Monthly Archives: Tháng Hai 2016

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 10 (từ 02/03-08/03/2016) tại Gia Lai

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 17/02/2016 ĐẾN 01/03/2016. tại Khánh Hoà

Ngày Khu vỰc cẮt ĐIỆn ThỜi gian Lý do cẮt điỆn 22/02/16 Cắt điện: T.213(XN nhựa Ngọc Hồng), T.426(Cty nông sản thực phẩm), T.103(Cơ sở cồn Sơn Thủy), T.131(Nuôi tôm ông Ngọc), T.166(Nhà hàng Thùy Dương), T.151(Khách sạn WYNE), T.150(Khách

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 02/03/2016 đến ngày 08/03/2016 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 05/03

Thông báo mất điện tuần 10/2016 từ ngày 02/03/2016 đến ngày 08/03/2016 tại Quảng Trị

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 28/02/2016 đến ngày 05/03/2016 tại Đắc Lắc

phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng.   Cụ thể như sau: Ngày Thời gian mất điện

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 38 Từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2015 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 38 Từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2015 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp

Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 10/2016 từ ngày 01/3/2016

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 10 (từ 02/03-08/03/2016) tại Gia Lai

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 17/02/2016 ĐẾN 01/03/2016. tại Khánh Hoà

Ngày Khu vỰc cẮt ĐIỆn ThỜi gian Lý do cẮt điỆn 22/02/16 Cắt điện: T.213(XN nhựa Ngọc Hồng), T.426(Cty nông sản thực phẩm), T.103(Cơ sở cồn Sơn Thủy), T.131(Nuôi tôm ông Ngọc), T.166(Nhà hàng Thùy Dương), T.151(Khách sạn WYNE), T.150(Khách

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 02/03/2016 đến ngày 08/03/2016 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 05/03

Thông báo mất điện tuần 10/2016 từ ngày 02/03/2016 đến ngày 08/03/2016 tại Quảng Trị

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 28/02/2016 đến ngày 05/03/2016 tại Đắc Lắc

phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng.   Cụ thể như sau: Ngày Thời gian mất điện

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 38 Từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2015 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 38 Từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2015 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp

Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 10/2016 từ ngày 01/3/2016

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 10 (từ 02/03-08/03/2016) tại Gia Lai