CupDien.com >> Khánh Hòa >> LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 20/05/2015 ĐẾN 26/05/2015. tại Khánh Hoà

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 20/05/2015 ĐẾN 26/05/2015. tại Khánh Hoà

Ngày

Khu vỰc cẮt ĐIỆn

ThỜi gian

Lý do cẮt điỆn

20/05/15

Cắt điện: T.41A(Chợ Mới), T.41B(Kim Bồng-Ngọc Hiệp), T.41C(Lư Cấm), T.41D , T.41E (Ngọc Hiệp) .

Từ 0 6 h00 đến 17 h 0 0.

– Th ay dây dẫn trung áp.

Cắt điện: T.01A, T.01B, T.01C, T.01D, T.01E, T.02 A, T.02B, T.02C (Vĩnh Ngọc), T.355( DN Nhật An).

Từ 0 6 h00 đến 16 h 3 0.

– Th ay dây dẫn trung áp.

Cắt điện: T.46E(Vĩnh Thái), T.74D(Vĩnh Trung), T.352, T.352B, T.353(NM Nước Võ Cạnh).

Từ 0 6 h00 đến 10 h 0 0.

– Th i công TBA mới.

21/05/15

Cắt điện: T.354B( Metro ), T.176( Cty Cường Trang), T.357(nước Võ Cạnh), T.71,T.71B,T.71C(Bình Cang), T.356(Cty Duy Nguyên), T.71D(Xuân Sơn), T.74,T.74B(Võ Cạnh ), T.74C (Vĩnh Trung).

Từ 0 6 h00 đến 12 h 3 0.

– Th ay dây dẫn trung áp.

Cắt điện: T.443(Bia Tuấn Sang), T.93A(Vĩnh Hiệp), T.94,T.94B(Vĩnh Trung), T.52E, T.52A, T.52C, T.53 T.52D(Vĩnh Thái), T.701(Cty Thống Nhất), T.407(Cty Cầu đường), T.310(Khu TĐC Vĩnh Thái), T.46A, T.59A, T.93B, T.93C, T.95, T.95B, T.95C(Vĩnh Thạnh), T.175(ĐĐ Vĩnh Thạnh), T.126(Bơm Xuân Phong), T.174 (ĐĐ cầu Dứa), T.46B(Vĩnh Châu -Vĩnh Hiệp), T.19B(Cầu Dứa), T.379(Cty TP Nam Trung Bộ), T.441(T T tần số KV7), T.50D (Cầu Bè), T.50C, T.50B(Phú  Vinh), T.50, T.50G(Phú Vinh), T.50E(Vĩnh Thạnh), T.444 (Khu liên cơ nông nghiệp), T.140(Bưu điện Phú Vinh), T.358(Cty TOYOTA) .

Từ 06h00 đến 0 6 h 3 0 và

từ 1 2 h00 đến 1 2 h 3 0.

– Tháo – đấu lèo tuyến 475-476/E27 tại VT 475-476-E27/102.

Cắt điện: T.24A(Đồng Muối) .

Từ 0 8 h00 đến 09 h 0 0.

Cân pha hạ áp.

Cắt điện: T.23B, T.35A, T.37A(Phước Đồng) .

Từ 0 8 h00 đến 10 h 0 0.

– Xử lý băng keo cáp hạ áp.

22/05/15

Cắt điện: T.94,T.94B(Vĩnh Trung), T.704(Cty Cầu đường).

Từ 0 6 h00 đến 1 7 h00.

Dựng trụ, sang dây trung áp.

Cắt điện: T.52B, T.52G,T.54C (Vĩnh Thái), T.236A,T.236B,T.491,T.492(KĐT Mỹ Gia), T.351(Cty Hà Phương), T.54E, T.54A(Đất Lành), T.703(Cầu Sông Tắc), T.307(Cty Quý Hương), T.449, T.450, T.454, T.455, T.456, T.457, T.458(Khu TĐC Đất Lành).

Từ 06h00 đến 17h00.

Dựng trụ, sang dây trung áp.

Cắt điện: T.48B(Phương Sài).

Từ 0 7 h00 đến 1 1 h30.

– Di dời ĐD hạ áp.

23/05/15

Cắt điện: T.346(KS Crowne), T.224(K S Sheraton) , T.245(TT GDTX Tỉnh Khánh Hòa), T.225( Nha Trang Center ), T.199(Tỉnh Ủy), T.248(Trường Chính trị), T.334(KS Nha Trang Palace), T.210(KS YASAKA), T.432A, T.432B(ĐĐ Nguyễn Chánh-Trần Phú).

Từ 05 h 3 0 đến 17 h 0 0.

Thay dây dẫn trung áp.

24/05/15

Cắt điện: T.27(Chung cư Chợ Đầm), T.65(Nguyễn Thái Học), T.184(UBND tỉnh), T.199(Tỉnh Ủy).

Từ 0 7 h00 đến 1 1 h 3 0.

Mỗi trạm mất điện 01 giờ.

Thí nghiệm định kỳ.

25/05/15

Cắt điện: T.23B(Củ Chi), T.266,T.367(Đông Lạnh F.17), T.52(Thanh Hải), T.323(Trường mầm non Sao Biển), T.325( KS Memory), T.264(Chung Cư Hưng Phú), T.281(SOVIGA), T.35B(Vĩnh Hải), T.23A(Đường 2/4), T.267(Chợ Vĩnh Hải), T.59A(Đường 2-4), T.257(Làng SOS), T.307A,B(Cty Dược), T.59C(Vĩnh Hải), T.435(BCH QS Đồng Đế), T.308(Bưu điện Đồng Đế), T.62D (Vĩnh Xương), T.62, T.62B, T.62C(Mai Xuân Thưởng), T.237(NK Trường sĩ quan thông tin), T.61(Nguyễn Biểu 2), T.373(Nhà thờ Ba Làng), T.328(NVH Mai Xuân Thưởng), T.324(KS Ocean Bay), T.330(Cty DVTM Ngọc Trai), T.124(KS Seasing), T.24(Củ Chi 2), T.329(Nhà sáng tác),T.322(NH phát triển Việt Nam) .

Từ 06 h 0 0 đến 16 h 0 0.

Thay dây dẫn trung áp.

Cắt điện: T.97(Hòn Thơm), T.173(Khoáng nóng Hòn Thơm), T.260(BV Da liễu), T.189(BV Lao), T.316(Trại Gà Đồng Đế), T.314(Trại giam Núi Sạn), T.315(Cty Việt Thắng), T.405(Bia Việt Đức), T.35D(Đặng Tất), T.227(Trường nội trú DT), T.34(Đường Hòn Chồng), T.150(KS Văn Sỹ), T.47(Cao Văn Bé), T.48(Hòn Chồng), T.152(Người có công CM), T.226(BV Phục hồi chức năng), T.326(Chung cư Bãi Dương), T.222(Trường CĐVH Nghệ Thuật ), T.327(T/tâm NC Thủy  sản 3), T.35C (Đặng Tất), T.46B,T.46D(Hòn Chồng), T.49(Nguyễn Đình Chiểu), T.120,T.121,T.122(ĐH Thủy sản), T.225(ĐH Tôn Đức Thắng), T.125(Giảng đường Đại Học Tôn Đức Thắng), T.151(KS WYNE) , T.135(TT sáng tác Hòn Chồng), DD06(Đèn đường) , T.387(Nước đá Mười Đạo), T.359B(Vĩnh Hải), T.359 A (Hòn Nghê), T.172(Xuân Ngọc), T.255(KTX trường CĐ y tế), T.99(Tin Lành), T.258( KTX sinh viên), T.259(TT huấn luyện TT), T.86A, T.86B, T.87 (Nguyễn Khuyến), T.35 A (Đường 2/4), T.228A, T.228B (Chung cư Vĩnh Phước), T.46C(Đường 2/4), T.85(Khu di dân), T.213(Nhựa Ngọc Hồng), T.426(Cty TNHH Nông Hải sản), T.04(Tôn Thất Tùng), T.46A, T.54(Vĩnh Phước) , T.165(Viễn Thông Tháp Bà), T.03(Lạc Thiện), T.54A(Vĩnh Thọ), T.168(Tháp Bà), T.01, T.01B, T.94(Cù Lao), T.166(Nhà Hàng Thùy Dương), T.171(Trường Nguyễn Khuyến), T.170(XN Trung Hải), T.05(Vĩnh Phước), T.06 ,T.54B, T.54D(Song Thủy), T.46E(Phương Mai), T.103(Cồn Song Thủy), T.169(Nhà hàng Lan Hiếu), T.167(DN Ngọc Hiệp), T.164(Đông lạnh Kim Thanh), T.54C(Ngọc Sơn), T07(Ngọc Hiệp), T.131(Cơ sở nuôi tôm), T.130,T.82B(Ngọc Thảo).

Từ 06h00 đến 07h00 và

từ 15h00 đến 16h00.

– Tháo – đấu lèo tuyến 472-474/E31 tại VT 61, và VT 75.

Cắt điện: T.79B(Khóm máy nước), T.96,T.96B (Đồng Nai), T.125, T.229, T.229B(Cty Vật liệu may), T.228(Cty XLĐ KH), T.403(KDC số 2 LHP), T.24A,T.24B(Chung cư số 2 L.H.P), T.142(Cty xe hàng Khánh Hòa), T.600(ĐTN Điện lực), T.16(Quốc Tuấn), T.79(Lê Hồng Phong), T.237(Bưu điện L.H.Phong), T.21A(Cao Bá Quát).

Từ 05h30 đến 17h00.

Thay dây dẫn trung áp.

– Vệ sinh bảo dưỡng ĐD.

Cắt điện: T.62B(Lê Hồng Phong),  T.40, T.26 (Nhị Hà), T.62(Lam Sơn), T.25(Cửu Long), T.301(TQT), T.21B(Trần Nhật Duật), T.238(Ch cư Ngô Gia  Tự), T.64(Trương Định), T.49B(Nguyễn Hữu Huân), T.20(Mê Linh), T.286(Nhà Khách QK 5), T.219(Đoàn an dưỡng 26), T.222(Ga Bay), T.110A, T.110B, T.110C,T.110D(Không quân), T.452(K/s Như Ý), T.40B(Lê Hồng Phong), T.480(KĐT Lê Hồng Phong), T.80(Phong Châu), T.461,T.463(Khu TĐC Phước Hải), T.66B(Xóm Đình), T.446(CS nhựa Nguyễn Ngọc Quý), T.702(Cầu Quán Trường), T.52G, T.52B(Vĩnh Thái), T.236A,T.236B, T.491,T.492 (KĐT Mỹ Gia), T.351(Cty Hà Phương), T.703(Cầu Sông Tắc),T.54C(Thuỷ Tú-Vĩnh Thái), T.54E, T.54A(Đất Lành), T.307(Cty Quý Hương), T.449, T.450, T.454, T.455, T.456, T.457, T.458(Khu TĐC Đất Lành), T.32(Lê Hồng Phong), T.66, T.96C(Đồng Nai), T.39(Lê Chân), T.58, T.88(Lạc Long Quân), T.383(Tòa Án Thành phố), T.63B(Hồng Bàng), T.276(Cty Minh Đạt), T.49, T.81C(Trần Nguyên Hãn), T.235(Trường Trần Quốc Toản), T.30A(Hồng Bàng), T.203( Cty Thái Bình Dương), T.204(KS Hồng Bàng), T.91(Trịnh Phong), T.202(Cty Việt Thiên), T.55A,T55B,T.69(N.T.M. Khai), T.179 (Nhà hàng Âu Lạc Thịnh), T.240(Bi da Nhật Kiều), T.255(Bi da Nhật Kiều 1), T.273(Cơ sở 18 –Vân Đồn).

Từ 05h30 đến 06h00 và

từ 16h30 đến 17h00.

– Tháo – đấu lèo tuyến 477-478/E27 tại VT 477-478-E27/14.

Cắt điện: Hạ áp lộ B trạm T.48A(Phương Sài).

Từ 0 7 h00 đến 1 1 h 3 0.

Di dời công tơ .

26/05/15

Cắt điện: T.41A(Chợ Mới), T.41B(Kim Bồng-Ngọc Hiệp), T.41C(Lư Cấm), T.41D, T.41E(Ngọc Hiệp), T.42, T.42B(Vĩnh Điềm).

Từ 05h30 đến 12h30.

Thay dây dẫn trung áp.

Cắt điện: T.391 , T.392, T.393, T.394, T.395, T.397, T.398 (KDC Vĩnh Điềm Trung), T.01A, T.01B, T.01C, T.01D, T.01E, T.02 A, T.02B, T.02C (Vĩnh Ngọc), T.355( DN Nhật An), T.443(Bia Tuấn Sang), T.94,T.94B(Vĩnh Trung), T.52E, T.52A, T.52C, T.53 T.52D(Vĩnh Thái), T.701(Cty Thống Nhất), T.704(Cty Cầu đường), T.310(Khu TĐC Vĩnh Thái), T.93B(Vĩnh Thạnh), T.46A(Vĩnh Thạnh), T.175(ĐĐ Vĩnh Thạnh), T.95C(Vĩnh Thạnh), T.59A, T.95, T.95B(Vĩnh Thạnh), T.126(Bơm Xuân Phong), T.354B( Metro ), T.176( Cty Cường Trang), T.357(NM nước Võ Cạnh), T.57(Mã Vòng), T.89(Hải Đức), T.380(DN Nguyên Sanh), T.131(Cty DV vận tải KH), T.18B(Thủy Xưởng), T.18(Hải Đức), T.384(Cty Sao Mai Anh), T.385(Nước đá Hòa Bình), T.399, T.405, T.406, T.407, T.46C(Vĩnh  Điềm Trung), T.408(Big C), T.410(Trường tư thục VĐT), T.19A(Bầu Mốc), T.290(DN Hoàng Lan), T.19C(Cầu Dứa), T.174 (ĐĐ cầu Dứa), T.46B(Vĩnh Châu -Vĩnh Hiệp), T.19B(Cầu Dứa), T.379(Cty TP Nam Trung Bộ), T.441(T T tần số KV7), T.50D (Cầu Bè), T.50C, T.50B(Phú  Vinh), T.50, T.50G(Phú Vinh), T.50E(Vĩnh Thạnh), T.444 (Khu liên cơ nông nghiệp), T.140(Bưu điện Phú Vinh), T.358(Cty TOYOTA), T.93C(Vĩnh Thạnh), T.93A(Vĩnh Hiệp), , T.71B, T.71C(Bình Cang ), T.356(Cty Duy Nguyên), T.71D(Xuân Sơn), T.74, T.74B(Võ Cạnh ), T.74C (Vĩnh Trung).

Từ 05h30 đến 06h30 và

từ 11h30 đến 12h30.

– Tháo – đấu lèo tuyến 475-476/E27 tại VT 22, và VT 28.

Cắt điện: T.71A (Bình Cang).

Từ 0 5 h 3 0 đến 1 7 h 0 0.

Thay dây dẫn trung áp.

Ghi chú : – Nếu công tác hoàn tất sớm, CTCP Điện lực Khánh Hòa sẽ đóng điện lại mà không báo trước.

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...