CupDien.com >> Điện Biên >> KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 46 Từ ngày 11 tháng 11 năm 2013 đến ngày 16 tháng 11 năm 2013 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 46 Từ ngày 11 tháng 11 năm 2013 đến ngày 16 tháng 11 năm 2013 tại Điện Biên


KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 46 Từ ngày 11 tháng 11 năm 2013 đến ngày 16 tháng 11 năm 2013

Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp đều được đăng tải trên website này. Kính đề nghị Quý Khách hàng theo dõi thông tin thường xuyên để biết về tình hình cung cấp điện trên địa bàn. Công ty Điện lực Điện Biên rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của quý khách hàng.
 

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 46 PHẦN H ÁP
Từ ngày 11 tháng 11 năm 2013 đến ngày 16 tháng 11 năm 2013

Điện lực  ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Thời gian dự kiến giờ/ngày MỤC ĐÍCH, LÝ DO PHẠM VI MẤT ĐIỆN
Điện lực Điện Biên Đông TBA UB Na Son 07h00′-11h30′ ngày 11/11/13 thay công tơ tổng.bản duyệt PA số  108  /PA AT ĐBĐ Toàn bộ ĐZ 0,4 KV sau TBA UB Na Son  mất điện
TBA Sư Lư 07h30-11h30 ngày 12/11/13 Xử lý ghíp trên lưới.bản duyệt PA số   109 /PA AT ĐBĐ Toàn bộ ĐZ 0,4 KV sau TBA  Sư Lư  mất điện
TBA XA Dung B 07h30-11h30 ngày 13/11/13 Lắp đặt công tơ KH phát triển mói.bản duyệt PA số   110 /PA AT ĐBĐ Toàn bộ ĐZ 0,4 KV sau TBA Xa Dung B  mất điện
TBA Trống Sư 07h30-17h00 ngày 11,12 /11/13 Thay thế dây dẫn 0,4 KV .Bản duyệt PA số   111 /PA AT ĐBĐ Toàn bộ ĐZ 0,4 KV sau TBA Trống Sư  mất điện
TBA phù Si 07h30-17h00 ngày 13,14 /11/13 Thay thế dây dẫn 0,4 KV .Bản duyệt PA số   112 /PA AT ĐBĐ Toàn bộ ĐZ 0,4 KV sau TBA Phù Si  mất điện
TBA UB Phì Nhừ 07h30-17h00 ngày 15,16 /11/13 Thay thế dây dẫn 0,4 KV .Bản duyệt PA số   113 /PA AT ĐBĐ Toàn bộ ĐZ 0,4 KV sau TBA UB Phì Nhừ  mất điện
Điện lực Điện Biên MBA, TBA: Bản Noong Hẹt 08h00-10h00
ngày 12/11/2013
VSCN, kiểm tra xiết lại kẹp cáp, kẹp xiết, cân pha san tải ĐZ0,4kV theo BDPA số: 136/PAAT-ĐHC Khách hàng SDĐ TBA Nọng Hẹt
MBA,tủ điện sau TBA UB Noọng Luống  ,lộ 471 ĐZ 22kV 08h00-10h00 
ngày 12/11/2013
VSCN, kiểm tra xiết lại kẹp cáp, kẹp xiết, cân pha san tải ĐZ0,4kV theo BDPA số: 125/PAAT-ĐMT Khách hàng SDĐ TBA Nọng Luống
MBA,tủ điện sau TBA Sam Mứn ,lộ 471 ĐZ 22kV 08h00-10h00 
ngày 13/11/2013
VSCN, kiểm tra xiết lại kẹp cáp, kẹp xiết, cân pha san tải ĐZ0,4kV theo BDPA số: 134/PAAT-ĐMT Khách hàng SDĐ TBA Sam Mứn
MBA, TBA: Đầu Cầu C4 08h00-09h00 
ngày 14/11/2013
VSCN TBA theo BDPA số: 135/PAAT-ĐHC Khách hàng SDĐ TBA đầu cầu C4
ĐZ 0,4kV  TBA Pa Cá 08h-09h00 ngày 14/11/2013 Xử lý kẹp cáp nối cáp trục ĐZ 0,4kV Bản Huổi Lé theo BDPA số 137/PAAT-HC Nhánh 1 ĐZ 0,4kV TBA Pa Cá
MBA, TBA: C17 08h00-09h00 ngày 14/11/2013 Thay hòm công tơ theo BDPA số: 133/PAAT-ĐHC Khách hàng SDĐ TBA C17
MBA,tủ điện sau TBA UB Noọng Luống, lộ 471 ĐZ 22kV 08h00-10h00 
ngày 12/11/2013
VSCN, kiểm tra xiết lại kẹp cáp, kẹp xiết, cân pha san tải ĐZ0,4kV theo BDPA số: 125/PAAT-ĐMT Khách hàng SDĐ TBA Nọng Luống
MBA,tủ điện sau TBA Khăm Pọm 08h00-10h00 
ngày 16/11/2013
VSCN, kiểm tra xiết lại kẹp cáp, kẹp xiết, cân pha san tải ĐZ0,4kV theo BDPA số: 40/PAAT-ĐMN Khách hàng SDĐ TBA Khăm Pọm
MBA,tủ điện sau TBA Bản Xôm Mường lói 10h30-11h30 
ngày 16/11/2013
VSCN, kiểm tra xiết lại kẹp cáp, kẹp xiết, cân pha san tải ĐZ0,4kV theo BDPA số: 41/PAAT-ĐMN Khách hàng SDĐ TBA Bản Xôm
MBA, tủ điện sau TBA Bản Xẻ 14h00-15h00 
ngày 16/11/2013
VSCN, kiểm tra xiết lại kẹp cáp, kẹp xiết, cân pha san tải ĐZ0,4kV theo BDPA số: 42/PAAT-ĐMN Khách hàng SDĐ TBA Bản Xẻ
MBA, tủ điện sau TBA Na Há 15h20-16h40 
ngày 16/11/2013
VSCN, kiểm tra xiết lại kẹp cáp, kẹp xiết, cân pha san tải ĐZ0,4kV theo BDPA số: 43/PAAT-ĐMN Khách hàng SDĐ TBA Na Há
MBA, tủ điện sau TBA Na Cọ 08h00-10h00 
ngày 17/11/2013
VSCN, kiểm tra xiết lại kẹp cáp, kẹp xiết, cân pha san tải ĐZ0,4kV theo BDPA số: 43/PAAT-ĐMN Khách hàng SDĐ TBA Na Cọ
MBA, tủ điện sau TBA Bản Lói 10h00-11h30 
ngày 17/11/2014
VSCN, kiểm tra xiết lại kẹp cáp, kẹp xiết, cân pha san tải ĐZ0,4kV theo BDPA số: 44/PAAT-ĐMN Khách hàng SDĐ TBA Bản Lói
MBA, TBA: Bản Phủ 08h00-09h00
ngày 17/11/2013
Thay hòm công tơ theo BDPA số: 134/PAAT-ĐHC Khách hàng SDĐ TBA Bản Phủ
Điện lực Mường Ẳng MBA,Đz 0,4 kV sau TBA Búng Lao 3 Xã Búng Lao 08h30-09h30 ngày 12/11/13 VSCN, xiết đầu cực MBA, ATM Đz 0,4 kV sau TBA Búng Lao 3 Xã Búng Lao
MBA, Đz 0,4 kV sau TBA Bản Lao  xã Xuân Lao 08h30-11h00 ngày 12/11/13 VSCN, xiết đầu cực MBA, ATM. Cân pha san tải Đz 0,4 kV sau TBA Bản Lao  xã Xuân Lao
MBA, Đz 0,4 kV sau TBA Bản Kéo  xã Xuân Lao 09h50-10h50 ngày 12/11/13 VSCN, xiết đầu cực MBA, ATM Đz 0,4 kV sau TBA Bản Kéo  xã Xuân Lao
MBA, Đz 0,4 kV sau TBA Bản Khén  xã Xuân Lao 11h00-12h00 ngày 12/11/13 VSCN, xiết đầu cực MBA, ATM Đz 0,4 kV sau TBA Bản Khén  xã Xuân Lao
MBA, Đz 0,4 kV sau TBA Bản pí  xã Xuân Lao 13h30-14h30 ngày 12/11/13 VSCN, xiết đầu cực MBA, ATM Đz 0,4 kV sau TBA Bản Pí  xã Xuân lao
MBA, Đz 0,4 kV sau TBA Thẩm Tọ  xã Xuân Lao 15h00-16h00 ngày 12/11/13 VSCN, xiết đầu cực MBA, ATM Đz 0,4 kV sau TBA Thẩm Tọ  xã Xuân Lao
Điện lực Mường Nhé Tại TBA Pa Tần – xã Pa tần – huyện Nậm Pồ 08h00′ – 11h00′ 11/11/2013 Vệ sinh công nghiệp, thay hạt chống ẩm, Thay sứ 0,4kV, Chỉnh lại xà tại vị trí cột 23, phát dọn hành lang tuyến, cân đảo pha PA: 382/PA- ĐMN ngày 21/10/2013 ĐZ 0,4 kV sau TBA Pa Tần
Tại TBA Quảng Lâm – xã Quảng Lâm – huyện Mường Nhé 13h30′ ÷15h30′ 11/11/2013 Lắp dây trung tính MBA, chỉnh lại xà, Thay TI, chỉnh lại xà tại vị trí cột 12, 13 ĐZ 0,4 kV sau TBA Quảng Lâm
Tại TBA Nậm San – xã Mường Nhé – huyện Mường Nhé 09h30′ ÷11h00′ 12/11/2013 Thay khóa đỡ dây tại vị trí cột 28, thay khóa hãm dây tại vị trí cột 59 PA: 385/PA – ĐMN ngày 21/10/2013 ĐZ 0,4kV sau TBA Nậm San
Tại TBA Mường Nhé 1 – xã Mường Nhé – huyện Mường Nhé 11h00′ ÷12h00′ 16/11/2013 Thay thế Ti PA: 386/PA – ĐMN ngày 21/10/2013 TBA và ĐZ 0,4kV sau TBA Mường Nhé 1

 KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 46 PHẦN TRUNG ÁP
Từ ngày 11 tháng 11 năm 2013 đến ngày 16 tháng 11 năm 2013

Điện lực  ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Thời gian dự kiến giờ/ngày MỤC ĐÍCH, LÝ DO PHẠM VI MẤT ĐIỆN
Điện lực Điện Biên  TBA Pom Lót 2 và Bản Phủ 2  lộ 377 08h00-11h00 -16/11/2013 Đấu nối NR ĐZ 35kV vào TBA Bản Phủ2 và Pom Lót 2 theo BDPA
 số:   /PCĐB
Khách hàng sử dụng điện theo lộ 377 E21.3
 Cột 313 ĐZ 35kV NR Mường Lói  lộ 377 08h00 – 16/11/2013 đến 17h00 – 17/11/2013 Chuyển ĐZ từ cột 313 cũ sang cột 313 mới theo BDPA số:     /PCĐB Khách hàng sử dụng điện theo TBA Na Cọ và Bản Lói 
Điện lực Tủa Chùa ĐZ35KV sau DCL371-7/01 NR Trung Thu 08h00′ -11h00′ -13/11/2013 Thay 02 quả sứ đứng cột 18, Thay 05 bát sứ cột 21,22.PA và BD số: 518/BDPA – ĐTC ngày 05 tháng 11 năm 2013. xã Trung Thu
Điện lực Tuần Giáo ĐZ 22kV lộ 471E21.1 10h00-12h00 -11/11/2013 Đấu nối ĐZ và TBA TT phát triển cộng đồng ĐZ 22kV lộ 471E21.1

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...