Monthly Archives: Tháng Tư 2015

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

Tuần 19 năm 2015 (từ ngày 06/5-12/5/2015) tại Gia Lai

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 29/04/2015 ĐẾN 05/05/2015. tại Khánh Hoà

Ngày Khu vỰc cẮt ĐIỆn ThỜi gian Lý do cẮt điỆn 05/05/15 Cắt điện: T.461,T.462, T.463,T.464, T.465, T.466, T.467, T.468, T.469, T.470, T.471( K ĐT An Viên), T.253(Thiên Nhân), T.255B(Anh Nguyễn), T.255A(Phú Quý), Vinpearl, T.85 , T.86(Trí Nguyên), T.457( Nuôi

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 04/05/2015 đến ngày 12/05/2015 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện ngày 09/05/2015

Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 31-7-2013 đến 06-8-2013 tại Quảng Ninh

Thông báo mất điện tuần 18 và 19/2015 từ ngày 29/04/2015 đến ngày 12/05/2015 tại Quảng Trị

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 26/4/2015 đến ngày 02/05/2015 tại Đắc Lắc

.. phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng.  Cụ thể như sau: Ngày Thời gian mất điện Khu

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 14 Từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 2015 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 14 Từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 2015 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

Tuần 19 năm 2015 (từ ngày 06/5-12/5/2015) tại Gia Lai

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 29/04/2015 ĐẾN 05/05/2015. tại Khánh Hoà

Ngày Khu vỰc cẮt ĐIỆn ThỜi gian Lý do cẮt điỆn 05/05/15 Cắt điện: T.461,T.462, T.463,T.464, T.465, T.466, T.467, T.468, T.469, T.470, T.471( K ĐT An Viên), T.253(Thiên Nhân), T.255B(Anh Nguyễn), T.255A(Phú Quý), Vinpearl, T.85 , T.86(Trí Nguyên), T.457( Nuôi

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 04/05/2015 đến ngày 12/05/2015 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện ngày 09/05/2015

Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 31-7-2013 đến 06-8-2013 tại Quảng Ninh

Thông báo mất điện tuần 18 và 19/2015 từ ngày 29/04/2015 đến ngày 12/05/2015 tại Quảng Trị

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 26/4/2015 đến ngày 02/05/2015 tại Đắc Lắc

.. phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng.  Cụ thể như sau: Ngày Thời gian mất điện Khu

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 14 Từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 2015 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 14 Từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 2015 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

Tuần 19 năm 2015 (từ ngày 06/5-12/5/2015) tại Gia Lai