CupDien.com >> Điện Biên >> KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 33 PHẦN TRUNG ÁP Từ ngày 12 tháng 08 năm 2013 đến ngày 18 tháng 08 năm 2013 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 33 PHẦN TRUNG ÁP Từ ngày 12 tháng 08 năm 2013 đến ngày 18 tháng 08 năm 2013 tại Điện Biên


KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 33 PHẦN TRUNG ÁP Từ ngày 12 tháng 08 năm 2013 đến ngày 18 tháng 08 năm 2013

Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp đều được đăng tải trên website này. Kính đề nghị Quý Khách hàng theo dõi thông tin thường xuyên để biết về tình hình cung cấp điện trên địa bàn. Công ty Điện lực Điện Biên rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của quý khách hàng.
 

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 33 PHẦN H ÁP
Từ ngày 12 tháng  08  năm  2013  đến ngày 18 tháng 08 năm  2013

Điện lực  ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Thời gian dự kiến giờ/ngày MỤC ĐÍCH, LÝ DO PHẠM VI MẤT ĐIỆN
ĐL Điện Biên Đông TBA Suối Lư  07h30-16h30 ngày 13/08/13 Dồn hòm công tơ theo bản duyệt  PA Số /08/13 toàn bộn ĐZ 0,4 kv Sua TBA Suối Lư mất điện
TBA Bản Mluân 07h30-17h30 ngày 15/08/13 Dựng Lại cột 12,19,.20 Toàn bộ ĐZ 0,4 KV Sau TBA Bản Mường  Luân mất điện
ĐL Điện Biên ĐZ 0,4kV sau TBA Lếch Cuông 07h30-10h00
12/8/2013
VSCN, xiết tăng cường kẹp cáp, kẹp ghíp, cân pha san tải ĐZ 0,4kV theo BDPA số: 69/PAAT-ĐMT Khách hàng SDĐ TBA Lếch Cuông
ĐZ 0,4kV sau TBA Na Khưa 07h30-10h00
13/8/2013
VSCN, xiết tăng cường kẹp cáp, kẹp ghíp, cân pha san tải ĐZ 0,4kV theo BDPA số: 70/PAAT-ĐMT Khách hàng SDĐ TBA Na Khưa
ĐZ 0,4kV sau TBA Po Hóng 07h30-09h30
14/8/2013
VSCN, xiết tăng cường kẹp cáp, kẹp ghíp, cân pha san tải ĐZ 0,4kV, lắp CSV 0,4kV tại tủ phân phối theo BDPA số: 88/PAAT-ĐHC Khách hàng SDĐ TBA Po Hóng
ĐZ 0,4kV sau TBA Na Ư 08h00-10h00
14/8/2013
VSCN, lắp CSV 0,4kV tủ trạm theo BDPA số: 89/PAAT-ĐHC Khách hàng SDĐ TBA Na Ư
ĐZ 0,4kV sau TBA Cò Chạy 08h00-10h00
14/8/2013
VSCN, lắp CSV 0,4kV tủ trạm theo BDPA số: 90/PAAT-ĐHC Khách hàng SDĐ TBA Cò Chạy
ĐZ 0,4kV sau TBA Bản Lĩnh 08h00-10h00
14/8/2013
VSCN, lắp CSV 0,4kV tủ trạm theo BDPA số: 91/PAAT-ĐHC Khách hàng SDĐ TBABản Lĩnh
ĐZ 0,4kV sau TBA Ba Na Vai 08h00-10h00
15/8/2013
VSCN, lắp CSV 0,4kV tủ trạm theo BDPA số: 92/PAAT-ĐHC Khách hàng SDĐ TBA Ba Na Vai
Mường Ẳng ĐZ 0,4kV sau TBA Bản Lao xã Xuân Lao 13h30÷14h30
13/8/2013
Đấu cáp lưới hòm công tơ
BD số: 378-BD-ĐMA
ngày 06/8/2013
TBA Bản Lao xã Xuân Lao
ĐZ 0,4kV sau TBA Huổi Hỏm xã Ảng Tở 08h00÷10h00
14/8/2013
Thay công tơ 1 pha định kỳ
BD số: 378-BD-ĐMA
ngày 06/8/2013
TBA Huổi Hỏm xã Ảng Tở
ĐZ sau TBA Khối 3 TT Mường Ảng 08h00÷14h00
12/8/2013
Chuyển lưới củ sang lưới mới
BD số: 379-BD-ĐMA
ngày 06/8/2013
TBA Khối 3
ĐZ sau TBA Khối 3 TT Mường Ảng 08h00÷10h00
13/8/2013
Chuyển lưới củ sang lưới mới
BD số: 379-BD-ĐMA
ngày 06/8/2013
TBA Khối 3
ĐZ sau TBA Khối 3 TT Mường Ảng 08h00÷10h00
14/8/2013
Chuyển lưới củ sang lưới mới
BD số: 379-BD-ĐMA
ngày 06/8/2013
TBA Khối 3
ĐL Mường Chà ĐZ 0.4 kv trạm biến áp  Nậm chim 8h00÷10h30
13/8/2013
Di chuyển công tơ 3 pha, cân san san tải Bản Nậm chim xã Ma thì hồ
ĐL Tuần Giáo TBA Đầu Cầu 07h30-11h00 ngày 14/8/2013 Sửa chữa ty sứ MBA TBA Đầu Cầu

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 33 PHẦN TRUNG ÁP
Từ ngày 12 tháng  08  năm  2013  đến ngày 18 tháng 08 năm  2013

Điện lực  ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Thời gian dự kiến giờ/ngày MỤC ĐÍCH, LÝ DO PHẠM VI MẤT ĐIỆN
ĐL Điện Biên Tại cột 72 và 176 ĐZ 22kV lộ 471 08h00÷ 90h00 ngày 17/8/2013 Thay sứ đứng pha B tại cột 72 và cột 176 theoPA số 71/PA AT ĐMT và BDPA số: 693/BDPAAT-ĐĐB ngày 06/8/13 Khách hàng sử dụng điện theo lộ 471
ĐL Thành Phố ĐZ 35kV sau MC 373 thuộc lộ 373 E21.2 8h00′ ngày 17/08/2013 đến 14h00′ 17/08/2013 Thay MBA chống quá tải  các TBA Bản Hoa Toàn bộ khách hàng thuộc ĐZ 35kV lộ 373 E21.2 Điện Biên. Bản duyệt PA số: 421 ngày 06/08/2013
ĐZ 22 kV sau DCL 473-7/73 NR. Kho K79 7h30′ ngày 18/07/2013 đến 8h30′ 18/07/2013 Chuyển chống setvan TBA Kho K79 Tổ dân phố 10,13 Phường Tân Thanh- TPĐB.  Bản duyệt PA số: 380 ngày 19/07/2013
ĐZ 22 kV sau DCL 473-7/88 NR. A88 9h00′ ngày 18/07/2013 đến 10h00′ 18/07/2013 Chuyển chống setvan TBA A88  Bản duyệt PA số: 380 ngày 19/07/2013
ĐZ 22 kV sau DCL 473-7/102 NR. Hoa Ban 7h30′ ngày 18/07/2013 đến 8h30′ 18/07/2013 Chuyển chống setvan TBA Hoa Ban Tổ dân phố 8 Phường Mường Thanh- TPĐB. Bản duyệt PA số: 380 ngày 19/07/2013
ĐZ 22 kV sau DCL 473-7/133 NR. Bệnh xá công an 9h30′ ngày 18/07/2013 đến 11h30′  18/07/2013 Chuyển chống setvan TBA Tây Nậm Rốm và 741 Đội 18, 19 xã Thanh Hưng Huyện Điện Biên, Bệnh xá CA Tỉnh, Làng trẻ SOS. Bản duyệt PA số: 419 ngày 06/08/2013
ĐZ 22 kV sau DCL 475-7/72 NR. C13 7h15′ ngày 18/07/2013 đến 8h15′  18/07/2013 Chuyển chống setvan TBA C13 Bản duyệt PA số: 419 ngày 06/08/2013
ĐZ 22 kV sau DCL 475-7/93-1 NR. Tỉnh đội 8h30′ ngày 18/07/2013 đến 9h30′ ngày 18/07/2013 Chuyển chống setvan TBA Tỉnh đội Tổ dân phố 29 Phường Mường Thanh- TPĐB. Bản duyệt PA số: 419 ngày 06/08/2013
ĐZ 22 kV sau DCL 475-7/77 NR. C18 9h45′ ngày 18/07/2013 đến 11h00′ ngày 18/07/2013 Chuyển chống setvan TBA C18 Tổ dân phố  22, 23, 24 – Phường Tân Thanh; TDP 31 – Phường Mường Thanh – Thành phố Điện Biên Phủ. Bản duyệt PA số: 419 ngày 06/08/2013
ĐZ 22 kV sau DCL 477-7/60 NR. Khe chít 8h00′ ngày 18/07/2013 đến 10h00′ 18/07/2013 Chuyển chống setvan TBA Khe chít 1 và Khe chít 2 Tổ dân phố 1,2,8,10,12, khu tái định cư, bản Khe Chít Phường Noong Bua. Bản duyệt PA số: 420 ngày 06/08/2013
ĐL Tủa Chùa ĐZ 35kV lộ 371 E21.1 sau  DCL371-7/01 NR Xá Nhè Từ 07h00 – 11h00 ngày  17/08/2013 Thay CSV cao áp định kỳ các TBA Bản Hẹ, Trung tâm xá nhè, Tỉnh B, Sín Sủ, Huổi Hém. ĐZ35KV sau DCL371-7/01 NR Xá Nhè (Xã Xá nhè, Mường Đun, Tủa Thàng, Huổi Só thuộc huyện Tủa Chùa)
ĐL Tuần Giáo ĐZ 35kV lộ 375 08h00-12h00 ngày 14/8/2013 Chuyển CSV trung thế xuống mặt MBA các TBA: UB Quài Tở; bản Lói; bản Lạ ĐZ 35kV lộ 375
ĐZ 35kV lộ 373 08h00-12h00 ngày 17/8/2013 Chuyển CSV trung thế xuống mặt MBA các TBA: bản Ban; Che Phai; bản Kép, bản Xôm, chiềng sinh 4, bản Bó, bản Nôm. ĐZ 35kV lộ 373
ĐZ 35kV lộ 371 08h00-14h00 ngày 18/8/2013 Chuyển CSV trung thế xuống mặt MBA các TBA: bản Cưởm; bản Sái, bản Kệt, bản Phúng; bản Sảo; Minh Thắng; Bó Giáng; bản Cang; Co Sáng; bản Chăn ĐZ 35kV lộ 371

 

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...