Monthly Archives: Tháng Mười 2015

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 04/11-10/11/2015 tại Gia Lai

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 28/10/2015 ĐẾN 03/11/2015. tại Khánh Hoà

Ngày Khu vỰc cẮt ĐIỆn ThỜi gian Lý do cẮt điỆn 28/10/15 Cắt điện: T.05, T.46A(Vĩnh Phước), T.282(Cty Cơ khí Bộ QP). Từ 07 h 0 0 đến 11h00 –    San tải, kéo dây sau công tơ. Cắt điện: T.59A(Vĩnh

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 04/11/2015 đến ngày 10/11/2015 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 07/11-13/11/2015) tại Quảng Ngãi

Thông báo mất điện tuần 45 từ ngày 04/11/2015 đến ngày 10/11/2015 tại Quảng Trị

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 01/11/2015 đến ngày 07/11/2015 tại Đắc Lắc

phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng.   Cụ thể như sau: Ngày Thời gian mất điện

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 38 Từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2015 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 38 Từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2015 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 04/11-10/11/2015 tại Gia Lai

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 28/10/2015 ĐẾN 03/11/2015. tại Khánh Hoà

Ngày Khu vỰc cẮt ĐIỆn ThỜi gian Lý do cẮt điỆn 28/10/15 Cắt điện: T.05, T.46A(Vĩnh Phước), T.282(Cty Cơ khí Bộ QP). Từ 07 h 0 0 đến 11h00 –    San tải, kéo dây sau công tơ. Cắt điện: T.59A(Vĩnh

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 04/11/2015 đến ngày 10/11/2015 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 07/11-13/11/2015) tại Quảng Ngãi

Thông báo mất điện tuần 45 từ ngày 04/11/2015 đến ngày 10/11/2015 tại Quảng Trị

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 01/11/2015 đến ngày 07/11/2015 tại Đắc Lắc

phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng.   Cụ thể như sau: Ngày Thời gian mất điện

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 38 Từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2015 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 38 Từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2015 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 04/11-10/11/2015 tại Gia Lai

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 28/10/2015 ĐẾN 03/11/2015. tại Khánh Hoà

Ngày Khu vỰc cẮt ĐIỆn ThỜi gian Lý do cẮt điỆn 28/10/15 Cắt điện: T.05, T.46A(Vĩnh Phước), T.282(Cty Cơ khí Bộ QP). Từ 07 h 0 0 đến 11h00 –    San tải, kéo dây sau công tơ. Cắt điện: T.59A(Vĩnh

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 04/11/2015 đến ngày 10/11/2015 tại Phú Yên