Monthly Archives: Tháng Năm 2014

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 01/06/2014 đến ngày 07/06/2014 tại Đắc Lắc

phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng. Cụ thể như sau: Ngày Thời gian mất điện Khu

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 04/06/2014 đến ngày 10/06/2014 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 17.5 đến ngày 21.5) tại Quảng Ngãi

Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 31-7-2013 đến 06-8-2013 tại Quảng Ninh

Lịch cắt điện công tác từ ngày 04/06/2014 đến ngày 10/06/2014 tại Quảng Trị

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 01/06/2014 đến ngày 07/06/2014 tại Đắc Lắc

phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng. Cụ thể như sau: Ngày Thời gian mất điện Khu

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 23 Từ ngày 02 tháng 06 năm 2014 đến ngày 08 tháng 06 năm 2014 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 23 Từ ngày 02 tháng 06 năm 2014 đến ngày 08 tháng 06 năm 2014 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

Thông báo tạm ngùng cung cấp điện tuần 23/2014 (từ ngày 04/6-10/6/2014) tại Gia Lai

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 28/05/2014 ĐẾN 03/06/2014 tại Khánh Hoà

Ngày Khu vỰc cẮt ĐIỆn ThỜi gian Lý do cẮt điỆn 28 / 05 /1 4 Cắt điện: T.01B (Cù Lao) , T.03 (Lạc Thiện) , T.23A (Đường 2-4) , T.52 (Bắc Sơn) , T.62C (Mai Xuân Thưởng). Từ 0

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 04/06/2014 đến ngày 10/06/2014 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 17.5 đến ngày 21.5) tại Quảng Ngãi

Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 31-7-2013 đến 06-8-2013 tại Quảng Ninh

Lịch cắt điện công tác từ ngày 04/06/2014 đến ngày 10/06/2014 tại Quảng Trị

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 01/06/2014 đến ngày 07/06/2014 tại Đắc Lắc

phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng. Cụ thể như sau: Ngày Thời gian mất điện Khu

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 23 Từ ngày 02 tháng 06 năm 2014 đến ngày 08 tháng 06 năm 2014 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 23 Từ ngày 02 tháng 06 năm 2014 đến ngày 08 tháng 06 năm 2014 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

Thông báo tạm ngùng cung cấp điện tuần 23/2014 (từ ngày 04/6-10/6/2014) tại Gia Lai

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 28/05/2014 ĐẾN 03/06/2014 tại Khánh Hoà

Ngày Khu vỰc cẮt ĐIỆn ThỜi gian Lý do cẮt điỆn 28 / 05 /1 4 Cắt điện: T.01B (Cù Lao) , T.03 (Lạc Thiện) , T.23A (Đường 2-4) , T.52 (Bắc Sơn) , T.62C (Mai Xuân Thưởng). Từ 0

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 04/06/2014 đến ngày 10/06/2014 tại Phú Yên