Tin tức về Cà Mau

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 16/09/2013 đến ngày 22/09/2013

  1. Ngày 16/09/2013. – Từ 07h00 đến 13h00: Khu vực mất điện: Một phần: xã Trần Thới, TT Cái Nước huyện Cái Nước. – Từ 07h00 đến 17h00: Khu vực mất điện: Một phần xã Trần Phán huyện Đầm

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 09/09/2013 đến ngày 15/09/2013

  1. Ngày 09/09/2013. – Từ 07h00 đến 17h00: Khu vực mất điện: Một phần: ấp Tân Thành xã Tân Dân, ấp Tân Trung xã Tân Duyệt, xã Trần Phán huyện Đầm Dơi. – Từ 07h30 đến 11h00: Khu vực

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 26/08/2013 đến ngày 01/09/2013

  1. Ngày 26/08/2013. – Từ 07h00 đến 17h00: Khu vực mất điện: Toàn bộ ấp Thị Tường, xã Hưng Mỹ, và một phần ấp Cái Bát, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau. – Từ 07h30 đến