CupDien.com >> Điện Biên >> KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 28 Từ ngày 07 tháng 7 năm đến ngày 13 tháng 7 năm 2014 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 28 Từ ngày 07 tháng 7 năm đến ngày 13 tháng 7 năm 2014 tại Điện Biên


KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 28 Từ ngày 07 tháng 7 năm đến ngày 13 tháng 7 năm 2014

Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp đều được đăng tải trên website này. Kính đề nghị Quý Khách hàng theo dõi thông tin thường xuyên để biết về tình hình cung cấp điện trên địa bàn. Công ty Điện lực Điện Biên rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của quý khách hàng.
 

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 28 PHẦN HẠ ÁP
Từ ngày 07 tháng  7  năm đến ngày  13  tháng 7 năm  2014

Điện lực  ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Thời gian dự kiến giờ/ngày MỤC ĐÍCH, LÝ DO PHẠM VI MẤT ĐIỆN
Điện lực Mường nhé TBA Mường Nhé 2 08h- 09h30′ 07/07/2014 Xử lý rỉ dầu pha C Toàn bộ khu vực TBA Mường Nhé 2 
Điện lực Mường Ẳng ĐZ 0,4kV TBA UB Huyện 08h- 11h30 11/07/2014 Thay công tơ định kỳ ĐZ 0,4kV TBA UB Huyện
Điện lực Điện Biên TBA Pom Lót, Bản Phủ, C17, Noong Ứng, Tiểu Đoàn 1 lộ 377 E 21.2 08h-11h
10/07/2014
Lắp chống sét van tại mặt máy biến áp PA số 138/PAAT-HC Khách hàng sử đụng điện TBA Pom Lót, Bản Phủ, C17, Noong Ứng, Tiểu Đoàn 1
TBA UB Thanh Nưa, UB Thanh Luông, Nhà Trẻ, UB Thanh Hưng lộ 471 E 21.2 08h-11h
12/07/2014
Lắp chống sét van tại mặt máy biến áp PA số 93, 94/PAAT-MT Khách hàng sử đụng điện TBA UB Thanh Nưa, UB Thanh Luông, Nhà Trẻ, UB Thanh Hưng
Điện lực Thành Phố TBA Số 1 7h- 9h 08/07/2014 Thay công tơ định kỳ ( Công tơ tổng TBA, 3 pha, 1 pha). Bản duyệt PA số: 77/BD-ĐTP ngày 13/2/14 Bản Hồng Líu, tổ dân phố 1 – Phường Noong Bua – Thành Phố Điện Biên Phủ
TBA Số 5 9h- 11h 08/07/2014 Thay công tơ định kỳ ( Công tơ tổng TBA, 3 pha, 1 pha). Bản duyệt PA số: 77/BD-ĐTP ngày 13/2/14 Tổ dân phố 6, 10 – Phường Noong Bua – Thành Phố Điện Biên Phủ
TBA Số 10 7h-9h 08/07/2014 Thay công tơ định kỳ ( Công tơ tổng TBA, 3 pha, 1 pha). Bản duyệt PA số: 77/BD-ĐTP ngày 13/2/14 Tổ dân phố 18 – Phường Him Lam – Thành phố Điện Biên Phủ
TBA Số 11 9h-11h 08/07/2014 Thay công tơ định kỳ ( Công tơ tổng TBA, 3 pha, 1 pha). Bản duyệt PA số: 77/BD-ĐTP ngày 13/2/14 Tổ dân phố 5, 6 – Phường Him Lam – Thành phố Điện Biên Phủ
TBA Số 12 13h – 15h 08/07/2014 Thay công tơ định kỳ ( Công tơ tổng TBA, 3 pha, 1 pha). Bản duyệt PA số: 77/BD-ĐTP ngày 13/2/14 Tổ dân phố 16, 17 – Phường Him Lam – Thành phố Điện Biên Phủ
TBA Số 13 15h – 17h 08/07/2014 Thay công tơ định kỳ ( Công tơ tổng TBA, 3 pha, 1 pha). Bản duyệt PA số: 77/BD-ĐTP ngày 13/2/14 Bản Huổi Phạ – Phường Him Lam – Thành phố Điện Biên Phủ
TBA Số 6 Từ 13h00 đến 15h00 ngày 08/07/2014 Thay công tơ định kỳ ( Công tơ tổng TBA, 3 pha, 1 pha). Bản duyệt PA số: 77/BD-ĐTP ngày 13/2/14 Tổ dân phố 6 – Phường Noong Bua; TDP 29, 30 – Phường Mường Thanh – Thành Phố Điện Biên Phủ
TBA Số 7 Từ 15h00 đến 17h00 ngày 08/07/2014 Thay công tơ định kỳ ( Công tơ tổng TBA, 3 pha, 1 pha). Bản duyệt PA số: 77/BD-ĐTP ngày 13/2/14 Tổ dân phố 4, 5, 6 – Phường Noong Bua – Thành Phố Điện Biên Phủ
TBA C38 Từ 07h00 đến 09h00 ngày 10/07/2014 Thay công tơ định kỳ ( Công tơ tổng TBA, 3 pha, 1 pha). Bản duyệt PA số: 77/BD-ĐTP ngày 13/2/14 Tổ dân phố 22, 23, 27, 28 – Phường Mường Thanh – Thành phố Điện Biên Phủ
TBA C135/8 09h – 11h  10/07/2014 Thay công tơ định kỳ ( Công tơ tổng TBA, 3 pha, 1 pha). Bản duyệt PA số: 77/BD-ĐTP ngày 13/2/14 Bản Pom Loi, tổ dân phố 24, 25, 26 – Phường Mường Thanh – Thành phố Điện Biên Phủ
TBA B18 07h – 09h 10/07/2014 Thay công tơ định kỳ ( Công tơ tổng TBA, 3 pha, 1 pha). Bản duyệt PA số: 77/BD-ĐTP ngày 13/2/14 Tổ dân phố 5, 11, 12, 16 – Phường Him Lam – Thành phố Điện Biên Phủ
TBA B10 09h – 11h 10/07/2014 Thay công tơ định kỳ ( Công tơ tổng TBA, 3 pha, 1 pha). Bản duyệt PA số: 77/BD-ĐTP ngày 13/2/14 Bản Him Lam 2, TDP 2, 4, 5 Phường Him Lam – Thành phố Điện Biên Phủ
TBA SVD 13h30 – 15h 10/07/2014 Thay công tơ định kỳ ( Công tơ tổng TBA, 3 pha, 1 pha). Bản duyệt PA số: 77/BD-ĐTP ngày 13/2/14 Tổ dân phố 13, 16, 18, 19, 20 – Phường Mường Thanh – Thành phố Điện Biên Phủ
TBA C21 15h30 – 16h30  10/07/2014 Thay công tơ định kỳ ( Công tơ tổng TBA, 3 pha, 1 pha). Bản duyệt PA số: 77/BD-ĐTP ngày 13/2/14 Tổ dân phố 23, 25 – Phường Tân Thanh; TDP 32 – Phường Mường Thanh – Thành phố Điện Biên Phủ
TBA Tỉnh Đội 13h30 – 14h30  10/07/2014 Thay công tơ định kỳ ( Công tơ tổng TBA, 3 pha, 1 pha). Bản duyệt PA số: 77/BD-ĐTP ngày 13/2/14 Tổ dân phố 29, 32 – Phường Mường Thanh – Thành phố Điện Biên Phủ
TBA Số 9 15h00 – 15h30  10/07/2014 Thay công tơ định kỳ ( Công tơ tổng TBA, 3 pha, 1 pha). Bản duyệt PA số: 77/BD-ĐTP ngày 13/2/14 Bản phiêng Bua, thôn Phú Cường – Phường Noong Bua – Thành Phố Điện Biên Phủ
TBA Đài Truyền Hình 07h30 – 09h30  11/07/2014 Thay công tơ định kỳ ( Công tơ tổng TBA, 3 pha, 1 pha). Bản duyệt PA số: 77/BD-ĐTP ngày 13/2/14 Đài truyền hình tỉnh
TBA Bản Khá 08h – 09h30  09/07/2014 Vệ sinh công nghiệp, thay đầu cốt, chống sét van hạ thế. Bản duyệt PA số: 423/BD-ĐTP ngày 01/07/2014 Bản Khá phường Nam Thanh – thành phố Điện Biên Phủ
TBA Hoa ban Nhánh đi cột 15 08h – 10h 10/07/2014 Đấu lèo, san tải ĐZ 0,4kV chống quá tải. Bản duyệt PA số: 424/BD-ĐTP ngày 01/07/2014 Tổ dân phố 4-5-6  phường Mường Thanh – Thành phố Điện Biên Phủ

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 28 PHẦN TRUNG ÁP
Từ ngày 07 tháng  7  năm đến ngày  13  tháng 7 năm  2014

Điện lực  ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Thời gian dự kiến giờ/ngày MỤC ĐÍCH, LÝ DO PHẠM VI MẤT ĐIỆN
Điện lực Mường nhé ĐZ kV lộ 375 E21.2 Sau DPT 375-7/201 Chà Cang  Kết hợp với cắt điện đường dây 110kV Sơn La – Điện  Biên, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau    -Thay sứ                                   – Chặt cây ngoài hành lang                                           Toàn bộ khu vực huyện Mường Nhé
Điện lực Mường Chà ĐZ 35 kv sau DPT 375-7/146 Huổi Chan Thay 01 bát sứ pha B cột 190,thay 01 quả sứ đứng pha A cột 304.  lắp đặt DCL 375-7/01 tại cột 01 NR Ma thì Hồ, chuyển DCL 375-7/161 sang vị trí cột 120 DZ 35kv NR nậm pồ PA số 05 ,thay 02 quả sứ đứng pha A cột 89 thuộc ĐZ 35kv NR Mường Nhé,VSCN MC 375/204 Chà Cang Bản duyệt PA số 234/ AT-DMC , KH sử dụng điện thuộc huyện Mường Chà, Huyện Nậm Pồ

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...