Monthly Archives: Tháng Ba 2016

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 15 (từ 06-12/4/2016) tại Gia Lai

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 06/04/2016 ĐẾN 12/04/2016. tại Khánh Hoà

Ngày Khu vỰc cẮt ĐIỆn ThỜi gian Lý do cẮt điỆn 06/04/16 Cắt điện: T.109 (Nhà máy bêtông ly tâm), T.124 (Khách sạn Seasing), T.166 (Nhà hàng Thùy Dương). Từ 07 h 00 đến 11h30 –    Vệ sinh TBA. Cắt

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 16/03/2016 đến ngày 22/03/2016 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện ngày 31/03/2016) tại Quảng Ngãi

Thông báo mất điện tuần 15/2016 từ ngày 06/4/2016 đến ngày 12/4/2016 tại Quảng Trị

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 20/3/2016 đến ngày 26/3/2016 tại Đắc Lắc

phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng.   Cụ thể như sau:   Ngày Thời gian mất

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 14 Từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 năm 2016 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 14 Từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 năm 2016 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp

Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 15/2016 từ ngày 05/4/2016

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 15 (từ 06-12/4/2016) tại Gia Lai

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 06/04/2016 ĐẾN 12/04/2016. tại Khánh Hoà

Ngày Khu vỰc cẮt ĐIỆn ThỜi gian Lý do cẮt điỆn 06/04/16 Cắt điện: T.109 (Nhà máy bêtông ly tâm), T.124 (Khách sạn Seasing), T.166 (Nhà hàng Thùy Dương). Từ 07 h 00 đến 11h30 –    Vệ sinh TBA. Cắt

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 16/03/2016 đến ngày 22/03/2016 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện ngày 31/03/2016) tại Quảng Ngãi

Thông báo mất điện tuần 14/2016 từ ngày 30/3/2016 đến ngày 05/4/2016 tại Quảng Trị

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 20/3/2016 đến ngày 26/3/2016 tại Đắc Lắc

phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng.   Cụ thể như sau:   Ngày Thời gian mất

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 14 Từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 năm 2016 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 14 Từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 năm 2016 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp

Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 14/2016 từ ngày 29/3/2016

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 15 (từ 06-12/4/2016) tại Gia Lai