Monthly Archives: Tháng Chín 2014

thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 40/2014 (từ ngày 01/10/2014 đến 07/10/2014) tại Gia Lai

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 01/10/2014 ĐẾN 07/10/2014. tại Khánh Hoà

Ngày Khu vỰc cẮt ĐIỆn ThỜi gian Lý do cẮt điỆn 01/10 /1 4   Cắt điện: T. 35D(Đặng Tất), T.59A(Đường 2/4) . Từ 07h30 đến 09h30 (Mỗi trạm mất điện 1 giờ). – Xử lý tiếp xúc ty sứ

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 01/10/2014 đến ngày 07/10/2014 tại Phú Yên

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 01/10 ĐẾN 07/10/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 01/10 ĐẾN 07/10/2014 (Website Quảng Bình) – Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 01/10/2014

Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 05.9 đến ngày 12.9) tại Quảng Ngãi

Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 31-7-2013 đến 06-8-2013 tại Quảng Ninh

Lịch cắt điện công tác từ ngày 01/10/2014 đến ngày 07/10/2014 tại Quảng Trị

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 21/09/2014 đến ngày 27/09/2014 tại Đắc Lắc

… phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng. Cụ thể như sau: Ngày Thời gian Khu vực

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 39 Từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2014 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 39 Từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2014 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp

thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 40/2014 (từ ngày 01/10/2014 đến 07/10/2014) tại Gia Lai

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 01/10/2014 ĐẾN 07/10/2014. tại Khánh Hoà

Ngày Khu vỰc cẮt ĐIỆn ThỜi gian Lý do cẮt điỆn 01/10 /1 4   Cắt điện: T. 35D(Đặng Tất), T.59A(Đường 2/4) . Từ 07h30 đến 09h30 (Mỗi trạm mất điện 1 giờ). – Xử lý tiếp xúc ty sứ

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 01/10/2014 đến ngày 07/10/2014 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 05.9 đến ngày 12.9) tại Quảng Ngãi

Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 31-7-2013 đến 06-8-2013 tại Quảng Ninh

Lịch cắt điện công tác từ ngày 01/10/2014 đến ngày 07/10/2014 tại Quảng Trị

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 21/09/2014 đến ngày 27/09/2014 tại Đắc Lắc

… phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng. Cụ thể như sau: Ngày Thời gian Khu vực

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 39 Từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2014 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 39 Từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2014 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 01/10/2014 đến ngày 07/10/2014 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 05.9 đến ngày 12.9) tại Quảng Ngãi

Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 31-7-2013 đến 06-8-2013 tại Quảng Ninh