CupDien.com >> Tin tức ngành điện >> EVN nằm trong nhóm 4 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2013

EVN nằm trong nhóm 4 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2013

Theo đó, năm 2013, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xếp thứ 4 trong Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500), năm 2012, EVN xếp thứ 8 trong danh sách này. Đây là lần thứ 6 liên tiếp EVN lọt vào Top 10 doanh nghiệp dẫn đầu trong danh sách này.

VNR500 là kết quả nghiên cứu của Vietnam Report, được xây dựng dựa trên các nguyên tắc khoa học, độc lập và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế, đồng thời được kiểm chứng với doanh nghiệp nhằm đảm bảo tính chính xác nhất.

VNR500 đánh giá thứ hạng doanh nghiệp dựa trên tiêu chí cơ bản là tổng doanh thu. Bên cạnh đó, các tiêu chí như lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng, lao động, tài sản và uy tín truyền thông cũng được sử dụng như các nhân tố bổ sung góp phần tạo nên vị thế xứng tầm doanh nghiệp lớn.

Tiêu chuẩn về tổng doanh thu năm được sử dụng để lựa chọn danh sách xem xét xếp hạng đối với bảng xếp hạng doanh nghiệp mọi thành phần là 1.630 tỷ đồng và bảng xếp hạng doanh nghiệp tư nhân là 670 tỷ đồng.

Đây là năm thứ 7 liên tiếp, Bảng xếp hạng VNR500 được công bố để ghi nhận và vinh danh những doanh nghiệp có đóng góp to lớn cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong năm trước đó.

Ngoài ra, trong bảng xếp hạng VNR500, 18 đơn vị thuộc EVN nằm trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

TOP 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2013       

     1. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

    2. Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

    3. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

    4. Tập đoàn Điện lực Việt Nam

    5. Tập đoàn Viễn thông Quân đội

    6. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

    7. Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

    8. Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

    9. Tổng công ty Dầu Việt Nam

   10. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Danh sách 18 đơn vị thuộc EVN nằm trong VNR500

Tên đơn vị Xếp hạng Tổng công ty Điện lực Miền Nam 17 Tổng công ty Điện lực Miền Bắc 18 Tổng công ty Điện lực TP.HCM 28 Tổng công ty Điện lực TP.Hà Nội 51 Tổng công ty Điện lực Miền Trung 58 Công ty TNHHMTV Điện lực Đồng Nai 82 Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 97 Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại 182 Công ty TNHHMTV Điện lực Hải Phòng 208 Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng 216 Tổng công ty Phát điện 1 240 Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh 249 Công ty TNHHMTV Điện lực Hải Dương 258 Tổng công ty Phát điện 2 346 Công ty TNHHMTV Điện lực Đà Nẵng 368 Công ty CP thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi 398 Công ty CP Tài chính Điện lực 417 Công ty CP Điện lực Khánh Hòa 433

 

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...