Monthly Archives: Tháng Tám 2014

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 03/9/2014 ĐẾN 09/9/2014. tại Khánh Hoà

Ngày Khu vỰc cẮt ĐIỆn ThỜi gian Lý do cẮt điỆn 03 / 09 /1 4 Cắt điện: Hạ áp lộ B trạm T.15(Tân Tiến). Từ 07h00 đến 10 h 0 0 – Sửa chữa lưới điện hạ áp. Cắt

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 03/09/2014 đến ngày 09/09/2014 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 29.8 đến ngày 04.9) tại Quảng Ngãi

Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 31-7-2013 đến 06-8-2013 tại Quảng Ninh

Lịch cắt điện công tác từ ngày 03/09/2014 đến ngày 09/09/2014 tại Quảng Trị

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 31/08/2014 đến ngày 06/09/2014 tại Đắc Lắc

…phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng. Cụ thể như sau: Ngày Thời gian Khu vực mất

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 30 Từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2014 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 30 Từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2014 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 03/9/2014 ĐẾN 09/9/2014. tại Khánh Hoà

Ngày Khu vỰc cẮt ĐIỆn ThỜi gian Lý do cẮt điỆn 03 / 09 /1 4 Cắt điện: Hạ áp lộ B trạm T.15(Tân Tiến). Từ 07h00 đến 10 h 0 0 – Sửa chữa lưới điện hạ áp. Cắt

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 03/09/2014 đến ngày 09/09/2014 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 29.8 đến ngày 04.9) tại Quảng Ngãi

Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 31-7-2013 đến 06-8-2013 tại Quảng Ninh

Lịch cắt điện công tác từ ngày 03/09/2014 đến ngày 09/09/2014 tại Quảng Trị

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 31/08/2014 đến ngày 06/09/2014 tại Đắc Lắc

…phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng. Cụ thể như sau: Ngày Thời gian Khu vực mất

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 30 Từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2014 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 30 Từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2014 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 03/09/2014 đến ngày 09/09/2014 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 29.8 đến ngày 04.9) tại Quảng Ngãi

Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 31-7-2013 đến 06-8-2013 tại Quảng Ninh

Lịch cắt điện công tác từ ngày 03/09/2014 đến ngày 09/09/2014 tại Quảng Trị

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 31/08/2014 đến ngày 06/09/2014 tại Đắc Lắc

…phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng. Cụ thể như sau: Ngày Thời gian Khu vực mất

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 30 Từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2014 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 30 Từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2014 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp