CupDien.com >> Quảng Trị >> Lịch cắt điện công tác tuần 04/2015 từ ngày 21/01/2015 đến ngày 27/01/2015 và dự kiến tuần 05/2015 từ ngày 28/01/2015 đến ngày 03/02/2015 tại Quảng Trị

Lịch cắt điện công tác tuần 04/2015 từ ngày 21/01/2015 đến ngày 27/01/2015 và dự kiến tuần 05/2015 từ ngày 28/01/2015 đến ngày 03/02/2015 tại Quảng Trị

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...