Monthly Archives: Tháng Sáu 2014

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 27/2014 từ ngày 02-08/7/2014 tại Gia Lai

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 02/07/2014 ĐẾN 08/07/2014 tại Khánh Hoà

Ngày Khu vỰc cẮt ĐIỆn ThỜi gian Lý do cẮt điỆn 03 / 07 /1 4 Cắt điện: T.75 (KDC Đường Đệ) , T.81 (Hòn Sện) , T.303A, T.303B (Vĩnh Lương). Từ 0 7 h00 đến 11 h 3 0

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 02/07/2014 đến ngày 08/07/2014 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 05.6 đến ngày 13.6) tại Quảng Ngãi

Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 31-7-2013 đến 06-8-2013 tại Quảng Ninh

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 02/07/2014 đến ngày 08/07/2014 tại Quảng Trị

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 27/06/2014 đến ngày 05/07/2014 tại Đắc Lắc

phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng. Cụ thể như sau: Ngày Thời gian mất điện Khu

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 23 Từ ngày 02 tháng 06 năm 2014 đến ngày 08 tháng 06 năm 2014 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 23 Từ ngày 02 tháng 06 năm 2014 đến ngày 08 tháng 06 năm 2014 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện

Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 05.6 đến ngày 13.6) tại Quảng Ngãi

Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 31-7-2013 đến 06-8-2013 tại Quảng Ninh

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 02/07/2014 đến ngày 08/07/2014 tại Quảng Trị

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 27/06/2014 đến ngày 05/07/2014 tại Đắc Lắc

phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng. Cụ thể như sau: Ngày Thời gian mất điện Khu

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 23 Từ ngày 02 tháng 06 năm 2014 đến ngày 08 tháng 06 năm 2014 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 23 Từ ngày 02 tháng 06 năm 2014 đến ngày 08 tháng 06 năm 2014 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 27/2014 từ ngày 02-08/7/2014 tại Gia Lai

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 02/07/2014 ĐẾN 08/07/2014 tại Khánh Hoà

Ngày Khu vỰc cẮt ĐIỆn ThỜi gian Lý do cẮt điỆn 03 / 07 /1 4 Cắt điện: T.75 (KDC Đường Đệ) , T.81 (Hòn Sện) , T.303A, T.303B (Vĩnh Lương). Từ 0 7 h00 đến 11 h 3 0

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 02/07/2014 đến ngày 08/07/2014 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 05.6 đến ngày 13.6) tại Quảng Ngãi

Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 31-7-2013 đến 06-8-2013 tại Quảng Ninh