CupDien.com >> Điện Biên >> KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 39 Từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2014 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 39 Từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2014 tại Điện Biên


KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 39 Từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2014

Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp đều được đăng tải trên website này. Kính đề nghị Quý Khách hàng theo dõi thông tin thường xuyên để biết về tình hình cung cấp điện trên địa bàn. Công ty Điện lực Điện Biên rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của quý khách hàng.
 

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 39 PHẦN HẠ ÁP
Từ ngày 22 tháng  09  đến ngày  28 tháng 09 năm  2014

Điện lực

 ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA

Thời gian dự kiến giờ/ngày

MỤC ĐÍCH, LÝ DO

PHẠM VI MẤT ĐIỆN

Điện lực Điện Biên Đông

ĐZ 0,4 KV TBA Xa Dung B

08h30-08h50 23/09/14

Vệ sinh công nghiệp TBA Xa Dung B

Toàn bộ TBA Xa Dung B mất điện

ĐZ 0,4 KV TBA Xa Dung C

09h-10h 23/09/14

Tăng cường tiếp địa thanh cái tủ hạ thế.

Toàn bộ TBA Xa Dung C mất điện

TBA Phì Nhừ

08h-13h  22/09/14

Bổ xung dầu,thay gioăng mặt máy

Toàn bộ TBA phi nhừ mất điện

ĐZ 0,4 KV TBA Tìa Dình

08h30-10h30 23/09/14

Lap đặt công tơ KH Phát triển mới

Toàn TBA Tìa Dình mất điện

ĐZ 0,4 KV TBA UB phình Giàng mất điện

09h-11h  24/09/14

Lap đặt công tơ KH Phát triển mới

Toàn TBA UB Phình Giàng

Điện lực Mường Ẳng

ĐZ 0,4 kV sau TBA Pú Nen xã Búng Lao.

08h30-14h 22/09/14

Thay công tơ định kỳ.

ĐZ 0,4 kV sau TBA Pú Nen xã Búng Lao.

Điện lực Mường Chà

Đz 0,4Kv trạm biến áp Nà Pẩu

08h- 17h  22/09/2014

Thay công tơ định kỳ, dán đề can hòm công tơ/PA số19

Xã Chà Tở

Đz 0,4Kv trạm biến áp Nậm Khăn

08h – 17h 23/09/2014

Thay công tơ định kỳ, dán đề can hòm công tơ/PA số 20

Xã Nậm Khăn

Đz 0,4Kv trạm biến áp NÀ Khuyết

08h – 11h30  24/09/2014

Thay công tơ định kỳ, dán đề can hòm công tơ/PA số 21

Bản Nà Khuyết

Điện lực Điện Biên

ĐZ 0,4kV sau TBA Thanh An

07h30- 10h30 23/9/2014

Thay kẹp xiết, xiết tăng cường kẹp ghíp trên lưới PA số 190/PAAT-HC

Khách hàng SDĐ TBA         Thanh An

ĐZ 0,4kV sau TBA Thanh An 2

07h30- 10h30 23/9/2014

Thay kẹp xiết, dồn hoàm công tơ, tháo xà gông hòm xiết tăng cường kẹp ghíp trên lưới PA số 191/PAAT-HC

Khách hàng SDĐ TBA UB Noong Luống

ĐZ 0,4kV sau TBA UB Noong Luống

08h00- 11h00  23/9/2014

Thay công tơ 3fa KH đinh kỳ, cân pha phụ tải KH

Khách hàng SDĐ TBA         Thanh An 2

Tủ điện 0,4kV sau TBA Bản Lĩnh

08h30- 09h00  24/9/2014

Kiểm tra hệ thống đo đếm công tơ tủ trạm PA số 192/PAAT-HC

Khách hàng SDĐ TBA Bản Lĩnh

Tủ điện 0,4kV sau TBA Cò Chạy

09h30- 10h  24/9/2014

Kiểm tra hệ thống đo đếm công tơ tủ trạm PA số 193/PAAT-HC

Khách hàng SDĐ TBA Cò Chạy

Tủ điện 0,4kV sau TBA Bản Tâu

10h30′- 11h00′ ngày 24/9/2014

Kiểm tra hệ thống đo đếm công tơ tủ trạm PA số 194/PAAT-HC

Khách hàng SDĐ TBA Bản Tâu

Tủ điện 0,4kV sau TBA Na Ten

11h10- 11h40  24/9/2014

Kiểm tra hệ thống đo đếm công tơ tủ trạm PA số 195/PAAT-HC

Khách hàng SDĐ TBA Na Ten

ĐZ 0,4kV sau TBA UB Thanh Hưng

08h- 11h  25/9/2014

Thay công tơ 3fa KH đinh kỳ, cân pha phụ tải KH

Khách hàng SDĐ TBA UB Thanh Hưng

ĐZ 0,4kV sau TBA Bản Mé

08h- 17h  27/9/2014

Dải căng kéo bổ xung ĐZ 0,4kV từ cột 01 đến cột 10

Khách hàng SDĐ TBA Bản Mé

MBA, tủ điện TBA Na Ố

08h- 11h  27/9/2014

Vệ sinh công nghiệp MBA, sơn lại MBA bị rỉ

Khách hàng SDĐ TBA Na Ố

Điện lực Thành Phố

TBA Nậm Ngám B

 08h – 09h  23/09/2014

Thay định kỳ công tơ tổng TBA. Bản duyệt PA số: 494/BD-ĐTP ngày 22/07/2014

Bản Nậm Ngám B – Xã Pú Nhi – Huyện Điện Biên Đông

TBA Nậm Ngám A

09h – 10h  23/09/2014

Thay định kỳ công tơ tổng TBA. Bản duyệt PA số: 494/BD-ĐTP ngày 22/07/2014

Bản Nậm Ngám A, bản Nậm Ngám C – Xã Pú Nhi – Huyện Điện Biên Đông

TBA Háng Chợ

 10h30 – 11h30  23/09/2014

Thay định kỳ công tơ tổng TBA. Bản duyệt PA số: 494/BD-ĐTP ngày 22/07/2014

Bản Háng chợ – Xã Pú Nhi – Huyện Điện Biên Đông

TBA Nậm Pó

 14h-15h  23/09/2014

Thay định kỳ công tơ tổng TBA. Bản duyệt PA số: 494/BD-ĐTP ngày 22/07/2014

Bản Nậm Pó – Xã Pú Nhi – Huyện Điện Biên Đông

TBA Huổi Tao

 15h – 16h  23/09/2014

Thay định kỳ công tơ tổng TBA. Bản duyệt PA số: 494/BD-ĐTP ngày 22/07/2014

Bản Huổi Tao A, bản Huổi Tao B – Xã Pú Nhi – Huyện Điện Biên Đông

TBA Nà Nghè

08h – 09h  23/09/2014

Thay định kỳ công tơ tổng TBA. Bản duyệt PA số: 494/BD-ĐTP ngày 22/07/2014

Bản Kê Nênh – Xã Tà Lèng; bản Nà Nghè – Phường Noong Bua – Thành phố Điện Biên Phủ

TBA Tà lèng

10h -11h  23/09/2014

Thay định kỳ công tơ tổng TBA. Bản duyệt PA số: 494/BD-ĐTP ngày 22/07/2014

Bản Tà Lèng – Xã Tà Lèng – Thành phố Điện Biên Phủ

TBA Noong Bua

13h30 – 14h30  23/09/2014

Thay định kỳ công tơ tổng TBA. Bản duyệt PA số: 494/BD-ĐTP ngày 22/07/2014

Bản Phiêng Bua, bản Noong Bua, thôn Phú Cường – Phường Noong Bua – Thành phố Điện Biên Phủ

TBA Tân Thịnh

15h – 16h  23/09/2014

Thay định kỳ công tơ tổng TBA. Bản duyệt PA số: 494/BD-ĐTP ngày 22/07/2014

Bản Noọng Hỏm, thôn Tân Hưng – Phường Noong Bua – Thành phố Điện Biên Phủ

Noong Luông

8h – 9h  24/09/2014

Thay định kỳ công tơ 3 pha khách hàng. Bản duyệt PA số: 494/BD-ĐTP ngày 22/07/2014

Bản Noọng luông xã Mường phăng – huyện Điện Biên

Bản Cang

9h30 – 10h30  24/09/2014

Thay định kỳ công tơ 3 pha khách hàng. Bản duyệt PA số: 494/BD-ĐTP ngày 22/07/2014

Bản Cang luông xã Mường phăng – huyện Điện Biên

Bản Phăng

8h – 8h45  24/09/2014

Thay định kỳ công tơ 3 pha khách hàng. Bản duyệt PA số: 494/BD-ĐTP ngày 22/07/2014

Bản Phăng luông xã Mường phăng – huyện Điện Biên

Bản Xôm

 9h15 – 10h  24/09/2014

Thay định kỳ công tơ 3 pha khách hàng. Bản duyệt PA số: 494/BD-ĐTP ngày 22/07/2014

Bản Xôm luông xã Mường phăng – huyện Điện Biên

Kéo Ngựu

10h30 – 11h15  24/09/2014

Thay định kỳ công tơ 3 pha khách hàng. Bản duyệt PA số: 494/BD-ĐTP ngày 22/07/2014

Bản Kéo Ngựu luông xã Mường phăng – huyện Điện Biên

Trạm Thanh Minh

 8h – 11h  24/09/2014

Thay định kỳ công tơ tổng TBA. Chuyển lưới san tải ĐZ sang TBA Cảnh Quang

Bản Púng Tôm, phố 1, 2 – Xã Thanh Minh – Thành phố Điện Biên Phủ

Pa Pốm 1

9h30 – 10h30  24/09/2014

Thay định kỳ công tơ tổng TBA. Bản duyệt PA số: 494/BD-ĐTP ngày 22/07/2014

Bản Co Củ, bản Pa Pốm – Xã Thanh Minh – Thành phố Điện Biên Phủ

TBA Nà Nhạn

 8h – 11h  25/09/2014

Thay kẹp xiết ĐZ 0,4kV, Tăng cường kẹp ghíp lèo. Chuyển lưới san tải.

Khu vực trung tâm xã Nà nhạn huyện Điện Biên

TBA Kho K79

 08h – 11h  23/09/2014

Thay định kỳ công tơ. Bản duyệt PA số: 495/BD-ĐTP ngày 22/07/2014

Tổ dân phố 6 Phường Tân Thanh; TDP 23  Phường Him Lam – Thành phố Điện Biên Phủ

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 39 PHẦN TRUNG ÁP
Từ ngày 22 tháng  09  đến ngày  28 tháng 09 năm  2014

Điện lực

 ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA

Thời gian dự kiến giờ/ngày

MỤC ĐÍCH, LÝ DO

PHẠM VI MẤT ĐIỆN

Điện lực Mường Nhé

DCL 375-7/228 Chà Cang

07h – 17h  27/09/2014

 – Đấu nối chuyển sang tuyến ĐZ mới tại khoảng cột 524 – 526; 535 – 537  theo phương án số: 34/KTAT do Công ty cổ phần Trường Thịnh lập ngày 20/8/2014.                  – Thay sứ bát vỡ tại các vị trí cột 270, 276, 284, 298, 333, 349, 381, 390, 393, 400, 411, 395/33 NR Na Cô Sa  Theo phương án số 359/ĐMN-ĐQLVH TH lập ngày 05/09/2014.

Toàn bộ khu vực huyện Mường Nhé

Điện lực Mường Ẳng

ĐZ 35 kV sau DPT 373-7/01 Bản Khén lộ 373 E 21.1.

08h-13h  27/09/14

Chuyển CSV + VSCN

ĐZ 35 kV sau DPT 373-7/01 Bản Khén lộ 373 E 21.1.

Điện lực Mường Chà

ĐZ35 kv sau  MC 375/01NR  Mường Nhé

08h00-12h00  ngày 27/09/2014

Thay, hạ chống sét van các TBA  Đệ Tinh, nậm Chim, Tân Phong 3, Sân Bay, Pa Số 89,90,91,92

KH sd điện H. Nậm Pồ, Xã   Si Pha Phìn, Ma Thì Hồ

ĐZ 35 kv lộ 375E E21.2 sau DPT 375-7/146 Huổi Chan

08h00-09h00  ngày 27/09/2014

Căng kéo lại khoảng dây khoảng cột 242-242/01 ( NR vào TBA Na pheo 3) PA số 93

KH sd điện H. Mường Chà, H. Nậm pồ

Điện lực Điện Biên

TBA Đầu Cầu C4 ĐZ 22kV lộ 473 E 21.2

08h00′- 10h00′ ngày 27/9/2014

Tháo di chuyển CSV xuống lắp tại mặt MBA

KH sử dụng điện phường Nam Thanh, TT huyện Điện Biên

TBA Số 7 ĐZ 22kV lộ 473 E 21.2

08h- 10h  27/9/2014

Tháo di chuyển CSV xuống lắp tại mặt MBA

KH sử dụng điện phường Nam Thanh, TT huyện Điện Biên

Cột 01 NR TBA Huổi Chan 2 ĐZ 35kV lộ 375 E 21.2

08h- 11h  27/9/2014

Lắp đặt cầu DCL căng trên sứ PA số

KH sử dụng điện lộ 375

Cột 02 NR TBA Noong Ứng ĐZ 35kV lộ 377 E 21.2

08h- 11h 27/9/2014

Lắp đặt cầu DCL căng trên sứ PA số

KH sử dụng điện lộ 377

Điện lực Mường Lay

Tủ ngăn lộ 431, 471, 475 TBA trung gian 35/22kV – 6300kVA

23h – 02h 23/9/2014

Vệ sinh công nghiệp BDPA số 383a/DML-ngày 11/9/2014

ĐZ 22kV lộ 471, 475 sau TBA trung gian 35/22kV – 6300kVA

VT cột 01, 11 ĐZ 35kV lộ 375E21.2 NR Huổi Chá.

08h-09h 28/9/2014

Thay sứ đứng ĐZ pha B, C BDPA số 383b/DML-ngày 11/9/2014

ĐZ 35kV lộ 375 E21.2 NR xã Mường Tùng

Điện lực Thành Phố

Đường dây 22kV sau DPT 475-7/110 Nghĩa trang A1

8h- 11h 27/09/2014

Đấu nối TBA Kios Siêu thị Hoa Ba. Bản duyệt PA số:        /BD-PCĐB ngày      /       /2014. Chuyển chống sét van giai đoạn 2: B120, B135, Chợ Nam thanh. Bản duyệt PA số: 590/BD-ĐTP ngày 26/08/2014

Dọc Quốc lộ 279 từ Chi Cục Hải Quan Tỉnh đến Nghĩa trang A1 bao gồm Phường mường Thanh, Phường Nam Thanh – Thành phố Điện Biên Phủ.

Đường dây 22kV sau DPT 473-7/80 Hải Quan

Từ 13h30 đến 17h30 ngày 27/09/2014

Chuyển chống sét van giai đoạn 2: A80, A89, A97, CVH, B81, B94. Bản duyệt PA số: 590/BD-ĐTP ngày 26/08/2014

Dọc Quốc lộ 279 từ Chi Cục Hải Quan Tỉnh đến Nghĩa trang A1 bao gồm Phường mường Thanh, Phường Nam Thanh – Thành phố Điện Biên Phủ.

Đường dây 22kV sau DPT 373-7/21 NR Mường phăng

8h30 – 11h30  27/09/2014

Đấu nối TBA Đảo Hoa. Bản duyệt PA số:       /BD-PCĐB ngày      /       /2014

Khu vực xã Mường phăng – huyện Điện Biên

PCĐB

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...