CupDien.com >> Khánh Hòa >> LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 28/08/2013 ĐẾN 03/09/2013 tại Khánh Hoà

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 28/08/2013 ĐẾN 03/09/2013 tại Khánh Hoà

  lỊch cẮt ĐIỆn sỬA chỮa theo KẾ hoẠch khu vỰc nha trang tỪ 28/08/2013 ĐẾn 03/09/2013.

Ngày

Khu vỰc cẮt ĐIỆn

ThỜi gian

Lý do cẮt điỆn

29/08/13

Cắt điện: T. 94A (Vĩnh Trung ) .

Từ 0 7h00 đến 1 7h00

– Kéo dây đấu nối, cân pha hạ áp.

30/08/13

Cắt điện: T. 93B (Vĩnh Thạnh) .

Từ 0 7h00 đến 11h30

– Cân pha hạ áp.

03/09/13

Cắt điện: T. 74A (V õ Cạnh ) .

Từ 0 7h00 đến 11h30

– Cân pha hạ áp.

Cắt điện: T. 74B (V õ Cạnh ) .

Từ 13h30 đến 16h00

– Cân pha hạ áp.

Cắt điện: Hạ áp lộ B trạm T. 78C ( Bình Tân ) , Hạ áp lộ B trạm T. 87A ( Phước Thái ) .

Từ 07h00 đến 14h30

– Hoàn thiện lưới điện hạ áp.

 

Ghi chú : – Nếu công tác hoàn tất sớm, CTCP Điện lực Khánh Hòa sẽ đóng điện lại mà không báo trước.

  lỊch cẮt ĐIỆn sỬA chỮa theo KẾ hoẠch khu vỰc nha trang tỪ 28/08/2013 ĐẾn 03/09/2013.

Ngày

Khu vỰc cẮt ĐIỆn

ThỜi gian

Lý do cẮt điỆn

29/08/13

Cắt điện: T. 94A (Vĩnh Trung ) .

Từ 0 7h00 đến 1 7h00

– Kéo dây đấu nối, cân pha hạ áp.

30/08/13

Cắt điện: T. 93B (Vĩnh Thạnh) .

Từ 0 7h00 đến 11h30

– Cân pha hạ áp.

03/09/13

Cắt điện: T. 74A (V õ Cạnh ) .

Từ 0 7h00 đến 11h30

– Cân pha hạ áp.

Cắt điện: T. 74B (V õ Cạnh ) .

Từ 13h30 đến 16h00

– Cân pha hạ áp.

Cắt điện: Hạ áp lộ B trạm T. 78C ( Bình Tân ) , Hạ áp lộ B trạm T. 87A ( Phước Thái ) .

Từ 07h00 đến 14h30

– Hoàn thiện lưới điện hạ áp.

 

Ghi chú : – Nếu công tác hoàn tất sớm, CTCP Điện lực Khánh Hòa sẽ đóng điện lại mà không báo trước.

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...