CupDien.com >> Điện Biên >> KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 14 Từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 2015 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 14 Từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 2015 tại Điện Biên


KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 14 Từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 2015

Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp đều được đăng tải trên website này. Kính đề nghị Quý Khách hàng theo dõi thông tin thường xuyên để biết về tình hình cung cấp điện trên địa bàn. Công ty Điện lực Điện Biên rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của quý khách hàng.
 

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN  PHẦN HẠ ÁP
Từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 5  tháng 4 năm  2015

Điện lực  ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Thời gian dự kiến giờ/ngày MỤC ĐÍCH, LÝ DO PHẠM VI MẤT ĐIỆN
Điện lực Điện Biên ĐZ 0,4 KV TBA UB Thanh Nưa 8h÷11h  04/04/2015 Di chuyển hòm công tơ sang lưới mới, tách lèo san tải KH sử dụng điện TBA UB Thanh Nưa
ĐZ 0,4 KV TBA Nghĩa Trang Độc Lập 8h÷11h  04/04/2015 Di chuyển hòm công tơ sang lưới mới KH sử dụng điện TBA Nghĩa Trang Độc Lập
MBA tủ điện ĐZ 0,4kV TBA Nhà Trẻ Thanh Hưng 8h÷9h  04/04/2015 Vệ sinh công nghiệp MBA, tủ điện, cân pha phụ tải KH KH sử dụng điện TBA Nhà Trẻ Thanh Hưng
MBA tủ điện ĐZ 0,4kV TBA Lếch Cuông 10h÷11h30  04/04/2015 Vệ sinh công nghiệp MBA, tủ điện, cân pha phụ tải KH KH sử dụng điện TBA Lếch Cuông
Điện lực Mường Chà MBA, Tủ điện 0,4 kv, sàn thao tác TBA Đệ Tinh 8h30-09h30  02/04/15 Vệ Sinh công nghiệp định kỳ PA-AT số 77 Bản Chăn Nuôi,Đệ tinh
MBA, Tủ điện 0,4 kv, sàn thao tác TBA Sân Bay 8h30-09h30  03/04/15 Vệ Sinh công nghiệp định kỳ PA-AT số 78 Bản Sân Bay
MBA, Tủ điện 0,4 kv, sàn thao tác TBA Nậm Chim 8h30-09h30  02/04/15 Vệ Sinh công nghiệp định kỳ PA-AT số 79 Bản Nậm Chim
MBA, Tủ điện 0,4 kv, sàn thao tác TBA Ma Thì Hồ 1 8h30-9h30  03/04/15 Vệ Sinh công nghiệp định kỳ PA-AT số 80 Bản Ma Thì Hồ 
MBA, Tủ điện 0,4 kv, sàn thao tác TBA Ma Thì Hồ 2 10h-11h  03/04/15 Vệ Sinh công nghiệp định kỳ PA-AT số 81 Bản Làng Dung
Điện lực Thành Phố   TBA Bản Khá 8h – 9 h 31/03/2015 Xử lý rò dầu MBA và vệ sinh công nghiệp TBA. BD số:       /BD-DTP ngày 23/03/2015 Bản Khá Phường Nam Thanh – TPĐB
  TBA Trại 1 9h30 – 10h30  31/03/2015 Xử lý rò dầu MBA và vệ sinh công nghiệp TBA. BD số:       /BD-DTP ngày 23/03/2015 Bản Khá, bản Co Cáng, tổ dân phố 15, 16 phường Nam Thanh – thành phố Điện Biên Phủ

 KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN  PHẦN TRUNG ÁP
Từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 5  tháng 4 năm  2015

 

Điện lực  ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Thời gian dự kiến giờ/ngày MỤC ĐÍCH, LÝ DO PHẠM VI MẤT ĐIỆN
Điện lực Mường Lay Đường dây 35kV lộ 375E21.2 nhánh rẽ Sá Tổng 8h30÷9h30  30/03/ 2015 Tách lèo tại VT cột 10 nhánh rẽ vào TBA Trung Anh, dừng vận hành TBA Trung Anh theo kế hoạch chống tổn thất quý I (bản duyệt số:    182/BD-ĐML ngày 23/03/2015 Khách hàng sử dụng điện sau các TBA thuộc ĐZ 35kV lộ 375E21.2 nhánh rẽ Sá Tổng
Điện lực Thành Phố Đường dây 22kV lộ 473 E21.2 Điện Biên 7h30 -12h 05/04/2015 Lắp đặt máy cắt Reclose tại vị trí cột A52 lộ 473 E21.2 Điện Biên. BD số:     ngày        tháng        năm 2015  Từ Cảnh Quang dọc quốc lộ 279 phía bên tay phải đến cục Hải quan Tỉnh

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...