CupDien.com >> Điện Biên >> KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 36 Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2015 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 36 Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2015 tại Điện Biên


KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 36 Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2015

Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp đều được đăng tải trên website này. Kính đề nghị Quý Khách hàng theo dõi thông tin thường xuyên để biết về tình hình cung cấp điện trên địa bàn. Công ty Điện lực Điện Biên rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của quý khách hàng.
 

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 36 PHẦN HẠ ÁP
Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6  tháng 9 năm  2015
 

Điện lực  ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Thời gian dự kiến giờ/ngày MỤC ĐÍCH, LÝ DO PHẠM VI MẤT ĐIỆN
Điện Biên MBA,Tủ điện 0,4kV TBA : Bản Mé 08h00′ đến 110h00′ ngày 04/09/2015 VSCN-MBA, thay công tơ định kỳ 3fa, cân pha phụ tải KH Khách hàng TBA: Bản Mé
MBA, Tủ điện 0,4 kV TBA UB Thanh Hưng 08h00′ đến 10h00′ ngày 05/09/2015 VSCN-MBA, thay công tơ định kỳ 3fa, cân pha phụ tải KH Khách hàng TBA: UB Thanh Hưng
Tủa chùa ĐDK 0,4 kV  sau TBA UBND Huyện Từ 07h00 – 10h30 ngày 05 tháng 09 năm 2015 Sửa chữa lớn năm 2015 ĐDK 0,4 kV  sau TBA UBND Huyện
ĐDK 0,4 kV  sau TBA UBND Huyện Từ 07h00 – 10h30 ngày 06 tháng 09 năm 2015 Sửa chữa lớn năm 2015 ĐDK 0,4 kV  sau TBA UBND Huyện
TP Điện Biên TBA Nhà Văn Hóa Từ 7h30 -17h30 ngày 31 tháng 08 năm 2015 Thay công tơ theo kế hoạch Tổ dân phố 7, 8, 9, 10, 11  phường Mường Thanh – Thành phố Điện Biên Phủ

 

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 34 PHẦN TRUNG ÁP
Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6  tháng 9 năm  2015 

 

Điện lực  ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Thời gian dự kiến giờ/ngày MỤC ĐÍCH, LÝ DO PHẠM VI MẤT ĐIỆN
Điện Biên Đông ĐZ 35 KV Sau DPT 377-7/304 Trại Bò 08h00′-13h00’ngày 06/09/2015 Thay sứ bát các vị trí cột 05 ĐZ 35 KV NR Háng Lìa,Cột 05 ĐZ 35 KV NR Trống Sư A, cột 13 ĐZ 35 KV NR Tào Xa,vị trí cột 323 ĐZ 35 KV trục chính,vị trí cột 43 ĐZ 35 KV NR Háng Sông, Thí Nghiệm tụ bù Toàn bộ ĐZ 35 KV Sau DPT 377-7/304 Trại Bò
M lay Tách lèo tại vị trí cột 17 và 31 ĐZ 35kV nhánh rẽ Mường Mô thuộc ĐZ 35kV lộ 375E21.2 Từ 06h30 đến 08h00 ngày 01/09/2015.           Phục vụ thi công ĐZ 500kV Sơn La – Lai Châu theo BDPA số 1136/BD-PCĐB của Công ty điện lực Điện Biên ngày 18/06/2015. Mất điện ĐZ 35kV tại khoảng cột 17÷31 thuộc nhánh rẽ Mường Mô
Tuần Giáo ĐZ 35kV NR Hát Khoang lộ 371E21.1 Từ 07h00 ngày 04/09/2015 đến 18h00 ngày 15/09/2015 Thi công ĐZ 500kV Sơn La-Lai Châu Khách hàng TBA Hát Khoang
ĐZ 35kV lộ 375E21.1  06h00-18h00  ngày 3/9/2015 Thi công ĐZ 500kV Sơn La-Lai Châu ĐZ 35kV lộ 375E21.1 
ĐZ 35kV NR TĐ Nậm Mức lộ 371E21.1 Từ 07h00 ngày 04/09/2015 đến 18h00 ngày 15/09/2015 Thi công ĐZ 500kV Sơn La-Lai Châu Khách hàng TBA TĐ Nậm Mức

 

PCĐB

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...