CupDien.com >> Khánh Hòa >> LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 21/10/2015 ĐẾN 27/10/2015. tại Khánh Hoà

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 21/10/2015 ĐẾN 27/10/2015. tại Khánh Hoà

Ngày

Khu vỰc cẮt ĐIỆn

ThỜi gian

Lý do cẮt điỆn

21/10/15

Cắt điện: T.153, T.154, T.155,T.349A,T.349B(Đông lạnh F90),T.302(XN Đóng tàu),T.302B(Cty công nghiệp tàu thủy Nha Trang), T.480(Bơm nước thành phố), T.375(Cty Việt Long), T.567(Cty Phát Quang Hiền), T.128,T.236,T.236B(C t y Vân Như), T.297,T.297B, T.297C(Cty Anh Đào), T.244(Cty Thiên Long), T.244B(D N N hư ý), T.73C (Phước Long).

Từ 07 h 0 0 đến 14h00

    Thay dây dẫn.

    Đấu nối cáp ngầm.

Cắt điện: T.59B(Đèo Rù Rì), T.410(KDC Nam Rù Rì), T.148(Cấp nước sạch Vĩnh Lương), T.14(Đèn đường QL 1C), T.147(Trạm đăng kiểm), T.194(Nhà máy Z753), T.268(Xưởng Cơ Khí Cty QLSCĐB), T.113(XN đường bộ 505), T.15(Đèn đường QL 1C).

Từ 06 h 0 0 đến 09h00

    Tháo giàn tụ bù trung áp.

Cắt điện: T.198(Cty Hưng Long), T.197(Cty Sao Mai Anh), T.290(Lương Hòa 1), T.195(Cty Hồng Thịnh), T.140(Vĩnh Lương), T.294(DNTN Hồng Linh), T.196( Cty Long Hương), T.291(Lương Hòa 2).

Từ 09 h 3 0 đến 15h00

    Lắp giàn tụ bù trung áp.

Cắt điện: T.157(Cty Sao mai TK XXI), T.54E(Ngọc Sơn), T.155(Khoáng nóng F17), T.98(Vĩnh Ngọc), T.382(Hỏa Táng), T.383, T.384(Bãi rác Lương Hòa).

Từ 09h30 đến 10h30

và từ 14h00 đến 15h00

    Tháo- đấu lèo tại VT 471-E31/65.

Cắt điện: T.354B(Metro), T.176( Cty Cường Trang), T.357(NM nước Võ Cạnh), T.71A, T.71B, T.71C(Bình Cang ), T.356(Cty Duy Nguyên), T.71D(Xuân Sơn), T.131(Cty DV vận tải KH),  T.74A, T.74B(Võ Cạnh ), T.74C (Vĩnh Trung).

Từ 05 h 0 0 đến 12h30

    Vệ sinh đường dây và trạm biến áp.

Cắt điện: T.174 (ĐĐ cầu Dứa), T.46B(Vĩnh Châu -Vĩnh Hiệp), T.19B(Cầu Dứa), T.379(Cty TP Nam Trung Bộ), T.441(TT tần số KV7), T.50D (Cầu Bè), T.50C, T.50B, T.50G(Phú  Vinh), T.444 (Khu liên cơ nông nghiệp), T.140(Bưu điện Phú Vinh) , T.50A (Phú Vinh), T.50E(Vĩnh Thạnh), T.358(Cty TOYOTA), T.93C(Vĩnh Thạnh), T.93A(Vĩnh Hiệp), T.443(Bia Tuấn Sang), T.94,T.94B(Vĩnh Trung), T.704(XD cầu vượt đường sắt và cầu song Tắc), T.52E, T.52A, T.52C, T.53 T.52D(Vĩnh Thái), T.701(Cty Thống Nhất), T.407(Cty Cầu đường), T.310(Khu TĐC Vĩnh Thái), T.93B(Vĩnh Thạnh), T.46A(Vĩnh Thạnh), T.175(ĐĐ Vĩnh Thạnh), T.95C(Vĩnh Thạnh), T.126(Bơm Xuân Phong), T.59A, T.95A, T.95B(Vĩnh Thạnh), 59B(Vĩnh Hiệp).

Từ 05h00 đến 07h00

và từ 11h30 đến 12h30

    Thay giàn tụ bù.

    Tháo- đấu lèo tại VT 475-476-E27/114.

22/10/15

Cắt điện: T.80(Đường Đệ), T.263(Viễn Thông Đường Đệ), T.DD07(Đèn đường Phạm Văn Đồng),  T.81(KDC Hòn Xện), T.74, T.75(KDC Đường Đệ), T.296(Đại tu ô tô), T.136(Trạm bơm tăng áp), T.68(KDC Tây Mương 1), T.69(KDC Tây Mương 2), T.76(KDC Đường Đệ), T.137(Hồng Phi), T.77(KDC Đường Đệ), T.293(KS Hòn Sện) T.70(KDC Tây Mương 3) , T.03DD(Đèn đường Phạm Văn Đồng),T.297(DNTN Thanh Hà), T.79(Biển Tiên), T.132(Khu du lịch Hồ Tiên), T.08, T.09, T.10(ĐĐ Phạm Văn Đồng), T.134(Phú Hưng Phát)TDD04(ĐĐ Phạm Văn Đồng), T.298(Rusalka) T.299(Vi Ba Mũi Kê Gà).

Từ 06 h 0 0 đến 16h00

    Vệ sinh đường dây.

Cắt điện: T.37B (Ba Làng), T.261 (Chung cư Vĩnh Hòa), T.133(Cty TNHH Tri Giao).

T 06 h 0 0 đến 07 h 0 0

và từ 15h00 đến 16h00

    Tháo- đấu lèo tại VT 476-E31/45-44.

Cắt điện: T.12(đèn đường Phạm Văn Đồng), T.55, T.58(Nam Hòn Khô), T.74(Khu dân cư đường Đệ), T.296(Trường tiểu học Đường Đệ).

T 07 h 0 0 đến 11 h 0 0

    Thay TI định kỳ.

    Xử lý rỉ dầu máy biến áp.

Cắt điện: T.59A, 59B(Vĩnh Hiệp).

T 06 h 0 0 đến 12 h 3 0

    Dựng trụ, san dây hạ áp.

Cắt điện: T.94 (Vĩnh Trung).

T 07 h 0 0 đến 16 h 0 0

    San dây hạ áp.

Cắt điện: T .251B(Cty TNHH Hồng Phát), T .304 (Than Nha Trang) , T.185(Cty HUD), T.194( T rộn b ê tông Phước Đồng),  T.37A, T.37B(Thôn Phước Thượng), T.212(Cty TNHH-XD-HDP), T.294(Cty Thủy Sản Kiên Long), T.193( Cty Ngọc Long ), T.37C, T.37D, T.37E(Thôn Trảng É), T.210(Cty Hùng Dũng), T.201( Cty YASAKA-SAI GON-NHA TRANG ), T.408(Trạm bơm Hòn rớ), T.303(Cơ Sở Nhựa ông Tiến), T.205( D NTN Nam Bắc), T.306 (Cty Huy Quang) , T.208(Cty Tân Hưng Thịch), T.24D(Trảng É, Phước Đồng), T.400(Tịnh xá Ngọc Ấn) , T.307( L ái xe Hồng Bàng), T.207A, T.207B(Dịch Vụ Hoa Biển), T.209(Cơ sở Phạm Văn Trung ) .

T 06 h 0 0 đến 16 h 0 0

    Vệ sinh, phát quang đường dây.

23/10/15

Cắt điện: T.392B(Vĩnh Lương).

T 07 h 0 0 đến 11 h 0 0

    Kéo dây hạ áp.

Cắt điện: T.19A(Bầu Mốc); T.21A(Cao Bá Quát); T.40B(Lê Hồng Phong); T.45B(Nguyễn Bỉnh Kiêm); T.48B(Phương Sài); T.50D(Cầu Bè); T.63(Trần Bình Trọng); T.82B(Ngọc Thảo- Ngọc Hiệp); T.92A(Lý Tự Trọng); T.96B(Đồng Nai).

T 07 h 0 0 đến 11 h 3 0

mỗi trạm mất điện 01h

    Cân pha hạ áp

Cắt điện: T.41G(Lư Cấm- Ngọc Hiệp); T.18B(Thủy Xưởng); T.69(Nguyễn Thị Minh Khai); T.17A(Nguyễn Thiện Thuật); T.61C(Hoàng Hoa Thám- Lý Tự Trọng); T.04B(Thanh tra tỉnh); T.17C(Nguyễn Thiện Thuật).

T 13 h 3 0 đến 16 h 3 0

mỗi trạm mất điện 01h

    Cân pha hạ áp

Cắt điện: T.448(Cty Th anh Yến ), T.368(Chiếu sáng), T.35A , T.35B , T.35C, T.35D, T.35E (Phước Đồng) , T.137, T.137B(DNTN Thiên Phát), T.479(Khu giải trí Sông Lô), T.434(C S khu du lịch Sông Lô), T.423, T.424(Khu Giải trí Sông Lô), T.454(Cty  Hoàn Cầu), T.430(TT NC & PT nuôi biển Sông Lô), T.440(Sân Gold Sông Lô), T.35C(Phước Đồng), T.431,432,T.433,T.435,T.438 (Khu giải trí Sông lô), T.441(Sân Gold Sông Lô), T.454B(Cty TNHH Hoàn Cầu), T.404(Phạm Ngọc Khoan),T.436, T.437(Đ Đ Nguyễn Tất Thành), T402( DNTN Tuệ Cường) .

T 06 h 0 0 đến 1 6 h 0 0

    Vệ sinh, phát quang đường dây.

24/10/15

Cắt điện: T.127( Cty CP Dệt may Nha Trang – Nhà máy kéo sợi III ).

T 07 h 0 0 đến 1 6 h 0 0

    Dựng trụ, lắp xà, thay dây dẫn.

26/10/15

Cắt điện: T.59D(Hòn Khô).

T 07 h 0 0 đến 1 1 h 0 0

    Thay TI thanh cái 35kV/F5C và vệ sinh trạm F5C.

Cắt điện: T.01D(Vĩnh Ngọc).

T 07 h 0 0 đến 1 6 h 3 0

    Di dời đường dây trung áp.

27/10/15

Cắt điện: T.410(Khu dân cư Nam Rù Rì).

T 07 h 0 0 đến 1 1 h 0 0

    Sửa chữa đường dây hạ áp.

Cắt điện: T.14(Phương Sài), T.68, T.68B, T.68C(Ngọc Hội), T.48,T.48B, T.48C(Phương Sài),

T 06 h 0 0 đến 1 2 h 3 0

    Thay máy biến áp.

Cắt điện: T.52G(Vĩnh Thái), T.2 3 6 , T.236B ( KĐT Mỹ Gia ), T.491, T.492(Khu TĐC- Khu đô thị Mỹ Gia), T.351(Cty Hà Phương), T.703(Cầu Sông Tắc), T.54C(Thuỷ Tú-Vĩnh Thái), T.54E (Đất Lành) , T.307(Cty Quý Hương), T.54A(Đất Lành), T.449, T.450 , T.454, T.455, T.456, T.457, T.458 (K hu TĐC Đất Lành) .

T 06 h 0 0 đến 1 7 h 0 0

    Di dời đường dây.

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...