CupDien.com >> Điện Biên >> KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 34 Từ ngày 19 tháng 08 năm 2013 đến ngày 25 tháng 08 năm 2013 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 34 Từ ngày 19 tháng 08 năm 2013 đến ngày 25 tháng 08 năm 2013 tại Điện Biên


KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 34 Từ ngày 19 tháng 08 năm 2013 đến ngày 25 tháng 08 năm 2013

Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp đều được đăng tải trên website này. Kính đề nghị Quý Khách hàng theo dõi thông tin thường xuyên để biết về tình hình cung cấp điện trên địa bàn. Công ty Điện lực Điện Biên rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của quý khách hàng.
 

 KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 33 PHẦN TRUNG ÁP
Từ ngày 19 tháng 08 năm 2013 đến ngày 25 tháng 08 năm 2013

Điện lực  ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Thời gian dự kiến giờ/ngày MỤC ĐÍCH, LÝ DO PHẠM VI MẤT ĐIỆN
ĐL Điện Biên Đông ĐZ 35 kv cột 262,332 trục chính, cột 81 NR Phình giàng  ,cột 43 NR Háng lìa,cột 08 NR Phì nhừ ,cột 47 NR Xa dung  Từ 07h30  24/08/13 đến 17h00 24/08/13 Lắp đặt chống sét van theo quyết định số 368/QĐ- PC ĐB ngày 28 tháng 5 năm 2013 Bản duyệt PA số 64/PA – AT ĐBĐ Toàn bộ ĐZ 35 kv từ sau máy cắt 171 núa ngam 
Vị trí cột 101 ĐZ 35 kv NR pú hồng Từ 07h30 20/08/13 đến 17h00 ngày 20/08/13 Di chuyển cột 101 ĐZ 35 kv NR Pú hồng theo bản duyệt PA số 63/PA – AT ĐBĐ Toàn bộ ĐZ 35 kv Từ sau DCL 377-7/95 NR Phình giàng – pú hồng
ĐL Mường Chà ĐZ 35 KV lộ 375 E21.2 NR Mường nhé ( Sau máy cắt 375/01 NR Mường nhé) 7h00-18h00 ngày 24/08/2013 -Tháo TU tại trạm cắt 375/01 NR Mường nhé, Tháo hệ thống đo đếm tại vị trí cột 136, Sửa chữa bảo dưỡng DCL 375-7/135 Nà cang. Bản Duyệt PA số 351/BD-ĐMC ngày 12/08/2013 Toàn bộ khách hàng thuộc các xã Ma thì hồ, Xi pha phìn, Phìn hồ, Chà Nưa, Chà cang, Nậm khăn, Chà tở, Nà khoa, Nà Hỳ,Huổi đáp
ĐZ 35 KV  Sau máy cắt 375/01 NR Mường nhé) 7h00-18h00 ngày 25/8/2013 Lắp đặt hệ thống đo đếm tại vị trí cột 229 ĐZ 35 kV NR Mường nhé. Bản Duyệt PA số 351/BD-ĐMC ngày 12/08/2013 Xã Nà khuyết
ĐL Mường Nhé ĐZ 35kV sau DPT 375/7/201 Chà Cang 7h00′ – 12h00′ ngày 24/08/2013 – Thay sứ tại vị trí cột 291, 293, 294, 297, 298 theo PA số: 268/PA-ĐMN ngày 13/08/2013 Toàn bộ huyện Mường Nhé
 Di chuyển vị trí lắp đặt chống sét van cao thế tại các TBA: Mường Nhé 1, Mường Nhé 2, Bản Mường Nhé  theo PA số: 269/PA-ĐMN ngày 13/08/2013 )

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...