Monthly Archives: Tháng Một 2016

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

Tuần 06 (từ ngày 02-09/02/2016) tại Gia Lai

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 27/01/2016 ĐẾN 02/02/2016. tại Khánh Hoà

Ngày Khu vỰc cẮt ĐIỆn ThỜi gian Lý do cẮt điỆn 29/01/16 Cắt điện: T.269(Cát Lợi 1), T.430 (Bia Hoàng Anh), T.272(Cát Lợi 2), T.188(Sinh Thái Vĩnh Lương). Từ 05 h 0 0 đến 07h30 –    Xử lý tiếp xúc

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 03/02/2016 đến ngày 05/02/2016 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 30/01/2016

Thông báo mất điện tuần 05/2016 từ ngày 27/01/2016 đến ngày 02/02/2016 tại Quảng Trị

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 24/01/2016 đến ngày 30/01/2016 tại Đắc Lắc

phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng.   Cụ thể như sau: Ngày Thời gian mất điện

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 38 Từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2015 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 38 Từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2015 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp

Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 06/2016 từ ngày 02/02/2016

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

Tuần 06 (từ ngày 02-09/02/2016) tại Gia Lai

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 27/01/2016 ĐẾN 02/02/2016. tại Khánh Hoà

Ngày Khu vỰc cẮt ĐIỆn ThỜi gian Lý do cẮt điỆn 29/01/16 Cắt điện: T.269(Cát Lợi 1), T.430 (Bia Hoàng Anh), T.272(Cát Lợi 2), T.188(Sinh Thái Vĩnh Lương). Từ 05 h 0 0 đến 07h30 –    Xử lý tiếp xúc

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 03/02/2016 đến ngày 05/02/2016 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 30/01/2016

Thông báo mất điện tuần 05/2016 từ ngày 27/01/2016 đến ngày 02/02/2016 tại Quảng Trị

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 24/01/2016 đến ngày 30/01/2016 tại Đắc Lắc

phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng.   Cụ thể như sau: Ngày Thời gian mất điện

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 38 Từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2015 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 38 Từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2015 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp

Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 06/2016 từ ngày 02/02/2016

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

Tuần 06 (từ ngày 02-09/02/2016) tại Gia Lai