CupDien.com >> Khánh Hòa >> LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 30/09/2015 ĐẾN 06/10/2015 tại Khánh Hoà

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 30/09/2015 ĐẾN 06/10/2015 tại Khánh Hoà

Ngày

Khu vỰc cẮt ĐIỆn

ThỜi gian

Lý do cẮt điỆn

30/09/15

Cắt điện: T.46C(Đường 2/4), T.178(Nhà máy tách cọng thuốc lá KHATOCO).

Từ 0 7 h 0 0 đến 09h00

(mỗi trạm mất điện 01h)

    Thay công tơ định kỳ .

Cắt điện: T.44A(Lê Thánh Tôn), T.88(Lạc Long Quân).

Từ 07 h 0 0 đến 09h30

    Cân pha hạ áp.

Cắt điện: T.452(Cơ khí KHATOCO), T.394(CBTS Trường Nguyên), T.381(SODEX TOSECO), T.279(XN Rapexco Nha Trang), T.235(Đúc nhôm), T.176(Cty CP Vật liệu may), T.177(Đúc trụ ĐLKH), T.356(Cty Nhà thu nhập thấp), T.355(Cty CP Vật liệu may), T.337(NM Lâm sản XK), T.364(Naforimex), T.287, T.287B, T.287C, T.378A,T.378B (Rapexco), T.389(Tổng kho thuốc lá).

Từ 07 h 0 0 đến 11h00

    Thay FCO, thay chống sét.

01/10/15

Cắt điện: T.53(Nam Hòn Khô).

Từ 07 h 0 0 đến 15h00

    Thay dây hạ áp.

02/10/15

Cắt điện: T.37B(Ba Làng 2).

Từ 07 h 0 0 đến 10h00

    Thay dây cáp tổng hạ áp.

Cắt điện: T.86A(UBND Xã Vĩnh Phương), T.106(Trường dạy nghề Miền Trung).

T 07 h 0 0 đến 11 h 0 0

    Sơn MBA và châm dầu MBA.

Cắt điện: T.87A(Phước Thái), T.316(Tập Thể Trường sĩ quan không quân).

Từ 0 7 h 0 0 đến 15h00

    Nâng thùng kiểm tính.

03/10/15

Cắt điện: T.403(Khu dân cư số 2 Lê Hồng Phong).

Từ 0 7 h 0 0 đến 16h00

    San dây hạ áp

04/10/15

Cắt điện: : T.405, T.406, T.407, T.46C(Vĩnh  Điềm Trung), T.416(Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn- Nha Trang), T.408(Siêu thị BigC), T.410(Trường tư thục VĐT), T.157(C t y Sao mai TK XXI), T.54E(Ngọc Sơn) , T.155(Khoáng nóng F17), T.98(Vĩnh Ngọc), T.382(Hỏa Táng), T.383, T.384(Bãi rác Lương Hòa), T.198(Cty Hưng Long), T.197(Cty Sao Mai Anh), T.290(Lương Hòa 1), T.195(Cty Hồng Thịnh), T.140(Vĩnh Lương), T.294(DNTN Hồng Linh), T.196( Cty Long Hương), T.291(Lương Hòa 2).

Từ 0 5 h 0 0 đến 13h00

    Vệ sinh đường dây.

05/10/15

Cắt điện: T.217(Đoàn an dưỡng 26).

Từ 0 7 h 0 0 đến 16h00

    Di dời trạm biến áp.

Cắt điện: T.17B(Nguyễn Thị Minh Khai).

Từ 0 7 h 0 0 đến 11h30

    Di dời đường dây hạ áp.

06/10/15

Cắt điện: T.376(Kem Hồng Hạnh), T.378(Hộ Võ Công Đắc), T.104, T.105(Trường lái), T.282(Cty 7/5), T.106(Trường dạy nghề Miền Trung), T.282(Cty Cơ khí bộ Quốc phòng), T.283(Mỏ đá Đắc Lộc), T.354(Vĩnh Phương 1), T.175(Cty Quang Vinh), T.175B(Cty Dũng Phát), T.352B(Vĩnh Phương 2), T.174(Viễn Thông  Đắc Lộc), T.128(Cty CP Đông Á), T.107A, T.107B(Cty Nhật Hưng), T.352A, T.353A, T.353B(HTX Vĩnh Phương).

Từ 0 7 h 0 0 đến 11h00

    Vệ sinh đường dây, xử lý tiếp xúc, lắp xà thao tác.

Cắt điện: T.351(UBND Xã Vĩnh Phương), T.172(Xuân Ngọc).

Từ 07h00 đến 09h30

(mỗi trạm mất điện 01h)

    Thay TI định kỳ.

Cắt điện: T.14B(Phan Đình Giót).

Từ 0 7 h 0 0 đến 11h30

    Di dời đường dây hạ áp.

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...