CupDien.com >> Điện Biên >> KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 39 Từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2014 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 39 Từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2014 tại Điện Biên


KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 39 Từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2014

Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp đều được đăng tải trên website này. Kính đề nghị Quý Khách hàng theo dõi thông tin thường xuyên để biết về tình hình cung cấp điện trên địa bàn. Công ty Điện lực Điện Biên rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của quý khách hàng.
 

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 39 PHẦN HẠ ÁP
Từ ngày 22 tháng  09  đến ngày  28 tháng 09 năm  2014

<td

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Điện lực

 ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA

Thời gian dự kiến giờ/ngày

MỤC ĐÍCH, LÝ DO

PHẠM VI MẤT ĐIỆN

Điện lực Điện Biên Đông

ĐZ 0,4 KV TBA Xa Dung B

08h30-08h50 23/09/14

Vệ sinh công nghiệp TBA Xa Dung B

Toàn bộ TBA Xa Dung B mất điện

ĐZ 0,4 KV TBA Xa Dung C

09h-10h 23/09/14

Tăng cường tiếp địa thanh cái tủ hạ thế.

Toàn bộ TBA Xa Dung C mất điện

TBA Phì Nhừ

08h-13h  22/09/14

Bổ xung dầu,thay gioăng mặt máy

Toàn bộ TBA phi nhừ mất điện

ĐZ 0,4 KV TBA Tìa Dình

08h30-10h30 23/09/14

Lap đặt công tơ KH Phát triển mới

Toàn TBA Tìa Dình mất điện

ĐZ 0,4 KV TBA UB phình Giàng mất điện

09h-11h  24/09/14

Lap đặt công tơ KH Phát triển mới

Toàn TBA UB Phình Giàng

Điện lực Mường Ẳng