CupDien.com >> Điện Biên >> KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 23 Từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 7 tháng 6 năm 2015 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 23 Từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 7 tháng 6 năm 2015 tại Điện Biên


KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 23 Từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 7 tháng 6 năm 2015

Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp đều được đăng tải trên website này. Kính đề nghị Quý Khách hàng theo dõi thông tin thường xuyên để biết về tình hình cung cấp điện trên địa bàn. Công ty Điện lực Điện Biên rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của quý khách hàng.
 

 KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 23 PHẦN HẠ ÁP
Từ  ngày 1 tháng 6 đến ngày 7  tháng 6  năm  2015

 

Điện lực  ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Thời gian dự kiến giờ/ngày MỤC ĐÍCH, LÝ DO PHẠM VI MẤT ĐIỆN
Điện Biên MBA,Tủ điện 0,4kV TBA : Đon Nứa 08h00′ đến 09h00′ ngày 02/06/2015 Thay công tơ 3 pha tủ tram, cân pha phụ tải KH Khách hàng TBA: Đon Nứa
MBA, Tủ điện 0,4 kV TBA: Ba na vai 09h15′ đến 10h15′ ngày 02/06/2015 Vệ sinh công nghiệp MBA, Thay công tơ tủ TBA Khách hàng TBA: Ba na vai 
MBA, Tủ điện 0,4 kV TBA: Pa cá 10h30′ đến 11h30′ ngày 02/06/2015 Vệ sinh công nghiệp MBA, Thay công tơ tủ TBA Khách hàng TBA: Pa cá 
MBA, Tủ điện 0,4 kV TBA: Na dôn 14h30′ đến 15h30′ ngày 02/06/2015 Vệ sinh công nghiệp MBA, Thay công tơ tủ TBA Khách hàng TBA: Na Dôn 
MBA, Tủ điện 0,4 kV TBA: Cò mỵ 16h00′ đến 17h00′ ngày 02/06/2015 Vệ sinh công nghiệp MBA, Thay công tơ tủ TBA Khách hàng TBA: Cò mỵ
MBA, Tủ điện 0,4 kV TBA: Thanh an 2 08h00′ đến 09h00′ ngày 03/06/2015 Vệ sinh công nghiệp MBA, Thay công tơ tủ TBA Khách hàng TBA: Thanh an 2 
MBA, Tủ điện 0,4 kV TBA: Nọng nhai 09h30′ đến 11h00′ ngày 03/06/2015 Vệ sinh công nghiệp MBA, Thay công tơ tủ TBA, xiết lại kẹp ghíp cáp xuất tuyến Khách hàng TBA: Nọng Nhai 
MBA, Tủ điện 0,4 kV TBA: Pú Tỉu 14h00′ đến 15h30′ ngày 03/06/2015 Vệ sinh công nghiệp MBA, Thay công tơ tủ TBA, xiết lại kẹp ghíp xuất tuyến Khách hàng TBA: Pú tỉu
MBA, Tủ điện 0,4 kV TBA: Po Hóng 15h45′ đến 17h00′ ngày 03/06/2015 Vệ sinh công nghiệp MBA, Thay công tơ tủ TBA, tăng cường kẹp cáp đầu tuyến Khách hàng TBA: Po hóng
MBA, tủ điện TBA UB Noong Luống 08h00′ – 09h30′ ngày 03/6/2015  Vệ sinh công nghiệp MBA, thay công tơ tủ trạm, cân pha phụ tải KH Khách hàng TBA UB Noong Luống
MBA, tủ điện TBA Co Luống 10h00′ – 11h30′ ngày 03/6/2015  Vệ sinh công nghiệp MBA, thay công tơ tủ trạm, cân pha phụ tải KH KH sử dụng điện TBA Co Luống
MBA, tủ điện TBA A1 08h00′ – 09h30′ ngày 04/6/2015  Vệ sinh công nghiệp MBA, thay công tơ tủ trạm, cân pha phụ tải KH KH sử dụng điện TBA A1
MBA, tủ điện TBA Bản On 10h00′ – 11h30′ ngày 04/6/2015  Vệ sinh công nghiệp MBA, thay công tơ tủ trạm, cân pha phụ tải KH KH sử dụng điện TBA Púng Bon
M Chà Đz 0,4Kv TBA Đồn biên phòng M.mươn 08h00 đến 10h00 ngày 07/06/2015 Bản huổi vang Thêm xà, bổ xung pha
TP Điện Biên TBA B68 Từ 8h00 -10h00 ngày 05 tháng 06 năm 2015 San tải ĐZ 0,4kV sang ĐZ mới xây dựng. Tổ dân phố 8, 9, 10 Phường Tân Thanh – Thành phố Điện Biên Phủ
TBA D3 Từ 8h00 -10h00 ngày 05 tháng 06 năm 2015 San tải ĐZ 0,4kV sang ĐZ mới xây dựng Tổ dân phố 15, 16 – Phường Tân Thanh – Thành phố Điện Biên Phủ
Điện Biên Đông TBA Núa Ngam  08h00-10h00 ngày03/06/15 lắp đặt công tơ KH 1pha phát triển mới  Toàn bộ ĐZ 0,4 KV Sau TBA Núa Ngam mất điện
TBA  Sam Măn  07h30-09h30 ngày04/06/15 lắp đặt công tơ KH 1pha phát triển mới  Toàn bộ ĐZ 0,4 KV Sau TBA sam Măn  mất điện
TBA  Sư Lư   08h00-10h00 ngày05/06/15 lắp đặt công tơ KH 1pha phát triển mới  Toàn bộ ĐZ 0,4 KV Sau TBA Sư lư mất điện
TBA  xa dung B  09h30-10h00 ngày 06/06/15 lắp đặt công tơ KH 1pha phát triển mới  Toàn bộ ĐZ 0,4 KV Sau TBA xa dung B  mất điện
TBA UB MườngLuân  08h00-11h00 ngày 04/06/15 lắp đặt công tơ KH 1pha phát triển mới Toàn bộ ĐZ 0,4 KV Sau TBA UB Mường Luân mất điện
TBA Tìa Dình  09h00-16h00 ngày 05/06/15 Thay công tơ định kỳ Toàn bộ ĐZ 0,4 KV Sau TBA UB Mường Luân mất điện

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 23 PHẦN TRUNG ÁP
Từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 7  tháng 6  năm  2015

Điện lực  ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Thời gian dự kiến giờ/ngày MỤC ĐÍCH, LÝ DO PHẠM VI MẤT ĐIỆN
Điện Biên  Cột 78 ĐZ 35kV lộ 375 E 21.2 07h30-15h00  07/6/2015  Lắp đặt cầu dao phụ tải 35kV KH sử dụng điện lộ 375 E21.2
M nhé ĐZ 35kV lộ 375 E21.2 từ sau DCL 375 – 7/439 Nậm Kè 07h30 – 15h00 07/06/2015 Đấu nối chuyển tuyến sau khắc phục thiệt hại lụt bão 2014 từ sau DCL 375 – 7/439 Nậm Kè
M Chà ĐZ 35 kv sau MC 375/01 NR Mường Nhé 08h00-10h00 Ngày 07/06/2015 Vệ sinh sứ đứng cột 13 – 17,cột54-56,78-79,cột 89, cột 136-138, cột146-161,176-177,188-199 H. Nậm Pồ, xã Ma Thì Hồ
ĐZ 35 kv sau DPT 375 -7/146 Huổi Chan 08h00-09h00 Ngày 07/06/2015 Thay sứ đỡ  pha A  DPT 375-7/146 Huổi Chan H. Mường Chà , H. Nậm Pồ
TP Điện Biên Đường dây 35kV lộ 373 E21.2 sau DPT 373-7/21 NR Mường Phăng Từ 07h00 -12h00 ngày 03 tháng 06 năm 2015 Lắp đặt DPT 35kV tại cột 01 NR Kéo Ngựu . Khu vực xã mường phăng. Bao gồm: UB mường phăng, Bản Phăng, Kéo Ngựu, Đông Mệt, Bản Xôm, Đảo Hoa, Khẩu Cắm, Bản Khá, Noong Luông 
Điện Biên Đông ĐZ 35 Kv Từ sau DCL 377-7/01 NR Noong U. 08h00 -15h00′ ngày 2/06/14 Lắp thêm  DPT mới ĐZ 35 KV NR Tà Té. Toàn bộ ĐZ 35 Kv từ sau DCL 377-7/01 NR Noong Umất điện
ĐZ 35 Kv Từ sau DCL 377-7/01 NR co Kham 08h00 -12h00′ ngày 06/06/14 Thay sứ các vị trí 04,10 ĐZ 35 kv NR co Kham, Vệ sinh TBA . Toàn bộ ĐZ 35 Kv từ sau DCL 377-7/01 NR co Kham mất điện

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...