CupDien.com >> Điện Biên >> KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 38 Từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2015 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 38 Từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2015 tại Điện Biên


KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 38 Từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2015

Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp đều được đăng tải trên website này. Kính đề nghị Quý Khách hàng theo dõi thông tin thường xuyên để biết về tình hình cung cấp điện trên địa bàn. Công ty Điện lực Điện Biên rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của quý khách hàng.
 

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 38 PHẦN HẠ ÁP
Từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2015

Điện lực  ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Thời gian dự kiến giờ/ngày MỤC ĐÍCH, LÝ DO PHẠM VI MẤT ĐIỆN
M Chà TBA Trống Rình 08h00 đến 09h00 ngày 16/09/2015 Bản trống rình Vệ sinh công nghiệp định kỳ MBA, tủ 0,4Kv
TBA Huổi Toong 09h30 đến 10h30 ngày 16/09/2015 Bản Huổi toong Vệ sinh công nghiệp định kỳ MBA, tủ 0,4Kv
TBA Cổng Trời 11h00 đến 12h00 ngày 16/09/2015 Bản Cổng trời Vệ sinh công nghiệp định kỳ MBA, tủ 0,4Kv
TBA UB Sa Lông 14h00 đến 15h00 ngày 16/09/2015 Bản Sa lông  Vệ sinh công nghiệp định kỳ MBA, tủ 0,4Kv
TBA Sa Lông 15h30 đến 16h30 ngày 16/09/2015 Bản Sa lông 1, 2 Vệ sinh công nghiệp định kỳ MBA, tủ 0,4Kv
TBA Háng Lìa 15h30 đến 16h30 ngày 16/09/2015 Bản pu ca, háng lìa Vệ sinh công nghiệp định kỳ MBA, tủ 0,4Kv
TBA Púng Giắt 08h00 đến 09h00 ngày 16/09/2015 Bản Púng Giắt Vệ sinh công nghiệp định kỳ MBA, tủ 0,4Kv
TBA Bản Mường Mươn 09h30 đến 10h30 ngày 16/09/2015 Bản Mường mươn Vệ sinh công nghiệp định kỳ MBA, tủ 0,4Kv
TBA UB Mường Mươn 11h00 đến 12h00 ngày 16/09/2015 Bản Hin 1, 2 Vệ sinh công nghiệp định kỳ MBA, tủ 0,4Kv
TBA Na Sang 14h00 đến 15h00 ngày 16/09/2015 Bản Na Sang Vệ sinh công nghiệp định kỳ MBA, tủ 0,4Kv
Điện Biên MBA tủ điện ĐZ0,4 kV  TBA UB Thanh Hưng 08h00′ đến 11h00′ ngày 19/9/2015 VSCN MBA, thay công tơ 3fa định kỳ, cân pha san tải KH KH – TBA UB Thanh Hưng
MBA tủ điện ĐZ0,4 kV  TBA Co Mỵ 2 14h00′ đến 16h30′ ngày 19/9/2015 VSCN MBA, thay công tơ 3fa định kỳ, cân pha san tải KH KH – TBA Co Mỵ 2
TP Điện Biên TBA A161 Từ 8h0 -10h0 ngày 16 tháng 09 năm 2015 Đấu cáp xuất tuyến vào tủ 0,4kV ( ĐZ chống quá tải DET 2) Đội 4B, đội 5 – Xã Thanh Xương – Huyện Điện Biên
Mường Ảng Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA Bản Kéo xã Xuân Lao.  09h15-10h15 ngày 15/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA ĐZ 0,4kV thuộc TBA Bản Kéo xã Xuân Lao.
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA Bản Lao xã Xuân Lao. 10h40-11h40 ngày 15/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA ĐZ 0,4kV thuộc TBA Bản Lao xã Xuân Lao
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA Bản Khén xã Xuân Lao. 13h30-14h30 ngày 15/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA ĐZ 0,4kV thuộc TBA Bản Khén xã Xuân Lao.
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA Bản Pí xã Xuân Lao. 15h00-16h00 ngày 15/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA ĐZ 0,4kV thuộc TBA Bản Pí xã Xuân Lao
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA Thẩm Tọ xã Xuân Lao 16h30-17h30 ngày 15/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA ĐZ 0,4kV thuộc TBA Thẩm Tọ xã Xuân Lao.
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA TT Mường Lạn xã Mường Lạn 09h30-10h30 ngày 17/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA 0,4kV thuộc TBA TT Mường Lạn xã Mường Lạn.
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA Bản Có xã Mường Lạn 11h00-12h00 ngày 17/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA ĐZ 0,4kV thuộc TBA Bản Có xã Mường Lạn.
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA Bản Nhộp xã Mường Lạn 14h30-15h30 ngày 17/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA ĐZ 0,4kV thuộc TBA Bản Nhộp xã Mường Lạn
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA Hổi Lỵ xã Mường Lạn. 16h00-17h00 ngày 09/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA ĐZ 0,4kV thuộc TBA Huổi Lỵ xã Mường Lạn


KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 38 PHẦN TRUNG ÁP
Từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2015

Điện lực  ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Thời gian dự kiến giờ/ngày MỤC ĐÍCH, LÝ DO PHẠM VI MẤT ĐIỆN
Mường Chà Từ cột 1 đến cột 20 Đz 35Kv NR Vân hồ long dạo 08h00 đến 11h00 ngày 17/09/2015 Vệ sinh công nghiệp sứ đứng Si pa phìn, vân hồ, long dạo, pú đao
Tuần Giáo ĐZ 35kV NR Hát Khoang lộ 371E21.1 Từ 07h00 ngày 15/09/2015 đến 18h00 ngày 26/09/15  Thi công ĐZ 500kV Sơn La-Lai Châu Khách hàng TBA Hát Khoang
ĐZ 35kV NR TĐ Nậm Mức  lộ 371E21.1 Từ 07h00 ngày 15/09/2015 đến 18h00 ngày 26/09/15  Thi công ĐZ 500kV Sơn La-Lai Châu Khách hàng TBA TĐ Nậm Mức
M Lay Đường dây 35kV Mường Chà – Mường Lay Từ 09h00 đến 09h30 ngày 19/09/2015 Thay công tơ định kỳ điểm đo 308 Mường Chà – Mường Lay theo BDPA số 780/BD-ĐML ngày 08/09/2015 Mất điện hoàn toàn ĐZ 35kV lộ 375E21.2 Mường Chà – Mường Lay


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...