CupDien.com >> Khánh Hòa >> LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 26/08/2015 ĐẾN 01/09/2015. tại Khánh Hoà

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 26/08/2015 ĐẾN 01/09/2015. tại Khánh Hoà

Ngày

Khu vỰc cẮt ĐIỆn

ThỜi gian

Lý do cẮt điỆn

26/08/15

Cắt điện: T.107Cty Tín Thịnh), T.108(Cty Quốc Hân), T.118(Cty Tân Thịn Đạt), T.142(Bưu điện Lương Sơn ), T.186(Tôm Vĩnh Lương), T.187(Tôm Ô. Trung), T.200 (Cty Tân Compo) , T.207(Cty Hồng Hải).

Từ 0 7 h 0 0 đến 16 h 0 0.

Mỗi trạm mất điện 01 giờ.

   Thay công tơ .

Cắt điện: T.41A(Chợ Mới), T.41B(Kim Bồng), T.41C(Lư Cấm), T.41D , T.41E (Ngọc Hiệp), T.391, T.392,T.393,T.394,T.395, T .397,T.398 (KDC Vĩnh Điềm Trung), T.01A, T.01B, T.01C, T.01D, T.01E, T.02 A,T.02B,T.02C (Vĩnh Ngọc), T.355(DN Nhật An), T.57(Mã Vòng), T.89(Hải Đức), T.380(DN Nguyên Sanh), T.131(Cty DV vận tải KH), T.18B(Thủy Xưởng), T.18(Hải Đức), T.384(Cty Sao Mai Anh), T.385(Nước đá Hòa Bình), T.42,T.42B(Vĩnh Điềm), T.399, T.405,T.406,T.407,T.46C(Vĩnh  Điềm Trung), T.408(Big C), T.410(Trường tư thục VĐT), T.19A(Bầu Mốc), T.290(DN Hoàng Lan), T.291( DN Hoàng Lan 2), T.19C(Cầu Dứa).

Từ 0 5 h 0 0 đến 12 h 0 0.

   Thu hồi trụ tại VT 475-476-E27/37.

   Tháp đầu trụ từ VT 475-476-E27/17 đến VT 475-476-E27/19.

   Thi công TBA mới.

Cắt điện: T.471,T.474(KĐT mới Lê Hồng Phong).

Từ 0 5 h 0 0 đến 14 h 0 0.

   Cải tạo ĐD 35kV vận hành 22kV.

27 /08/15

Cắt điện: T.104, T.105(Trường lái).

Từ 0 7 h 0 0 đến 11 h 0 0.

   Thi công TBA mới.

Cắt điện: T.52G,T.52B(Vĩnh Thái), T.2 3 6 A,T.236B, T.491,T.492( KĐT Mỹ Gia ), T.351(Cty Hà Phương), T.703(Cầu Sông Tắc),T.54C(Thuỷ Tú-Vĩnh Thái), T.54E, T.54A(Đất Lành), T.307(Cty Quý Hương), T.449, T.450 , T.454, T.455, T.456, T.457, T.458 (K hu TĐC Đất Lành) .

Từ 0 6 h 3 0 đến 12 h 3 0.

   Thi công TBA T.54A.

Cắt điện: T.85,T.86 (Trí Nguyên), T.457(CS nuôi ốc hương), T.458(Hồ cá Trí Nguyên), T.472,T.473, T.474(Hòn Tằm).

Từ 0 6 h 0 0 đến 17 h 0 0.

   Th ay dây dẫn trung áp .

31/08/15

Cắt điện: T.260(Cty Hải sản NT), T.259(Cty Fisco), T.318(Tiểu đoàn D12 Thông Tin), T.317(Pháo Phòng Không), T.24C,T.40B,T.40C,T.40D (Lê Hồng Phong), T.351(Cty VLXD), T.289(Nước đá Không Quân), T.316(Tập thể SQKQ), T.108(Tập thể Lữ đoàn 378), T.25(Phòng Không), T.24B(Tập thể tiểu đoàn 377), T.78B,T.78D, T.78C(Bình Tân), T.78A(Tập thể Điện Lực), T.305(Trường SQCHKT Không Quân), T.36C, T.87B( Hoàng Diệu ).

Từ 05 h 0 0 đến 17 h 0 0.

   Thay dây dẫn trung áp.

   Lắp tụ bù trung áp.

Cắt điện: T.97D(Trương Hán Siêu-Bình Tân), T.250, T.251(Cty Hồng Phát), T.97(Đường số 9-Bình Tân), T.277(Đại Chủng viện Sao Biển), T.280(Cty Lâm thủy sản KH), T.341(Cty May Bình Minh), T.87C(Đường số 9-Bình Tân), T.87(Phước Thái), T.36D(Hoàng Diệu), T.421(Tổng đài Bình Tân), T.290(Phòng khám số 5), T.248(Chung Cư 192 Dã Tượng), T.243(T/ tâm cứu hộ), T.240(Đoàn 20 Không quân), T.459(Công viên thanh niên), T.456(Nhà khách 08 Trần Phú).

Từ 05 h 0 0 đến 10 h 0 0.

   Thu hồi MBA T.456 .

   Lắp tụ bù trung áp.

Ghi chú : Nếu công tác hoàn tất sớm, Cty cổ phần Điện lực Khánh Hòa sẽ đóng điện lại mà không báo trước.

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...