CupDien.com >> Điện Biên >> KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 36 Từ ngày 02 tháng 09 năm 2013 đến ngày 08 tháng 09 năm 2013 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 36 Từ ngày 02 tháng 09 năm 2013 đến ngày 08 tháng 09 năm 2013 tại Điện Biên


KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 36 Từ ngày 02 tháng 09 năm 2013 đến ngày 08 tháng 09 năm 2013

Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp đều được đăng tải trên website này. Kính đề nghị Quý Khách hàng theo dõi thông tin thường xuyên để biết về tình hình cung cấp điện trên địa bàn. Công ty Điện lực Điện Biên rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của quý khách hàng.
 

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 36 PHẦN H ÁP
Từ ngày 02 tháng 09 năm 2013 đến ngày 08 tháng 09 năm 2013

 

Điện lực  ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Thời gian dự kiến giờ/ngày MỤC ĐÍCH, LÝ DO PHẠM VI MẤT ĐIỆN
ĐL Thành Phố Thu hồi cột điện số 54  sau TBA số 6 08h 00 ngày 07/9/13 đến 09h00 ngày 07/09/13 Thu hồi cột điện 14 m Tổ dân phố 6 – Phường Noong Bua; TDP 29, 30 – Phường Mường Thanh – Thành Phố Điện Biên Phủ
ĐL Điện Biên TBA Na Khưa,
lộ 471 ĐZ22kV
08h ÷ 10h
ngày 05/9/2013
Thay khóa chuyển mạch theo BDPA số: 92/PAAT-ĐMT Khách hàng SDĐ TBA Na Khưa
TBA Pa lếch,
lộ 471 ĐZ22kV
08h ÷ 10h
ngày 06/9/2013
Thay khóa chuyển mạch theo BDPA số: 91/PAAT-ĐHC Khách hàng SDĐ TBA Pa Lếch
TBA UB Thanh Chăn, lộ 471 ĐZ22kV 08h ÷ 10h
ngày 07/9/2013
Thay khóa chuyển mạch theo BDPA số: 93/PAAT-ĐMT Khách hàng SDĐ TBA UB Thanh Chăn
ĐL Mường Ẳng MBA , tủ điện 0,4 kV TBA Co Có xã Ảng Tở 08h00- 09h00 ngày 03/09/13 VSCN xiết đầu cực MBA, ATM Đz 0,4 kV sau TBA Co Có xã Ảng Tở
MBA , tủ điện 0,4 kV TBA Hồng Sọt Búng Lao 10h00- 11h00 ngày 03/09/13 VSCN xiết đầu cực MBA, ATM Đz 0,4 kV sau TBA Hồng Sọt Búng Lao
MBA , tủ điện 0,4 kV TBA Búng Lao 6 xã Búng Lao 14h00- 15h00 ngày 03/09/13 VSCN xiết đầu cực MBA, ATM Đz 0,4 kV sau TBA Búng Lao 6 xã Búng Lao
MBA , tủ điện 0,4 kV TBA Pú Nen xã Búng Lao 15h30-16h30 ngày 03/09/13 VSCN xiết đầu cực MBA, ATM Đz 0,4 kV sau TBA Pú Nen xã Búng Lao
Đz 0,4 kV sau TBA TT Mường Lạn 15h00-16h30  ngày 05/09/13 Đấu cáp lưới hòm công tơ Đz 0,4 kV sau TBA TT Mường Lạn
Đz 0,4 kV sau TBA Bản Tọ Xã Ảng Tở 15h00-16h00 ngày 06/09/13 Đấu cáp lưới hòm công tơ Đz 0,4 kV sau TBA Bản Tọ

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 36 PHẦN TRUNG ÁP
Từ ngày 02 tháng 09 năm 2013 đến ngày 08 tháng 09 năm 2013

Điện lực  ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Thời gian dự kiến giờ/ngày MỤC ĐÍCH, LÝ DO PHẠM VI MẤT ĐIỆN
ĐL Điện Biên Đông ĐZ 35 kv từ sau DCL 377/7/01 NR Na son 07h30-11h30 ngày 07/09/13 Đáu nối TBA Nhà máy nước ĐBĐ Bản duyệt PA số 80/PA -AT ĐBĐ Toàn bộ ĐZ 35 kv từ sau DCL 377-7/01 NR Na son
ĐL Điện Biên TBA Thanh An 07h30-10h00                  ngày 08/9/2013 Thay MBA theo BD số: 746 ngày 23/8/13 Khách hàng SD điện NR ĐZ 35kV Thanh An
TBA Po Hóng 08h30-09h00                  ngày 08/9/2013 Thay MBA theo BD số: 747 ngày 23/8/14 Khách hàng SD điện theo lộ 377 E21.2
ĐL Tuần Giáo ĐZ 35kV NR Pa Ham lộ 371 09h00-10h00 ngày 07/08/2013 Thay công tơ điểm đo trung thế của KH Thủy điện Nậm Mức ĐZ 35kV NR Pa Ham lộ 371

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...