CupDien.com >> Điện Biên >> KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 28 Từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 12 tháng 7 năm 2015 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 28 Từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 12 tháng 7 năm 2015 tại Điện Biên


KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 28 Từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 12 tháng 7 năm 2015

Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp đều được đăng tải trên website này. Kính đề nghị Quý Khách hàng theo dõi thông tin thường xuyên để biết về tình hình cung cấp điện trên địa bàn. Công ty Điện lực Điện Biên rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của quý khách hàng.
 

 KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 28 PHẦN HẠ ÁP
Từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 12 tháng 7 năm 2015

Điện lực  ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Thời gian dự kiến giờ/ngày MỤC ĐÍCH, LÝ DO PHẠM VI MẤT ĐIỆN
Mường Chà ĐZ 0,4kV sau TBA Nậm Tin 3 09h00 đến 11h30 ngày 08/07/2015 Xiết lại kẹp cáp đấu lèo và cáp nguồn hòm c tơ Bản Nậm Tin 3
ĐZ 0,4kV sau TBA Nậm Tin 4 09h00 đến 11h30 ngày 09/07/2015 Xiết lại kẹp cáp đấu lèo và cáp nguồn hòm c tơ Bản Nậm Tin 4
Đz 0,4Kv TBA Nậm Chim 08h00 đến 11h00 ngày 09/07/2015 Thay kẹp ghíp bằng ống nối TT Xã Ma thì Hồ
Tủa Chùa ĐZ0.4 KV sau TBA Thực Vật 07h00 – 11h00 11/07/2015 Sửa chữa lớn năm 2015 ĐZ 0,4KV sau TBA Thực Vật
ĐZ0.4 KV sau TBA Thực Vật 07h00 – 11h00 12/07/2015 Sửa chữa lớn năm 2015 ĐZ 0,4KV sau TBA Thực Vật

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 28 PHẦN TRUNG ÁP
Từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 12 tháng 7 năm 2015

Điện lực  ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Thời gian dự kiến giờ/ngày MỤC ĐÍCH, LÝ DO PHẠM VI MẤT ĐIỆN
Mường Chà ĐZ 35 kv sau  DCL 375-7/04 NR Tân Phong 07h00 đến 11h00 ngày 11/07/2015 Vệ sinh công nghiệp sứ đứng từ cột 01 đến cột 20 ĐZ 35 kv NR Vân Hồ – Long Dạo Bản Tân Phong, Tân Lập, Tân Hưng, Vân Hồ- Long Dạo, Pú Đao thuộc Xã Si Pa Phìn
Mường Nhé Tại vị trí cột 646 ĐZ 35 kV lộ 375 E 21.2 Chà Cang – Mường Nhé – xã Mường Nhé – huyện Mường Nhé 07h0 – 13h00 11/07/2015 Lắp đặt tụ bù ĐZ 35 kV ĐZ 35 kV lộ 375 E21.2 từ sau DPT 375-7/604 Huổi Cọ
Tại vị trí cột 04 NR Sen Thượng – xã Sen Thượng – huyện Mường Nhé 08h00 – 09h00 11/07/2015 Thay sứ bát vỡ ĐZ 35 kV lộ 375 E21.2 từ sau DPT 375-7/604 Huổi Cọ
  ĐZ 35 Kv NR Phình giàng – pú hồng  08h00-14h00 ngày 11/07/15 Lắp đặt DCL 377-7/01 NR Phình giàng -pú hồng  Toàn bộ ĐZ 35 Kv  Từ sau DPT 377-7/304 Trại bò
Tủa Chùa ĐZ35 KV sau DPT371-7/203 Điểm đo đếm Tuần Giáo – Tủa Chùa. Lộ 371E21.1. 07h00 – 11h00 11/07/2015 Thay MBA TBA UBND Huyện. BDPA số: ……/BDPA – ĐTC ngày …..tháng 07 năm 2015. ĐZ35 KV sau DPT371-7/203 Điểm đo đếm Tuần Giáo – Tủa Chùa. Lộ 371E21.1.
Tuần Giáo ĐZ 35kV sau DPT 371-7/04 NR Thủy Điện Nậm Mức 08h00-9h00 ngày 07/07/15 Chủ đầu tư tháo thu hồi đường dây và TBA ĐZ 35kV sau DPT 371-7/04 NR Thủy Điện Nậm Mức
Điện Biên ĐZ 35kV lộ 377 E21.2 Điện Biên 07h00 đến 17h00 ngày 11/7/2015 Thay cáp ngầm xuất tuyến lộ 377E21.2 Khách hàng sử dụng điện theo lộ 377 E21.2 Điện Biên

PCDB

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...