CupDien.com >> Điện Biên >> KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 22 Từ ngày 26 tháng 05 năm 2014 đến ngày 01 tháng 06 năm 2014 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 22 Từ ngày 26 tháng 05 năm 2014 đến ngày 01 tháng 06 năm 2014 tại Điện Biên


KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 22 Từ ngày 26 tháng 05 năm 2014 đến ngày 01 tháng 06 năm 2014

Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp đều được đăng tải trên website này. Kính đề nghị Quý Khách hàng theo dõi thông tin thường xuyên để biết về tình hình cung cấp điện trên địa bàn. Công ty Điện lực Điện Biên rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của quý khách hàng.
 

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 22 PHẦN HẠ ÁP
Từ ngày 26 tháng  5  năm đến ngày  01  tháng 6 năm  2014

 

Điện lực  ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Thời gian dự kiến giờ/ngày MỤC ĐÍCH, LÝ DO PHẠM VI MẤT ĐIỆN
Điện lực Mường Ẳng ĐZ 0,4Kv sau TBA Bản Búng xã Búng Lao. 08h00- 11h00 26/05/2014 Cân pha + Dồn hòm ĐZ 0,4Kv sau TBA Bản Búng xã Búng Lao.
ĐZ 0,4Kv sau TBA Búng Lao 3 xã Búng Lao. 09h00- 10h00 27/05/2014 Cân pha + Dồn hòm ĐZ 0,4Kv sau TBA Búng Lao 3 xã Búng Lao.
MBA, Tử điện 0,4kV TBA Bản Kéo xã Xuân Lao. 10h30- 11h30 27/05/2014 VSCN ĐZ 0,4 Kv sau TBA Bản Kéo xã Xuân Lao.
Điện lực Điện Biên MBA,tủ điện sau ĐZ 0,4kV TBA Thanh Hồng 08h00÷09h30′ 27/05/2014 VSCN MBA;Tủ điện; cân pha phụ tải KH Số PA :77/PAAT-MT Khách hàng sử dụng điện TBA Thanh Hồng
MBA,tủ điện sau ĐZ 0,4kV TBA Nậm Nứa 2 08h00÷10h00′ 29/05/2014 VSCN MBA;Tủ điện; cân pha phụ tải KH Số PA :78/PAAT-MT Khách hàng sử dụng điện TBA Nậm Nứa 2
ĐZ 0,4 KV, TBA C9 08h00÷11h00′ 27/05/2014 Xiết, tăng cường kẹp Cáp ĐZ 0,4 KV theo PPA số: 100/PA-HC Khách hàng sử dụng điện TBA C9
Tủ trạm 0,4 KV, MBA TBA Pom Lót 08h00÷11h00′ 28/05/2014 Thay ATM tổng theo PA số: 101/PA-HC Khách hàng sử dụng điện TBA Pom Lót
ĐZ 0,4 KV, TBA Noong Ứng 08h00÷11h00′ 29/05/2014 Xiết, tăng cường kẹp Cáp ĐZ 0,4 kV theo PA số: 102/PA-HC Khách hàng sử dụng điện TBA Nọng Ứng
Tủ trạm 0,4 KV, MBA TBA Bản Phủ 08h00÷11h00′ 29/05/2014 Thay ATM tổng theo PA số: 103/PA-HC Khách hàng sử dụng điện TBA Bản Phủ
ĐZ 0,4 KV, TBA UB Noong Hẹt 08h00÷11h00′ 29/05/2014 Xiết, tăng cường kẹp Ghíp ĐZ 0,4 KV theo PA số: 105/PA-HC Khách hàng sử dụng điện TBA Nọng Hẹt
 TBA Pú Lau (kết hợp mất điện lộ 377) 08h00÷9h00′ 31/05/2014 Vệ sinh CN MBA theo PA số: 15/PA-MN Khách hàng sử dụng điện TBA Pú Lau
 TBA Huổi Hương (kết hợp mất điện lộ 377) 09h30÷10h30′ 31/05/2014 Vệ sinh CN MBA Huổi Hương theo PA số: 16/PA-MN Khách hàng sử dụng điện TBA Huổi Hương
 TBA Kon Kén (kết hợp mất điện lộ 377) 13h30÷14h30′ 31/05/2014 Vệ sinh CN MBA Kon Kén theo PA số: 17/PA-MN Khách hàng sử dụng điện TBA Kon Kén
 TBA Bản Xôm M.Nhà (kết hợp mất điện lộ 377) 15h00÷16h00′ 31/05/2014 Vệ sinh CN MBA theo PA số: 18/PA-MN Khách hàng sử dụng điện TBA Bản Xôm M Nhà
Điện lực Thành Phố  ĐZ 0,4 kV sau TBA A106 08h  – 10 h   26/05/2014 Thay công tơ định kỳ số: 77/BD-DTP ngày 13/2/2014 Tổ dân phố 5 phường Mường Thanh – thành phố Điện Biên Phủ
ĐZ 0,4 kV sau TBA A97 08h – 09 h   26/05/2014 Thay công tơ định kỳ số: 77/BD-DTP ngày 13/2/2014 Tổ dân phố 4, 6, 7 phường Mường Thanh – Thành phố Điện Biên Phủ
 ĐZ 0,4 kV sau TBA B81 08h – 09 h   27/05/2014 Thay công tơ định kỳ số: 77/BD-DTP ngày 13/2/2014 Tổ dân phố 7 Phường Tân Thanh – Thành phố Điện Biên Phủ
 ĐZ 0,4 kV sau TBA A55 08h – 09 h 27/05/2014 Thay công tơ định kỳ số: 77/BD-DTP ngày 13/2/2014 Phường Tân Thanh;   Phường Him Lam – Thành phố Điện Biên Phủ
 ĐZ 0,4 kV sau TBA A73 09h – 10 h  27/05/2014 Thay công tơ định kỳ số: 77/BD-DTP ngày 13/2/2014 Phường Tân Thanh; TDP 23  Phường Him Lam – Thành phố Điện Biên Phủ
 ĐZ 0,4 kV sau TBA E82 10h – 11 h   27/05/2014 Thay công tơ định kỳ số: 77/BD-DTP ngày 13/2/2014 Lữ đoàn E82 Quân Khu 2
Tự dùng trạm 110 kV Điện Biên 08h – 08 h 30  27/05/2014 Thay công tơ định kỳ số: 76/BD-DTP ngày 13/2/2014 Xí nghiệp điện cao thế Miền Bắc
ĐZ 0,4 kV sau TBA Công Ty In Điện Biên 11h – 11 h 30 27/05/2014 Thay công tơ định kỳ số: 76/BD-DTP ngày 13/2/2014 Công ty TNHH MTV In Điện Biên
 ĐZ 0,4 kV sau TBA Kho Quân Khí 08h – 08 h 30  27/05/2014 Thay công tơ định kỳ số: 76/BD-DTP ngày 13/2/2014 Xã Nà Tấu Điện Biên
 ĐZ 0,4 kV sau TBA UB Nà Tấu 09h – 10 h 30  27/05/2014 Thay công tơ định kỳ số: 76/BD-DTP ngày 13/2/2014 UB Xã Nà Tấu Điện Biên
Thủy điện Pa Khoang 10h 30 – 11 h 00  27/05/2014 Thay công tơ định kỳ số: 76/BD-DTP ngày 13/2/2014 Thủy Điện Pa Khoang
 ĐZ 0,4 kV sau TBA Huội Phạ 2 14h – 14 h 30  27/05/2014 Thay công tơ định kỳ số: 76/BD-DTP ngày 13/2/2014 Xưởng cơ khí Trường Thọ
 ĐZ 0,4 kV sau TBA CVH 08h 00 – 09 h 00  28/05/2014 Thay công tơ định kỳ số: 77/BD-DTP ngày 13/2/2014 Phường Mường Thanh – Thành phố Điện Biên Phủ
 ĐZ 0,4 kV sau TBA Hoa Ban 09h 00- 10 h 00  28/05/2014 Thay công tơ định kỳ số: 77/BD-DTP ngày 13/2/2014 Phường Mường Thanh – Thành phố Điện Biên Phủ
 ĐZ 0,4 kV sau TBA Bến Xe 2 08h 00 – 08 h 30  28/05/2014 Thay công tơ định kỳ số: 77/BD-DTP ngày 13/2/2014 Tổ dân phố 1, 2, 3 Phường Thanh Bình – Thành phố Điện Biên Phủ
 ĐZ 0,4 kV sau TBA BTA 4 08h 45 – 09 h 15  28/05/2014 Thay công tơ định kỳ số: 77/BD-DTP ngày 13/2/2014 Tổ dân phố 11, 13, 15, 16 Phường Thanh Bình – Thành phố Điện Biên Phủ
 ĐZ 0,4 kV sau TBA B68 08h 00 – 09 h 00  29/05/2014 Thay công tơ định kỳ số: 77/BD-DTP ngày 13/2/2014 Tổ dân phố 8, 9, 10 Phường Tân Thanh – Thành phố Điện Biên Phủ
 ĐZ 0,4 kV sau TBA A110 09h 00 – 10 h 00  29/05/2014 Thay công tơ định kỳ số: 77/BD-DTP ngày 13/2/2014 Tổ dân phố 1, 3, 4, 23 phường Mường Thanh; TDP 2 phường Nam Thanh – thành phố Điện Biên Phủ
 ĐZ 0,4 kV sau TBA KS Mường Thanh 08h 00 – 08 h 30  30/05/2014 Thay công tơ định kỳ số: 77/BD-DTP ngày 13/2/2014 Khách sạn Mường Thanh
 ĐZ 0,4 kV sau TBA B94 08h 00 – 08 h 30  31/05/2014 Thay công tơ định kỳ số: 77/BD-DTP ngày 13/2/2014 Tổ dân phố 13, 17, 20  phường Mường Thanh – Thành phố Điện Biên Phủ
 ĐZ 0,4 kV sau TBA TTHN 08h 30 – 09 h 00  31/05/2014 Thay công tơ định kỳ số: 77/BD-DTP ngày 13/2/2014 TTHN Tỉnh Điện Biên
 ĐZ 0,4 kV sau TBA A 89 09h 00- 09 h 30  31/05/2014 Thay công tơ định kỳ số: 77/BD-DTP ngày 13/2/2014 Tổ dân phố 08  phường Mường Thanh – Thành phố Điện Biên Phủ

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 22 PHẦN TRUNG ÁP
Từ ngày 26 tháng  5  năm đến ngày  01  tháng 6 năm  2014

Điện lực  ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Thời gian dự kiến giờ/ngày MỤC ĐÍCH, LÝ DO PHẠM VI MẤT ĐIỆN
Điện lực Mường Ẳng ĐZ 35kV Lộ 373E 21.2 11h30- 13h30  28/05/14  Tháo TU 35kV cột 99 ĐZ 35kV Lộ 373E 21.2
Điện lực Điện Biên Đông ĐZ 35 KV Lộ 377E21.2 08h00÷15h00′ 31/05/2014 Hạ toàn bộ chống sét van của 42 TBA ĐBĐ Kết hợp ĐL Điện Biên lắp DPT
Điện lực Điện Biên Tại vị trí cột 55 thuộc ĐZ 35kV lộ 377 E 21.2 08h00÷15h00′ 31/05/2014 Lặp đặt hệ thống DPT 35kV theo BDPA số:/BD-PCĐB ngày 15/5/14 Khách hàng sử dụng điện lộ 377
DCL 377-7/01 NR Na Ư ĐZ 35kV lộ 377 E 21.2 08h00÷10h00′ 31/05/2014 Xử lý DCL 377-7/01 NR Na Ư theo BDPA số:105 /HC Kết hợp với mất điện lắp DPT
TBA Ka Hậu A NR Na Ư ĐZ 35kV lộ 377 E 21.2 08h00÷10h00′ 31/05/2014 Thay chống sét van trung thế pha A TBA K Hậu A theo BDPA số:106 /HC Kết hợp với mất điện lắp DPT
Tại vị trí cột 88 và cột 163 thuộc ĐZ 22kV lộ 471 E 21.3 08h00÷10h00′ 31/05/2014 Thay sứ bị phóng bề mặt, sứ bị vỡ Khách hàng sử dụng điện lộ 471
Điện Lực Tủa Chùa ĐZ 35kV Lộ 373E 21.1 08h00- 11h00  31/05/14 Tháo hạ hệ thống đo đếm TI, TU để thí nghiệm định kỳ Huyện Tủa Chùa
Điện lực Tuần Giáo ĐZ 35kV lộ 373 E21.1 11h00-13h00  27/5/2014 Tháo hệ thống đo đếm trung thế để thí nghiệm ĐZ 35kV lộ 373 E21.1
ĐZ 35kV lộ 373 E21.1 11h00-13h00  28/5/2014 Lắp hệ thống đo đếm trung thế sau thí nghiệm ĐZ 35kV lộ 373 E21.1

 

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...