CupDien.com >> Điện Biên >> KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 24 Từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 12 tháng 6 năm 2016 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 24 Từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 12 tháng 6 năm 2016 tại Điện Biên


KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 24 Từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 12 tháng 6 năm 2016

Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp đều được đăng tải trên website này. Kính đề nghị Quý Khách hàng theo dõi thông tin thường xuyên để biết về tình hình cung cấp điện trên địa bàn. Công ty Điện lực Điện Biên rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của quý khách hàng.
 

 KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 24 PHẦN HẠ ÁP
Từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 12 tháng 6 năm 2016 

Điện lực  ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Thời gian dự kiến giờ/ngày MỤC ĐÍCH, LÝ DO PHẠM VI MẤT ĐIỆN
Tuần Giáo TBA Bản Lói 08h00 đến 11h00 ngày 08/62016 Cân pha Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Bản Lói
TBA Ta Cơn 08h00 đến 11h00 ngày 09/6/2016 Láp công tơ khách hàng Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Ta Cơn
TBA UB Quài Tở 08h00 đến 11h00 ngày 10/6/2016 Lắp công tơ khách hàng Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Chiềng Sinh 4
TP Điện Biên  TBA TTHN  Từ 08h00 – 09h00 ngày 06 tháng 06 năm 2016 Thay công tơ định kỳ 3 pha Trung tâm hội nghị tỉnh ĐB
 TBA E82  Từ 09h30 – 10h00 ngày 06 tháng 06 năm 2016 Thay công tơ định kỳ 3 pha Tổ 22, 23 Phường Him lam
 TBA Tân Bình  Từ 08h00 – 16h00 ngày 08 tháng 06 năm 2016 Thay công tơ cơ khí bằng công tơ đo xa kết hợp thay định kỳ Tổ dân phố 12;14 Phường Tân thanh;tổ dân phố 15 Phường Him lam
 TBA A30  Từ 08h00 – 08h30 ngày 09 tháng 06 năm 2016 San tải ĐZ 0,4kV từ TBA A30 sang TBA Xí Nghiệp Gạch Tổ 8,13,19,20 Phường Him lam
 TBA Xí Nghiệp Gạch  Từ 08h00 – 11h30 ngày 09 tháng 06 năm 2016 San tải ĐZ 0,4kV từ TBA A30 sang TBA Xí Nghiệp Gạch Tổ 19, 20, 21, 22 Phường Him lam
Mường Ẳng TBA Búng Lao 2 09h00-09h30 06/06/16 Thay công tơ định kỳ 3 pha. Khách hàng thuộc TBA TBA TBA Bản Búng.
TBA Bản Búng 10h00-11h00 06/06/16 Thay công tơ định kỳ 3 pha. Khách hàng thuộc TBA Bản Búng.
TBA Bản Tọ 08h45-09h45 06/06/16 Cải tạo tủ điện có điện áp ngược + VSCN MBA, tủ điện 0,4kV. Khách hàng thuộc TBA  Bản Tọ – xã Ảng Tở
Điện Biên MBA, tủ điện 0.4 kV TBA:Noọng nhai 08h30-11h30 ngày 11/06/2016 VSCN-MBA, gia công tủ điện 0,4 kV đảo nguồn cấp ngược KH sau TBA: Noọng nhai
MBA, tủ điện 0.4 kV TBA: UB Noong Luống 07h30-11h30 ngày 11/06/2016 VSCN-MBA, thay công tơ 3fa KH định kỳ KH sau TBA: UB Noong Luống
MBA, tủ điện 0.4 kV TBA: C4 08h30-11h30 ngày 11/06/2016 VSCN-MBA, thay công tơ 3fa KH định kỳ KH sau TBA: C4

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 24 PHẦN TRUNG ÁP
Từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 12 tháng 6 năm 2016 

Điện lực  ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Thời gian dự kiến giờ/ngày MỤC ĐÍCH, LÝ DO PHẠM VI MẤT ĐIỆN
M Lay Cắt DCL NR vào TBA NMN Nậm Cản để chuyển chống sét van xuống mặt MBA Từ 13h30 đến 15h30 ngày 8/06/2016  Chuyển chống sét van xuống mặt MBA Khách hàng NMN Nậm Cản
Cắt DCL NR vào TBA NMN Đồi Cao để chuyển chống sét van xuống mặt MBA Từ 16h00 đến 18h00 ngày 8/06/2016  Chuyển chống sét van xuống mặt MBA Khách hàng NMN Đồi Cao
Cắt DCL NR vào TBA Kho Bạc để chuyển chống sét van xuống mặt MBA Từ 14h00 đến 16h00 ngày 9/06/2016  Chuyển chống sét van xuống mặt MBA Khách hàng Kho bạc
Tuần Giáo ĐZ 35 KV lộ 373 E21.1 NR Mường Thín 07h00 đến 9h00 ngày 12/6/2016 Thay sứ bát vị trí cột 17 ĐZ 35 KV NR Mường Thín Lộ 373 E21.1) Toàn bộ  khách hàng thuộc Xã Nà Sáy; Xã Khoong Nưa; Xã Mường Thín
ĐZ 22kV lộ 471 E21.1  7h00 đến 12h00 ngày 12/6/2016 Bảo dưỡng định kỳ TBA TT Y Tế; Bảo dưỡng DCL 471-7/38 NR TT Y Tế. Kéo lại cột 22 lộ 471 E21.1 Bị nghiêng( Lộ 471 E21.1) Toàn bộ khách hàng khu vực thị trấn Tuần Giáo. Bản Pom Băng; Bản Chấng; Bản Tân Lập Xã Quài Tở
ĐZ 35 KV lộ 371 E21.1  07h00 đến 12h00 ngày 12/6/2016 Thay sứ bát vị trí cột 02;03 ĐZ 35 KV NR Cứu Táng. Kéo lại cột 01 NR Bản Mường bị nghiêng( lộ 371 E21.1) Toàn bộ  khách hàng thuộc Xã Quài Cang; Quài Nưa; Pú Nhung; Mùn Chung; Rạng Đông; Ta Ma; Phình Sáng; Nà Tòng; Mường Mùn Huyện Tuần Giáo. Xã Hừa Ngài; Huổi Mí; Nậm Nèn; Pa Ham Huyện Mường Chà
Tủa Chùa  Vị Trí Cột 351 ĐZ 35 KV Sau DCL371-7/ 345 NR Tả Sìn Thàng  08h30′-13h30′ 10/06/2016 Lắp đặt Máy Cắt.  Xã Tả Sìn Thàng;Sín Chải;Lao xả Phình
Vị trí cột 04 ĐZ 35KV sau DPT371-7/02 NR Huổi Só 08h30′-13h30′ 12/06/2016 Lắp đặt Máy Cắt.  Xã Tủa Thàng,Huổi Só

PCĐB

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...