Monthly Archives: Tháng Mười Một 2014

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 19/11/2014 ĐẾN 25/11/2014. tại Khánh Hoà

Ngày Khu vỰc cẮt ĐIỆn ThỜi gian Lý do cẮt điỆn 19/11 /1 4 Cắt điện: T.269(Cát Lợi 1) Từ 0 7 h 3 0 đến 10h3 0 . – Thay thùng kiểm tính Cắt điện: T.37A(Ba Làng). Từ 0

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 26/11/2014 đến ngày 02/12/2014 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện (Từ ngày 06- 12/12/2014) tại Quảng Ngãi

Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 31-7-2013 đến 06-8-2013 tại Quảng Ninh

Lịch cắt điện công tác từ ngày 03/12/2014 đến ngày 09/12/2014 tại Quảng Trị

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 09/11/2014 đến ngày 15/11/2014 tại Đắc Lắc

… phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng.   Cụ thể như sau: Ngày Thời gian mất điện Khu

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 19/11/2014 ĐẾN 25/11/2014. tại Khánh Hoà

Ngày Khu vỰc cẮt ĐIỆn ThỜi gian Lý do cẮt điỆn 19/11 /1 4 Cắt điện: T.269(Cát Lợi 1) Từ 0 7 h 3 0 đến 10h3 0 . – Thay thùng kiểm tính Cắt điện: T.37A(Ba Làng). Từ 0

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 26/11/2014 đến ngày 02/12/2014 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện (Từ ngày 06- 12/12/2014) tại Quảng Ngãi

Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 31-7-2013 đến 06-8-2013 tại Quảng Ninh

Lịch cắt điện công tác từ ngày 03/12/2014 đến ngày 09/12/2014 tại Quảng Trị

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 09/11/2014 đến ngày 15/11/2014 tại Đắc Lắc

… phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng.   Cụ thể như sau: Ngày Thời gian mất điện Khu

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 19/11/2014 ĐẾN 25/11/2014. tại Khánh Hoà

Ngày Khu vỰc cẮt ĐIỆn ThỜi gian Lý do cẮt điỆn 19/11 /1 4 Cắt điện: T.269(Cát Lợi 1) Từ 0 7 h 3 0 đến 10h3 0 . – Thay thùng kiểm tính Cắt điện: T.37A(Ba Làng). Từ 0

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 26/11/2014 đến ngày 02/12/2014 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện (Từ ngày 06- 12/12/2014) tại Quảng Ngãi

Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 31-7-2013 đến 06-8-2013 tại Quảng Ninh

Lịch cắt điện công tác từ ngày 03/12/2014 đến ngày 09/12/2014 tại Quảng Trị