CupDien.com >> Khánh Hòa >> LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 27/01/2016 ĐẾN 02/02/2016. tại Khánh Hoà

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 27/01/2016 ĐẾN 02/02/2016. tại Khánh Hoà

Ngày

Khu vỰc cẮt ĐIỆn

ThỜi gian

Lý do cẮt điỆn

29/01/16

Cắt điện: T.269(Cát Lợi 1), T.430 (Bia Hoàng Anh), T.272(Cát Lợi 2), T.188(Sinh Thái Vĩnh Lương).

Từ 05 h 0 0 đến 07h30

    Xử lý tiếp xúc tại VT 471-E31/180, VT 471-E31/189.

Cắt điện: T.303B(Vĩnh Lương), T.11,T.12,T.16.(Đèn đường).

Từ 07 h 0 0 đến 12h00

    Thi công ĐZ.

Cắt điện: T.143,144(Cty TNHH Đại Thuận), T.145(Nước đá Đức Thanh), T.303A,T.303B(Vĩnh Lương).

Từ 07 h 0 0 đến 07h30

và từ 11h30 đến 12h00

    Tháo- đấu lèo tại VT 471-E31/114-26

Cắt điện: T.296(Trường Tiểu học Đường Đệ), T.68(Khu dân cư Đông Mương I), T.69(Khu dân cư Đông Mương II), T.74(Khu dân cư Đường Đệ), T.75(Khu dân cư Đường Đệ), T.81(Hòn sện), T.136(Cấp nước Đồng Đế), T.76(Khu dân cư Đường Đệ), T.137(Công ty TNHH Thủy Việt), T.77(Khu dân cư Đường Đệ), T.293(Khách sạn Hòn Sện), T.70,T.297(Công ty TNHH Hoàng Lan, Nhà hàng Ngọn Hải Đăng), T.79 (Nhà hàng Biển Ngọc), T.298(Rusalca), T.299(Đài Vi Ba), T.DD04,T.132(Hồ Tiên), T.08 (Đèn đường), T.09(Đèn đường),T.10(Đèn đường),T.134(PhúHưng Phát).

Từ 13 h 3 0 đến 16h30

    Thay MBA trạm T.75.

Cắt điện: T.46C(Vĩnh Hiệp), T.410(Trường Tư Thục Kingder World).

Từ 06 h 0 0 đến 12h30

    Di dời đường dây.

Cắt điện: T.20(Mê Linh).

Từ 07 h 0 0 đến 08h30

    Thay áptômát lộ C.

Cắt điện: T.36F(Hoàng Diệu).

Từ 08 h 3 0 đến 11h00

    Hoán đổi MBA và san tải hạ áp

Cắt điện: T.77, T.77B(Vĩnh Trường).

Từ 10 h 0 0 đến 15h00

    Hoán đổi MBA và san tải hạ áp

30/01/16

Cắt điện : T.310(DN Hải Long), T.197(Cty Thương mại & dịch vụ), T.198(Cty Thái Bình Dương), T.199 (Cty Châu Long) , T.439(Đìa tôm Ô.Dũng), T.444(Đìa tôm Ô.Hiệp), T.106(Cty Thanh Trúc), T.110(Cty Nhật Minh) , T.112(Cty Nhật Minh) , T.101(Đìa tôm Ô. Diệp), T.105 (Đìa tôm Bà Điểm), T.107(Đìa tôm Bà Phi).

Từ 05 h 3 0 đến 17h00

    Dựng trụ, thay xà và thay dây dẫn.

01/02/16

Cắt điện: T.40B(Lê Hồng Phong), T.461,T.462,T.463,T.464 (Khu tái định cư VCN Phước Hải), T.66B(Xóm Đình), T.80(Phong Châu), T.480(KĐT LHP VENESIA Khu I), T.446(CS nhựa Nguyễn Ngọc Quý), T.702(Cầu Quán Trường), T.52B,T.52H,T.52G(Vĩnh Thái), T.236,T.236B (KĐT Mỹ Gia), T.491,T.492(Khu TĐC- Khu đô thị Mỹ Gia), T.351(Cty Hà Phương), T.703(Cầu Sông Tắc), T.54C(Thuỷ Tú-Vĩnh Thái), T.54E(Đất Lành), T.307(Cty Quý Hương), T.54A(Đất Lành), T.449,T.450, T.454,T.455,T.456,T.457,T.458(Khu TĐC Đất Lành).

Từ 06 h 0 0 đến 17h00

    Lắp LBS, đấu nối nhánh rẽ.

Cắt điện: T.95C(Vĩnh Thạnh).

Từ 07 h 0 0 đến 11h30

    San dây hạ áp.

Cắt điện: T.41G(Ngọc Hiệp Lư Cấm), T.52H(Phong Châu).

Từ 13 h 3 0 đến 16h30

    San dây hạ áp.

Cắt điện: T.23D(Phước Lợi, Phước Đồng).

Từ 08 h 3 0 đến 14h30

    Tăng cường dây dẫn hạ áp lộ A.


02/02/16

Cắt điện: T.82C(Đoàn Kết), T.387(Cty Vu Kha), T.360(Cty Hoàng Long Nhị), T.388(Nước đá Ô. Tám), T.400(Cấp đông Thanh Tân), T.389,T.389B(Cty Hoàng Hải), T.386(Nước đá Ô.Sáu), T.377(Cty Du Lịch Hải Đảo), T.288(Nước đá Ô. Mười), T.10,T.10B(Cầu Xóm  Bóng).

Từ 05 h 0 0 đến 07h00

    Thi công TBA mới.

Cắt điện: T.426(KS ANVISTA).

Từ 05 h 3 0 đến 07h00

    Thi công TBA mới.

Cắt điện: T.41D(Ngọc Hiệp), T.68B(Ngọc Hội).

Từ 07 h 0 0 đến 11h30

    San dây hạ áp.

 

Ghi chú : – Nếu công tác hoàn tất sớm, CTCP Điện lực Khánh Hòa sẽ đóng điện lại mà không báo trước.

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...