Yearly Archives: 2015

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

Tuần 02 năm 2016 (từ ngày 06/01-12/01/2016) tại Gia Lai

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 06/01/2016 ĐẾN 12/01/2016. tại Khánh Hoà

Ngày Khu vỰc cẮt ĐIỆn ThỜi gian Lý do cẮt điỆn 06/01/16 Cắt điện: T.35C (Hòn Chồng). Từ 07 h 0 0 đến 16h30 –    Dựng trụ, thay dây dẫn. –    Thu hồi trụ cũ. Cắt điện: T.66B(Xóm Đình Phước

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 06/01/2015 đến ngày 12/01/2015 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 09/01

Thông báo mất điện tuần 02/2016 từ ngày 06/01/2016 đến ngày 12/01/2016 tại Quảng Trị

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 20/12/2015 đến ngày 26/12/2015 tại Đắc Lắc

phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng.   Cụ thể như sau:   Ngày Thời gian mất

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 38 Từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2015 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 38 Từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2015 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp

Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 02/2016 từ ngày 05/01/2015

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

Tuần 02 năm 2016 (từ ngày 06/01-12/01/2016) tại Gia Lai

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 06/01/2016 ĐẾN 12/01/2016. tại Khánh Hoà

Ngày Khu vỰc cẮt ĐIỆn ThỜi gian Lý do cẮt điỆn 06/01/16 Cắt điện: T.35C (Hòn Chồng). Từ 07 h 0 0 đến 16h30 –    Dựng trụ, thay dây dẫn. –    Thu hồi trụ cũ. Cắt điện: T.66B(Xóm Đình Phước

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 30/12/2015 đến ngày 05/01/2016 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 09/01

Thông báo mất điện tuần 01/2016 từ ngày 30/12/2015 đến ngày 05/01/2016 tại Quảng Trị

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 20/12/2015 đến ngày 26/12/2015 tại Đắc Lắc

phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng.   Cụ thể như sau:   Ngày Thời gian mất

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 38 Từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2015 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 38 Từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2015 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp

Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 02/2016 từ ngày 05/01/2015

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

Tuần 02 năm 2016 (từ ngày 06/01-12/01/2016) tại Gia Lai