày Thời gian mất điện Khu

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 12 Từ ngày 17 tháng 03 năm 2014 đến ngày 23 tháng 03 năm 2014 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 12 Từ ngày 17 tháng 03 năm 2014 đến ngày 23 tháng 03 năm 2014 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện

Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 19/2014 từ ngày 07/05/2014 -13/05/2014

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 19/2014 (từ ngày 07-13/5/2014) tại Gia Lai

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 30/04/2014 ĐẾN 06/05/2014. tại Khánh Hoà

Ngày Khu vỰc cẮt ĐIỆn ThỜi gian Lý do cẮt điỆn 05 / 05 /1 4 Cắt điện: Hạ áp lộ A trạm T.41C(Lư Cấm), Hạ áp lộ A trạm T.42(Vĩnh Điềm). Từ 0 7 h00 đến 1 5 h

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 07/05/2014 đến ngày 13/05/2014 tại Phú Yên

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 30/4 ĐẾN 06/5/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 30/4 ĐẾN 06/5/2014 Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 30/4/2014 đến ngày 06/5/2014 bao

Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 18.4 đến ngày 25.4) tại Quảng Ngãi

Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 31-7-2013 đến 06-8-2013 tại Quảng Ninh

Lịch cắt điện công tác từ ngày 30/04/2014 đến ngày 13/05/2014 tại Quảng Trị

Lịch cúp điện từ ngày 04/05/2014 đến ngày 17/05/2014 tại Đắc Lắc

phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng. Cụ thể như sau: Ngày Thời gian mất điện Khu