CupDien.com >> Khánh Hòa >> LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 29/04/2015 ĐẾN 05/05/2015. tại Khánh Hoà

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 29/04/2015 ĐẾN 05/05/2015. tại Khánh Hoà

Ngày

Khu vỰc cẮt ĐIỆn

ThỜi gian

Lý do cẮt điỆn

05/05/15

Cắt điện: T.461,T.462, T.463,T.464, T.465, T.466, T.467, T.468, T.469, T.470, T.471( K ĐT An Viên), T.253(Thiên Nhân), T.255B(Anh Nguyễn), T.255A(Phú Quý), Vinpearl, T.85 , T.86(Trí Nguyên), T.457( Nuôi trồng TS Trí Nguyên ), T.458(Hồ cá Trí Nguyên),  T.472, T.473, T.474(Hòn Tằm) .

Từ 0 6 h00 đến 16 h00.

– Thí nghiệm định kỳ các tủ RMU.

– Hoán đổi MBA T.466, T.469.

Ghi chú : – Nếu công tác hoàn tất sớm, CTCP Điện lực Khánh Hòa sẽ đóng điện lại mà không báo trước.

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...