Monthly Archives: Tháng Bảy 2014

Lịch cắt điện công tác từ ngày 06/08/2014 đến ngày 12/08/2014 tại Quảng Trị

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 27/07/2014 đến ngày 02/08/2014 tại Đắc Lắc

phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng.     Cụ thể như sau: Ngày Thời gian Khu vực

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 30 Từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2014 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 30 Từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2014 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp

Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 32/2014 từ ngày 06/8/2014-12/8/2014

Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 26.7 đến ngày 31.7) tại Quảng Ngãi

Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 31-7-2013 đến 06-8-2013 tại Quảng Ninh

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 30/07/2014 đến ngày 05/08/2014 tại Quảng Trị

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 27/07/2014 đến ngày 02/08/2014 tại Đắc Lắc

phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng.     Cụ thể như sau: Ngày Thời gian Khu vực

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 30 Từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2014 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 30 Từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2014 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 31/2014 (từ ngày 30/7/2014-05/8/2014 tại Gia Lai

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 30/07/2014 ĐẾN 05/08/2014. tại Khánh Hoà

Ngày Khu vỰc cẮt ĐIỆn ThỜi gian Lý do cẮt điỆn 30 / 07 /1 4 Cắt điện: T.272(Cát Lợi 2). Từ 07h00 đến 11 h 3 0 – Lắp ATM lộ, thi công ĐZ hạ áp. Cắt điện :

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 30/07/2014 đến ngày 05/08/2014 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 26.7 đến ngày 31.7) tại Quảng Ngãi

Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 31-7-2013 đến 06-8-2013 tại Quảng Ninh

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 30/07/2014 đến ngày 05/08/2014 tại Quảng Trị

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 27/07/2014 đến ngày 02/08/2014 tại Đắc Lắc

phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng.     Cụ thể như sau: Ngày Thời gian Khu vực

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 30 Từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2014 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 30 Từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2014 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 31/2014 (từ ngày 30/7/2014-05/8/2014 tại Gia Lai

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 30/07/2014 ĐẾN 05/08/2014. tại Khánh Hoà

Ngày Khu vỰc cẮt ĐIỆn ThỜi gian Lý do cẮt điỆn 30 / 07 /1 4 Cắt điện: T.272(Cát Lợi 2). Từ 07h00 đến 11 h 3 0 – Lắp ATM lộ, thi công ĐZ hạ áp. Cắt điện :