CupDien.com >> Điện Biên >> KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 34 Từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8 năm 2015 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 34 Từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8 năm 2015 tại Điện Biên


KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 34 Từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8 năm 2015

Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp đều được đăng tải trên website này. Kính đề nghị Quý Khách hàng theo dõi thông tin thường xuyên để biết về tình hình cung cấp điện trên địa bàn. Công ty Điện lực Điện Biên rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của quý khách hàng.
 

 KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 34 PHẦN HẠ ÁP
Từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8 năm 2015

Điện lực  ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Thời gian dự kiến giờ/ngày MỤC ĐÍCH, LÝ DO PHẠM VI MẤT ĐIỆN
Điện Biên MBA,Tủ điện 0,4kV TBA : Núa ngam1 08h00′ đến 11h00 ngày 20/08/2015 VSCN-MBA, xiết lại kẹp cáp, xử lý quấn cỏ cò cáp nguồn xuống hòm cồng tơ Khách hàng TBA:Núa Ngam1
MBA, Tủ điện 0,4 kV TBA: UB Nọng Hẹt 07h30′ đến 11h30′ ngày 21/08/2015 VSCN-MBA, xiết lại kẹp cáp, xử lý quấn cỏ cò cáp nguồn xuống hòm cồng tơ Khách hàng TBA: UB Nọng Hẹt 
Mường Chà TBA Na Pheo 4 08h00 đến 12h00 ngày 17/08/2016 Lắp tủ tụ bù TBA Khối 1, 14
TP Điện Biên MBA, Cáp xuất tuyến TBA Hồng Sọt -Búng lao xã Búng Lao 08h30 đến 09h30 ngày 21/08/15 Bổ xung dầu MBA, xiết lại cáp xuất tuyến MBA, Đường dây 0,4kV sau TBA Hồng Sọt – Búng Lao xã Búng Lao
MBA, ĐZ 0,4 Sau TBA Búng Lao 6 xã Búng Lao 11h00 đến 13h00 ngày 21/08/15 Lắp giá đỡ cáp hạ thế, xiết lại kẹp cáp MBA, ĐZ 0,4 Sau TBA Búng Lao 6 xã Búng Lao
TBA A110 Từ 11h30 -13h0 ngày 17 tháng 8 năm 2015 Di chuyển cột B111 Tổ dân phố 1, 3, 4, 23 phường Mường Thanh; TDP 2 phường Nam Thanh – thành phố Điện Biên Phủ
TBA B120 Từ 11h30 -13h0 ngày 17 tháng 8 năm 2015 Di chuyển cột B111 Tổ dân phố 2, 4, 6 phường Nam Thanh – thành phố Điện Biên Phủ
TBA A73 Từ 8h00 -9h0 ngày 21 tháng 08 năm 2015 Lắp đặt tủ tụ bù 0,4kV Tổ dân phố 4, 5, 6 Phường Tân Thanh; TDP 23  Phường Him Lam – Thành phố Điện Biên Phủ
TBA A80 Từ 9h10 -10h10 ngày 21 tháng 08 năm 2015 Lắp đặt tủ tụ bù 0,4kV Tổ dân phố 6 Phường Tân Thanh; TDP 10, 11  phường Mường Thanh – Thành phố Điện Biên Phủ
TBA B81 Từ 10h20 -11h30 ngày 21 tháng 08 năm 2015 Lắp đặt tủ tụ bù 0,4kV Tổ dân phố 7, 12, 13 Phường Tân Thanh – Thành phố Điện Biên Phủ
TBA A88 Từ 14h00 -15h0 ngày 21 tháng 08 năm 2015 Lắp đặt tủ tụ bù 0,4kV Tổ dân phố 10, 11, 12  phường Mường Thanh – Thành phố Điện Biên Phủ
TBA A89 Từ 15h10 -16h10 ngày 22 tháng 08 năm 2015 Lắp đặt tủ tụ bù 0,4kV Tổ dân phố 08  phường Mường Thanh – Thành phố Điện Biên Phủ
TBA A106 Từ 16h20 -17h20 ngày 21 tháng 08 năm 2015 Lắp đặt tủ tụ bù 0,4kV Tổ dân phố 5 phường Mường Thanh – thành phố Điện Biên Phủ
TBA D31 Từ 7h30 -8h30 ngày 22 tháng 08 năm 2015 Lắp đặt tủ tụ bù 0,4kV Tổ dân phố 15, 18, 19, 21, 27 – Phường Mường Thanh – Thành phố Điện Biên Phủ
TBA Bệnh Viện Từ 9h0 -10h0 ngày 22 tháng 08 năm 2015 Lắp đặt tủ tụ bù 0,4kV Bệnh viện đa khoa tỉnh
TBA Huổi Phạ 1 Từ 10h30 -11h30 ngày 22 tháng 08 năm 2015 Lắp đặt tủ tụ bù 0,4kV Công ty XD số 6
TBA UB Mường Phăng Từ 8h30 -10h10 ngày 23 tháng 08 năm 2015 Lắp đặt tủ tụ bù 0,4kV Trung tâm xã Mường Phăng – Huyện Điện Biên
TBA Nà Nhạn Từ 11h10 -12h30 ngày 23 tháng 08 năm 2015 Lắp đặt tủ tụ bù 0,4kV Bản Nà Nhạn xã Nà Tấu – Huyện Điện Biên
TBA Bản Hoa Từ 14h30 -16h0 ngày 23 tháng 08 năm 2015 Lắp đặt tủ tụ bù 0,4kV Bản Hoa xã Nà Tấu – Huyện Điện Biên
TBA Co Nứa Từ 16h00 -17h20 ngày 23 tháng 08 năm 2015 Lắp đặt tủ tụ bù 0,4kV Co Nứa xã Nà Tấu – Huyện Điện Biên
TBA A97 Từ 7h30 -17h30 ngày 20 tháng 08 năm 2015 Lắp đặt công tơ điện tử đo xa Tổ dân phố 4, 6, 7 phường Mường Thanh – Thành phố Điện Biên Phủ
TBA A80 Từ 7h30 -17h30 ngày 21 tháng 08 năm 2015 Lắp đặt công tơ điện tử đo xa Tổ dân phố 6 Phường Tân Thanh; TDP 10, 11  phường Mường Thanh – Thành phố Điện Biên Phủ
TBA Bến xe 1 Từ 7h30 -17h30 ngày 22 tháng 08 năm 2015 Lắp đặt công tơ điện tử đo xa Tổ dân phố 4, 5 Phường Thanh Bình – Thành phố Điện Biên Phủ
Mường Nhé TBA TT Mường Nhé 4 08h30 – 09h30 18/08 Lắp đặt tụ bù 0,4 kV ĐZ 0,4kV sau TBA
TBA TT Mường Nhé 5 10h00 – 11h00 18/08 Lắp đặt tụ bù 0,4 kV ĐZ 0,4kV sau TBA
TBA Nậm Pố 07h30 – 08h30 18/08 Lắp đặt tụ bù 0,4 kV ĐZ 0,4kV sau TBA
TBA Trạm Púng 09h30 – 10h30 18/08 Lắp đặt tụ bù 0,4 kV ĐZ 0,4kV sau TBA


KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 34 PHẦN TRUNG ÁP
Từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8 năm 2015

Điện lực  ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Thời gian dự kiến giờ/ngày MỤC ĐÍCH, LÝ DO PHẠM VI MẤT ĐIỆN
M Chà Từ cột 1 đến cột 20 Đz 35Kv NR Vân hồ long dạo 07h30 đến 11h00 ngày 22/08/2015 Vệ sinh công nghiệp sứ đứng Si pa phìn, vân hồ, long dạo, pú đao
Điện Biên Cột 84 lộ 471E21.2 sau DPT 471-7/68 Thanh Luông 08h00-09h00  22/08/2015 Thí nghiệm tụ bù Khách hàng Lộ 471 sau DCL 471-7/68
Cột 60 lộ 377E21.2 sau DCL 377-7/01NR Tây Trang 14h00-15h00  22/08/2015 Thí nghiệm tụ bù Khách hàng Lộ 471 sau DCL 377-7/01 NR Tây Trang


PCĐB

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...