Tin tức về Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 28/01 ĐẾN 01/02/2015 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 28/01 ĐẾN 01/02/2015 (Website Quảng Bình) – Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 20/01 ĐẾN 27/01/2015 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 20/01 ĐẾN 27/01/2015 (Website Quảng Bình) – Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 14/01 ĐẾN 20/01/2015 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 14/01 ĐẾN 20/01/2015 (Website Quảng Bình)- Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 07/01 ĐẾN 13/01/2015 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 07/01 ĐẾN 13/01/2015 (Website Quảng Bình) – Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 23/12 ĐẾN 30/12/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 23/12 ĐẾN 30/12/2014 (Website Quảng Bình) – Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 18/12 ĐẾN 23/12/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 18/12 ĐẾN 23/12/2014 (Website Quảng Bình) – Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 10/12 ĐẾN 16/12/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 10/12 ĐẾN 16/12/2014 Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 03/12 ĐẾN 09/12/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 03/12 ĐẾN 09/12/2014 (Website Quảng Bình) – Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 26/11 ĐẾN 02/12/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 26/11 ĐẾN 02/12/2014 (Website Quảng Bình) – Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 19/11 ĐẾN 25/11/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 19/11 ĐẾN 25/11/2014 (Website Quảng Bình) – Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 19/11/2014

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 12/11 ĐẾN 18/11/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 12/11 ĐẾN 18/11/2014 Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 12/11/2014 đến ngày 18/11/2014 bao

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 05/11 ĐẾN 11/11/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 05/11 ĐẾN 11/11/2014 (Website Quảng Bình) – Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 05/11/2014

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 29/10 ĐẾN 04/11/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 29/10 ĐẾN 04/11/2014 (Website Quảng Bình) – Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 29/10/2014

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 22/10 ĐẾN 28/10/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 22/10 ĐẾN 28/10/2014 (Website Quảng Bình) – Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 22/10/2014

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 15/10 ĐẾN 21/10/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 15/10 ĐẾN 21/10/2014 (Website Quảng Bình) Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 15/10/2014 đến

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 08/10 ĐẾN 14/10/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 08/10 ĐẾN 14/10/2014 (Website Quảng Bình) – Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 08/10/2014

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 01/10 ĐẾN 07/10/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 01/10 ĐẾN 07/10/2014 (Website Quảng Bình) – Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 01/10/2014

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 24/9 ĐẾN 30/9/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 24/9 ĐẾN 30/9/2014 (Website Quảng Bình) – Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 24/9/2014

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 17/9 ĐẾN 23/9/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 17/9 ĐẾN 23/9/2014 (Website Quảng Bình) – Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 17/9/2014

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 11/9 ĐẾN 16/9/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 11/9 ĐẾN 16/9/2014 (Website Quảng Bình) – Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 11/9/2014