Monthly Archives: Tháng Năm 2015

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 23 (từ ngày 03/06

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 03/06/2015 ĐẾN 09/06/2015. tại Khánh Hoà

Ngày Khu vỰc cẮt ĐIỆn ThỜi gian Lý do cẮt điỆn 03/06/15 Cắt điện: T.101(Cà phê Mê Trang), T.179(DN Thành Hoa), T.191(Cty Tân Hoàng Long), T.126(Cty Nam Hồng), T.108(Cty Quốc Hân), T.201(DN Thanh Khuê), T.127(Cty Dệt may Nha Trang), T.119(

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 03/06/2015 đến ngày 10/06/2015 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 06/06-14/06/2015) tại Quảng Ngãi

Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 31-7-2013 đến 06-8-2013 tại Quảng Ninh

Thông báo mất điện tuần 22/2015 từ ngày 27/05/2015 đến ngày 02/06/2015 tại Quảng Trị

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 24/5/2015 đến ngày 30/05/2015 tại Đắc Lắc

.. phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng.  Cụ thể như sau: Ngày Thời gian mất điện Khu

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 23 Từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 7 tháng 6 năm 2015 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 23 Từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 7 tháng 6 năm 2015 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 23 (từ ngày 03/06

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 03/06/2015 ĐẾN 09/06/2015. tại Khánh Hoà

Ngày Khu vỰc cẮt ĐIỆn ThỜi gian Lý do cẮt điỆn 03/06/15 Cắt điện: T.101(Cà phê Mê Trang), T.179(DN Thành Hoa), T.191(Cty Tân Hoàng Long), T.126(Cty Nam Hồng), T.108(Cty Quốc Hân), T.201(DN Thanh Khuê), T.127(Cty Dệt may Nha Trang), T.119(

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 03/06/2015 đến ngày 10/06/2015 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 06/06-14/06/2015) tại Quảng Ngãi

Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 31-7-2013 đến 06-8-2013 tại Quảng Ninh

Thông báo mất điện tuần 22/2015 từ ngày 27/05/2015 đến ngày 02/06/2015 tại Quảng Trị

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 24/5/2015 đến ngày 30/05/2015 tại Đắc Lắc

.. phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng.  Cụ thể như sau: Ngày Thời gian mất điện Khu

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 23 Từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 7 tháng 6 năm 2015 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 23 Từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 7 tháng 6 năm 2015 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 23 (từ ngày 03/06