CupDien.com >> Điện Biên >> KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 21 Từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 24 tháng 5 năm 2015 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 21 Từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 24 tháng 5 năm 2015 tại Điện Biên


KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 21 Từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 24 tháng 5 năm 2015

Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp đều được đăng tải trên website này. Kính đề nghị Quý Khách hàng theo dõi thông tin thường xuyên để biết về tình hình cung cấp điện trên địa bàn. Công ty Điện lực Điện Biên rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của quý khách hàng.
 

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 21 PHẦN HẠ ÁP
Từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 24 tháng 5 năm 2015

Điện lực  ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Thời gian dự kiến giờ/ngày MỤC ĐÍCH, LÝ DO PHẠM VI MẤT ĐIỆN
Điện Biên ĐZ 0,4 KV TBA Bản Hạ – Thanh Nưa 09h00′-10h00′ ngày 19/5/2015 Vệ sinh công nghiệp MBA, Thay ATM tủ tụ bù hạ thế Khách hàng TBA Bản Hạ – Thanh Nưa
ĐZ 0,4 KV TBA TT Sát hạch lái xe – Thanh Nưa 08h00′-10h00′ ngày 19/5/2015 Vệ sinh công nghiệp MBA, Thay ATM tủ tụ bù hạ thế Khách hàng TBATT Sát hạch lái xe – Thanh Nưa
MBA,Tủ trạm TBA Núa Ngam 08h30-09h30  18/5/2015 Vệ sinh công nghiệp MBA, xủ lý gỉ dầu nấc phân áp Khách hàng TBA: Núa Ngam
MBA,Tủ trạm TBA Nhà Máy Giấy 09h50-10h50  18/5/2015 Vệ sinh công nghiệp MBA, Niêm Phong ngăn đo đếm Khách hàng TBA: Nhà Máy giấy
MBA,Tủ trạm TBA Đon Nứa 14h00-15h00  18/5/2015 Vệ sinh công nghiệp MBA,Thay ATM tủ tụ bù, uốn cổ cò cáp tổng Khách hàng TBA: Đon Nứa
MBA,Tủ trạm TBA: Pom Lót 15h30-16h30  18/5/2015 VSCN- MBA,Thay hạt chống ẩm, xử lý gỉ dầu nấc phân  Khách hàng TBA: Pom Lót
MBA,tủ điện sau TBA Bản On  ,lộ 471 ĐZ 22kV 08h ÷ 09h ngày 21/ 05/ 2015 Thay công tơ đinh kỳ ;VSCN MBA;Tủ điện;Cân pha phụ tải KH Số PA :33 Khách hàng TBA: Bản On
MBA,tủ điện sau TBA A1 ,lộ 471 ĐZ 22kV 10h÷ 11h ngày 21/ 05/ 2015 Thay công tơ đinh kỳ ;VSCN MBA;Tủ điện;Cân pha phụ tải KH Số PA :34 Khách hàng TBA: A1
MBA,tủ điện sau TBA Co Luống ,lộ 471 ĐZ 22kV 14h ÷ 15h ngày 21/ 05/ 2015 Thay công tơ đinh kỳ ;VSCN MBA;Tủ điện;Cân pha phụ tải KH Số PA :35 Khách hàng TBA: Co Luống
MBA,tủ điện sau TBA UB Noong Luống ,lộ 471 ĐZ 22kV 16h ÷ 17h ngày 21/ 05/ 2015 Thay công tơ đinh kỳ ;VSCN MBA;Tủ điện;Cân pha phụ tải KH Số PA :36 Khách hàng TBA: UB Noong Luống
TP Điện Biên TBA Trạm Số 13 Từ 08h00 -09h00 ngày 19 tháng 05 năm 2015 VS công nghiệp TBA. BD số: 384 ngày 11/05/2015 Bản Huổi Phạ – Phường Him Lam – Thành phố Điện Biên Phủ
TBA Bản Cang Từ 09h00 -10h00 ngày 19 tháng 05 năm 2015 VS công nghiệp TBA. BD số: 385 ngày 11/05/2015 Bản Cang xã Mường Phăng – Huyện Điện Biên
TBA Noọng Luông Từ 10h30 -11h30 ngày 19 tháng 05 năm 2015 Thay kẹp xiết bị vỡ. BD số: 386 ngày 11/05/2015 Bản Noọng Luông xã Mường Phăng – Huyện Điện Biên
TBA A97 Từ 8h00 -10h00 ngày 18 tháng 05 năm 2015 Thay công tơ đo xa. BD số: 301 ngày 01/04/2015 Tổ dân phố 4, 6, 7 phường Mường Thanh – Thành phố Điện Biên Phủ
TBA A88 Từ 8h00 -10h00 ngày 19 tháng 05 năm 2015 Thay công tơ đo xa. BD số: 301 ngày 01/04/2015 Tổ dân phố 10, 11, 12  phường Mường Thanh – Thành phố Điện Biên Phủ
TBA A80 Từ 8h00 -11h00 ngày 20 tháng 05 năm 2015 Thay công tơ đo xa. BD số: 301 ngày 01/04/2015 Tổ dân phố 6 Phường Tân Thanh; TDP 10, 11  phường Mường Thanh – Thành phố Điện Biên Phủ
TBA Bến xe 1 Từ 7h30 -11h30 ngày 21 tháng 05 năm 2015 Thay công tơ đo xa. BD số: 301 ngày 01/04/2015 Tổ dân phố 4, 5 Phường Thanh Bình – Thành phố Điện Biên Phủ
TBA B94 Từ 7h30 -11h30 ngày 22 tháng 05 năm 2015 Thay công tơ đo xa. BD số: 301 ngày 01/04/2015 Tổ dân phố 13, 17, 20  phường Mường Thanh – Thành phố Điện Biên Phủ
TBA B81 Từ 7h30 -11h30 ngày 23 tháng 05 năm 2015 Thay công tơ đo xa. BD số: 301 ngày 01/04/2015 Tổ dân phố 7, 12, 13 Phường Tân Thanh – Thành phố Điện Biên Phủ
TBA A73 Từ 7h30 -11h30 ngày 24 tháng 05 năm 2015 Thay công tơ đo xa. BD số: 301 ngày 01/04/2015 Tổ dân phố 4, 5, 6 Phường Tân Thanh; TDP 23  Phường Him Lam – Thành phố Điện Biên Phủ
M chà Đz 0,4Kv TBA Trống Rình 07h30 đến 11h30 ngày 21/05/2015 Quấn cổ cò cáp nguồn hòm Bản trống rình
Đz 0,4Kv TBA Huổi Toong 07h30 đến 11h30 ngày 21/05/2015 Quấn cổ cò cáp nguồn hòm Bản huổi toong 1, 2
Đz 0,4Kv TBA Huổi Lóng 08h00 đến 10h00 ngày 19/05/2015 Cân pha san tải Huổi lóng
đz 0,4kv sau TBA Chà Cang 08h00 đến 10h00 ngày 20/05/2015 Cân pha san tải Chà Cang
đz 0,4kv sau TBA Chà Nưa 3 08h00 đến 10h00 ngày 21/05/2015 Cân pha san tải  Bản Chà Nưa 3
Điện Biên Đông ĐZ 0,4 Kv sau TBA Núa ngam  08h00-17h00 ngày 19/05/15 Căng kéo lại các khoảng dây bị trùng Toàn bộ ĐZ o,4 Kv sau TBA Núa ngam
M nhé Chung Chải 08h00 -10h00 Ngày 23/05/2015 Buộc lại dây cổ sứ  TBA và ĐZ 0,4kV sau TBA
TBA Huổi Cọ 08h00 -10h00 Ngày 23/05/2015 Vệ sinh công nghiệp TBA và ĐZ 0,4kV sau TBA
TBA Nậm Pố 3 08h00 -10h00 Ngày 23/05/2015 Vệ sinh công nghiệp TBA và ĐZ 0,4kV sau TBA

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 21 PHẦN TRUNG ÁP
Từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 24 tháng 5 năm 2015

Điện lực  ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Thời gian dự kiến giờ/ngày MỤC ĐÍCH, LÝ DO PHẠM VI MẤT ĐIỆN
Điện Biên Cột 01 NR TBA C17 ĐZ 35kV lộ 377 E 21.2 09h00-10h00  23/5/2015 Thay sứ bát bị vỡ TBA C17, C9, xã Thanh An, xã Noong Hẹt, Sam Mứn, Pom Lót, Na Ư, Núa Ngam, Mường Nhà, Mường Lói, xã Na Ư
Cột 127 sang 128 NR Na Ư ĐZ 35kV lộ 377 E 21.2 09h00-10h00  23/5/2015 Căng lại độ võng pha B
Điểm đo bán điện sang Lào cột 18 NR Pang Hok ĐZ 35kV lộ 377 E 21.2 09h00-10h00  23/5/2015  Bổ xung dầu hệ thống TU, TI
Tại cột đo đếm cột 171 Nuá Ngam 09h00-10h00  23/5/2015 VSCN(BU,BI,mạch nhị thứ) niêm phong chì
TP Điện Biên Đường dây 22kV lộ 477 E21.2  Từ 08h00 -10h00 ngày 23 tháng 05 năm 2015 Hoán đảo công suất MBA Bệnh Viện Tỉnh. BD số: 360 ngày 04 tháng 05 năm 2015  Khu vực nhánh rẽ Noong Bua bao gồm Bản Huội Phạ 3,5,6,11 Phường Him Lam, Phường Noong Bua.
M chà ĐZ 35 kv sau MC 375/01 NR Mường Nhé 08h00 -10h00 Ngày 23/05/2015 Căn chỉnh DPT 375-7/87 Si Pa Phìn, Vệ sinh DCL 375-7/135 Nà Cang ,Thay sứ cột 64, côt 142, cột 143 NR Mường Nhé, cột 22 NR Pú Đao, cột 39 NR Huổi Quang cột 06 NR Chà Tở, H NậmPồXã Ma Thì Hồ
ĐB Đông ĐZ 35 Kv Từ sau DCL 377-7/01 NR Phì nhừ  07h30 -17h00 ngày 18/05/14 Thay sứ các vị trí 16 ĐZ 35 kv NR Chua ta ,Vi trí 27 ĐZ 35 kv NR Trống giông, Vị trí 30 ĐZ35 kv NR Háng sông, Vị trí 07,11ĐZ 35 kv NR Pó sinh, Vị trí 13 ĐZ 35 kv NRTừ xa Toàn bộ ĐZ 35 Kv từ sau DCL 377-7/01 NR Phì nhừ
M ảng ĐZ 35 kV NR Hua Nậm Lộ 373 E21.1 Từ 07h00- 16h00 ngày 20/05/2015 Lắp MC REClOSER NR Hua Nậm Lộ 373 E21.1

PCDB

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...