CupDien.com >> Quảng Bình >> LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 01/10 ĐẾN 07/10/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 01/10 ĐẾN 07/10/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 01/10 ĐẾN 07/10/2014

(Website Quảng Bình) – Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 01/10/2014 đến ngày 07/10/2014 bao gồm các khu vực sau:

1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tổ dân phố 2, 3, 4, 7 phường Hải Thành

Từ 07h00 đến 11h30 ngày 01/10

Tổ dân phố 10 phường Đồng Sơn

Từ 07h00 đến 12h00 ngày 02/10

Tổ dân phố 11 phường Đồng Sơn

Từ 07h00 đến 17h30 ngày 02/10

Tổ dân phố 14 phường Bắc Nghĩa

Từ 13h00 đến 17h00 ngày 02/10

Các tổ dân phố Diêm Hồng, Bắc Hồng, Nam Hồng phường Phú Hải

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 03/10 và từ 05h30 đến 07h30 ngày 05/10

Các tổ dân phố 8, 9, 11, 12, 13, 15 phường Bắc Lý; xã Lộc Ninh

Từ 06h30 đến 11h00 ngày 04/10

Phường Đức Ninh Đông, Phú Hải; xã Đức Ninh; tổ dân phố 8 phường Bắc Nghĩa; các tổ dân phố 3, 4, 5 phường Hải Đình

Từ 05h30 đến 07h30 ngày 05/10

Tổ dân phố 2 phường Bắc Lý, tổ dân phố 6 phường Nam Lý

Từ 07h00 đến 11h00 ngày 06/10

Tổ dân phố 3 phường Nam Lý

Từ 08h30 đến 11h00 ngày 06/10

Tổ dân phố 3 phường Bắc Nghĩa

Từ 07h00 đến 12h00 ngày 07/10

Các tổ dân phố 3, 4 phường Đồng Sơn

Từ 13h30 đến 17h30 ngày 07/10

2. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Thái Thủy

Từ 06h30 đến 17h30 các ngày 04, 07/10

Xã Tân Thủy

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 07/10

3. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thị Trấn Quán Hàu

Từ 05h30 đến 07h30 ngày 05/10

4. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Quảng Hải, Quảng Thanh; thôn Cồn Ngựa, chòm 6, 7 xã Quảng Trường

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 01/10

Các xã Quảng Lưu, Quảng Thạch; thôn Văn Hà, Hải Lưu xã Quảng Tiến

Từ 06h30 đến 11h00 ngày 01/10

Xã Quảng Hưng; thôn Phú Lộc xã Quảng Tùng; thôn Hà Tiến xã Quảng Tiến

Từ 13h00 đến 17h00 ngày 01/10

Các xã Quảng Phú, Quảng Đông, Quảng Kim, Quảng Hợp, Cảnh Dương, Quảng Tùng (trừ thôn Phú Lộc)

Từ 06h30 đến 18h30 ngày 03/10

5. Thị xã Ba Đồn:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Phường Quảng Phong

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 01/10

Các phường Ba Đồn, Quảng Thuận, Quảng Long; thôn Minh Phượng phường Quảng Thọ; các xã Quảng Tiên, Quảng Thủy, Quảng Tân, Quảng Trung; thôn Cồn Sẻ, Vĩnh Phước xã Quảng Lộc

Từ 06h30 đến 11h00 ngày 01/10

Xã Quảng Minh

Từ 13h00 đến 17h00 ngày 01/10

6. Huyện Tuyên Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Ngư Hóa

Từ 06h30 đến 18h30 ngày 03/10

Hiện nay, đã bước vào mùa mưa bão, thời tiết xấu nên nguy cơ sự cố đường dây và thiết bị điện luôn có thể xảy ra. Để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân, rất mong toàn thể Quý khách hàng sử dụng điện một cách an toàn, khi phát hiện các sự cố đứt dây, đổ cột điện v.v.  lưu ý không được đến gần điểm sự cố và hãy liên lạc với đơn vị Điện lực gần nhất hoặc báo về số điện thoại 2460010.

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 2460012, 1080 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...