CupDien.com >> Điện Biên >> KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 13 Từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3 năm 2015 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 13 Từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3 năm 2015 tại Điện Biên


KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 13 Từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3 năm 2015

Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp đều được đăng tải trên website này. Kính đề nghị Quý Khách hàng theo dõi thông tin thường xuyên để biết về tình hình cung cấp điện trên địa bàn. Công ty Điện lực Điện Biên rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của quý khách hàng.
 

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN  PHẦN HẠ ÁP
Từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 29  tháng 3 năm  2015 

Điện lực  ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Thời gian dự kiến giờ/ngày MỤC ĐÍCH, LÝ DO PHẠM VI MẤT ĐIỆN
Điện Biên ĐZ 0,4kV TBA Bản Hạ Thanh Nưa 08h00÷09h00 ngày 24/03/2015 Thay kẹp xiết bị vỡ KH sử dụng điện TBA Bản Hạ Thanh Nưa
MBA tủ điện ĐZ 0,4kV TBA Sam Mứn 08h00÷09h30 ngày 25/03/2015 Vệ sinh công nghiệp MBA, tủ điện, cân pha phụ tải KH KH sử dụng điện TBA Sam Mứn
MBA tủ điện ĐZ 0,4kV TBA Noong Quân 10h00÷11h30 ngày 25/03/2015 Vệ sinh công nghiệp MBA, tủ điện, cân pha phụ tải KH KH sử dụng điện TBA Noong Quân
Tủa Chùa ĐDK 0,4 kV  sau TBA Nà Sẳng – Tả Sình Thàng Từ 09h00 – 17h00 ngày 25 tháng 03 năm 2015 Thay kẹp xiết ĐDK0,4 kV sau TBA Nà Sẳng. BD số: 45 /BD-ĐTC ngày 17/3/2015 ĐDK 0,4 kV  sau TBA Nà Sẳng – Tả Sình Thàng
ĐDK 0,4 kV  sau TBA UBND Huyện Từ 09h00 – 17h00 ngày 28 tháng 03 năm 2015 Tháo hạ dây dẫn, lắp chụp đầu cột vị trí 16; 17, căng kéo lại dây dẫn, ĐDK0,4 kV sau TBA UBND Huyện. BD số: 46 /BD-ĐTC ngày 17/3/2015 ĐDK 0,4 kV  sau TBA UBND Huyện

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN  PHẦN TRUNG ÁP
Từ ngày 23tháng 3 đến ngày 29  tháng 3 năm  2015

 

Điện lực  ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Thời gian dự kiến giờ/ngày MỤC ĐÍCH, LÝ DO PHẠM VI MẤT ĐIỆN
Điện Biên Đông ĐZ 35 kv sau DCL 377-7/01 NR phì nhừ  08h00’đến 11h00′ 29/03/2015 xử lý thay thế xà gục vị trí cột 19 ĐZ 35 KV NR phì Nhừ Toàn bộ ĐZ 35 KV sau DCL 377-7/01 NR Phì Nhừ
Tuần Giáo ĐZ 35kV NR Tỏa Tình 08h00 đến 17h00 ngày 23/03/2015 Dựng cột 500kV gần ĐZ 35kV ĐZ 35kV NR Tỏa Tình

PCĐB

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...