CupDien.com >> Khánh Hòa >> LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 17/06/2015 ĐẾN 23/06/2015. tại Khánh Hoà

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 17/06/2015 ĐẾN 23/06/2015. tại Khánh Hoà

Ngày

Khu vỰc cẮt ĐIỆn

ThỜi gian

Lý do cẮt điỆn

17/06/15

Cắt điện: T.157(C t y Sao mai TK XXI), T.54E(Ngọc Sơn) , T.155(Khoáng nóng F17), T.98(Vĩnh Ngọc), T.382(Hỏa Táng), T.383, T.384(Bãi rác Lương Hòa), T.198(Cty Hưng Long), T.197(Cty Sao Mai Anh), T.290(Lương Hòa 1), T.195(Cty Hồng Thịnh), T.140(Vĩnh Lương), T.294(DNTN Hồng Linh), T.196( Cty Long Hương), T.291(Lương Hòa 2)

Từ 04 h 00 đến 11h00

     Chuyển nấc phân áp MBA từ 35kVsang vận hành 22kV.

Cắt điện: T.25B(Đồng Muối), T.72A(Võ Thị Sáu), T.73C (Phước Long)

Từ 05 h 00 đến 11h00

mỗi trạm mất điện 02h

     Cân pha hạ áp.

Cắt điện: T.254(Bưu điện Vĩnh Phương), T.286A, T.286B, T.286C, T.286D (Vĩnh Phương), T.287(UBND Xã Vĩnh Phương).

Từ 04 h 30 đến 07h00

     Công tác tháo Recloser

18/06/15

Cắt điện: T.141(Ga Lương Sơn),T.142(Bưu điện Vĩnh Lương), T.187(Nuôi tôm Ô. Trung), T.186(Nuôi tôm Vĩnh Lương), T.156(Đìa  tôm Vĩnh Lương),T.185(Chùa Phật Quang Sơn), T.269(Cát Lợi 1), T.430 (Bia Hoàng Anh), T.272(Cát Lợi 2), T.188(Sinh Thái Vĩnh Lương), T.160(cơ sở Hùng Phát), T.159(Đìa tôm Ông Định), T.161( Quán ăn Phú Hữu), T.391(Lương sơn), T.392A(UBND xã Vĩnh Lương), T.304(Vĩnh Lương), T.392B(Vĩnh Lương), T.274, T.274B(DNTN Phạm Thành Tài), T.208(Đồn Biên Phòng 368), T.270(Cty Việt Khánh), T.273(DNTN Việt Phát), T.13(ĐĐ Phạm Văn Đồng), T.207(Cty Hồng Hải), T.143,T.144(Công ty Đại Thuận), T.145(Nước Đá Đức Thanh), T.303A(UBND xã Vĩnh Lương), T.303B(Vĩnh Lương), T.16(BTS Vĩnh Lương), T.11, T.12(ĐĐ Phạm Văn Đồng).

Từ 04 h 00 đến 13h00

     Chuyển nấc phân áp MBA từ 35kVsang vận hành 22kV.

Cắt điện: T.72B(Võ Thị Sáu), T.471( Khu đô thị An Viên).

Từ 04 h 00 đến 11h00

     Chuyển đổi máy biến áp và cân pha hạ áp.

19/06/15

Cắt điện: T.97B(Bình Tân), T.345(Cty Khải Thông ), Lộ A trạm T.97(Đường số 9-Bình Tân)

Từ 04 h 00 đến 11h00

     Thay dây dẫn trung áp

21/06/15

Cắt điện: T.99(Đồng Rọ), T.320(DN Hương Biển), T.25B(Đồng Muối), T.438(Cty bơm nươc HUD),T.312B(NM thuốc lá), T.322(Bao bì thuốc lá), F5C (Dệt Tân Tiến).

Từ 06 h 00 đến 09h30

     Thay dây dẫn.

Cắt điện: T.128(Cty CP Đông Á), T.107A, T.107B(Cty Nhật Hưng), T.352A, T.353A, T.353B(HTX Vĩnh Phương), T.101(NM Cà phê Mê Trang), T.179(DN Thành Hoa), T.191(Cty Tân Hoàng Long), T.126(Cty Nam Hồng), T.108(Cty Quốc Hân), T.201(DN Thanh Khuê), T.127(Cty CP Dệt may Nha Trang), T.119(Cơ sở in Cát Thành) , T.177(Cty CP Nhựa 2/4), T.102(Cty CP Minh Đức), T.117(Cty Tân Hùng Hải), T.190(C/sáng KCN Đắc Lộc), T.180(DN Thanh Khuê), T.178(NM tách cọng thuốc lá KHATOCO),T.200(Cty Tân Compo), T.201(DNTN Thanh Khê), T.202(Cty TNHH Anh Trung),T.192(Cty CP VNC) T.176(Cty COSEVCO), T.193(TT huấn luyện LL vũ trang Nha Trang), T.118(Cty Tân Thành Đạt), T.100(Cty Đầu tư Đắc Lộc), T.109(Cty CP bê tông ly tâm),

Từ 04 h 00 đến 11h00

     Nâng xà dây dẫn trung áp

Cắt điện: T.378(Hộ Võ Công Đắc), T.104, T.105(Trường lái), T.282(Cty 7/5), T.106(Trường dạy nghề Miền Trung), T.282(Cty Cơ khí bộ Quốc phòng), T.283(Mỏ đá Đắc Lộc), T.354(Vĩnh Phương 1), T.175(Cty Quang Vinh), T.175B(Cty Dũng Phát), T.352B(Vĩnh Phương 2), T.174(Viễn Thông  Đắc Lộc)

Từ 04 h 00 đến 05h00

và từ 10h00 đến 11h00

     Công tác tháo- đấu lèo

Cắt điện: T.97(KDC Hòn Thơm), T.173(Khoáng nóng Hòn Thơm)

Từ 10h00 đến 11h00

     Công tác đấu lèo

22/06/15

Cắt điện: T.62D (Vĩnh Xương), T.81(KDC Hòn Xện), T.410(KDC Nam Rù Rì)

Từ 06h00 đến 10h00

     Cân pha hạ áp

23/06/15

Cắt điện: T.13B, T. 47B (Nguyễn Bỉnh Khiêm), T.13(Chu Văn An)

Từ 07h00 đến 11h00

     Kéo dây hạ áp, san dây nhánh rẽ công tơ

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...